شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • رنو تندر پلاس اتوماتیک E2
  رنو تندر پلاس اتوماتیک E2

 • نرخ فعلی:138000000
 • بالاترین قیمت ماه:138000000
 • پایین ترین قیمت ماه:138000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت رنو تندر پلاس اتوماتیک E2

آرشیو قیمت کالا تاریخ
138,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
139,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۲
136,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
138,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
135,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
130,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
126,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
122,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۵
120,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
122,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
118,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
117,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
115,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
116,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
114,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
114,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
113,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
111,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
110,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۷
109,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
109,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۰
112,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
111,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۳
112,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۱
112,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
113,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳۰
114,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
116,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
117,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
116,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
114,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
113,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
114,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
113,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
112,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
114,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
113,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
114,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
114,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۱
111,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۹
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
109,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
108,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
106,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
102,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
103,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۴
104,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
105,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
109,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۰
108,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۹
109,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
106,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
107,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
109,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
112,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
115,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
112,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
109,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
108,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
105,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
107,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
108,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
109,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
107,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
105,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
102,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۲
105,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
109,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
109,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
101,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
91,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
89,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
89,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
88,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
87,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
87,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
83,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
85,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
82,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
80,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
79,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳
77,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
75,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱
74,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
73,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
73,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
73,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
73,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
74,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۱
75,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
74,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
75,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
77,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
76,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۵
74,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
77,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
79,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
75,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
74,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
70,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
68,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
67,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
66,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۰
66,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
66,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
64,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۱
64,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
62,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۹
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
60,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
60,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۸
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۶
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۵
58,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
57,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۳۰
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
56,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۳
56,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۴
56,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۶
56,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۳
57,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۲
56,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
56,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۷
56,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
56,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
56,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۶
56,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۳
56,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
56,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
55,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
55,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
54,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
54,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
53,600,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۹
53,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۸
53,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
52,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
51,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
51,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۷
51,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۳۰
51,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۶
51,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
50,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
50,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
49,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
49,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۵
50,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
49,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۴
50,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
49,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
49,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۷
50,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
50,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
50,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
50,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
50,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
50,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
50,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
50,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
50,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
50,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
51,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۹
51,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۳
51,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
51,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
51,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱
51,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
51,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
52,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 138,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 138,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%