شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • رنو تندر E2 گیربکس JHQ
  رنو تندر E2 گیربکس JHQ

 • نرخ فعلی:110000000
 • بالاترین قیمت ماه:110000000
 • پایین ترین قیمت ماه:110000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت رنو تندر E2 گیربکس JHQ

آرشیو قیمت کالا تاریخ
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
111,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۲
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
112,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
108,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
107,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
98,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
96,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
95,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
90,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۱
88,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
87,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
86,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
86,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
84,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
84,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
83,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۰
83,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
84,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
84,400,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۶
84,900,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۳
84,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
85,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
86,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
85,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
84,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
83,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
83,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
85,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
86,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
86,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۱
84,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۹
83,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
85,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
84,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
82,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
81,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
82,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
85,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
84,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
84,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۹
85,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
81,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
84,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
85,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
86,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
87,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
86,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
84,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
86,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
85,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
84,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۹
85,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
86,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
86,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۸
85,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
83,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
82,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
83,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
84,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
83,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
82,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
79,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
75,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
70,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
70,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
70,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
68,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
55,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۲
56,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
56,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۹
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۷
57,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۵
55,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
55,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
57,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
56,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
53,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
53,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
51,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۵
51,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
50,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۲
49,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۰
48,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
48,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
47,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۵
47,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
46,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
46,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۸
46,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
44,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
43,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۸
43,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۰
43,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۴
43,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۴
43,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۲
43,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
43,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
44,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۰
44,100,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۶
44,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
44,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
44,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
44,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
43,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
43,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۱
42,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۹
42,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
42,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۸
42,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۴
41,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
40,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۷
40,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۳۰
39,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
40,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۷
39,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
39,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۹
40,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۴
39,968,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 110,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 110,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%