شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • رانا LX
  رانا LX

 • نرخ فعلی:78500000
 • بالاترین قیمت ماه:78500000
 • پایین ترین قیمت ماه:78500000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت رانا LX

آرشیو قیمت کالا تاریخ
78,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
79,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
80,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
79,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
80,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
81,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
83,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
78,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
71,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۵
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۱
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
63,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۰
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
61,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
61,600,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
61,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
60,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۷
59,600,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
59,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
60,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۳
59,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۹
60,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۷
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
62,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
65,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
64,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
64,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
65,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
65,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
66,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
68,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
68,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
68,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
64,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
68,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۹
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
71,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
70,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
70,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
68,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
56,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
55,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
53,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
55,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
53,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
49,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
48,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳
46,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
44,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
42,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
41,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
41,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۵
37,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
37,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
36,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۱
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
37,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
38,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۶
37,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۸
37,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۸
37,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
36,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
35,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۳
35,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۶
36,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۷
36,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
36,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
38,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
39,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
38,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
37,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
37,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
36,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۸
36,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
34,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
34,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳۰
35,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۰
35,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱
35,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
35,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
35,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
34,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۹
34,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
34,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۳
34,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
33,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
33,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۷
34,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲
34,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۲۹
34,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۵
34,300,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۲۵
34,500,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۴
34,400,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۲۳
34,600,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۱۵
34,500,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۱
34,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۲۳
33,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۹
34,250,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۳
34,350,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۱
34,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۹
34,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۲۷
34,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱
33,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۹
33,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۶
32,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۱۱
32,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۵
32,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲
32,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۹
32,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۳
33,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۱۵
32,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۷
32,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۴
32,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۷
32,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۲۳
32,500,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۰
33,500,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۷
31,500,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۱۵
31,400,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۸
31,500,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۱۴
31,800,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۵
31,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۸
31,300,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۵
31,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۷
31,400,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲
31,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۸
31,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۱
31,300,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۹
31,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۴
31,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۳۰
31,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۶
31,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۹
31,400,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۷
31,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲
30,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۵
30,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۶
30,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۹
30,400,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۷
30,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۴
30,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۹
31,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۳
31,100,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۲
31,300,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۸
31,400,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
31,400,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۱
31,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۶
31,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۱
32,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۷
31,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۳۱
32,100,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۷
32,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۱
32,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۷
32,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۷
32,500,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۸
32,800,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۲۱
32,900,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۶
32,700,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۲
32,500,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
32,100,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۹
32,300,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۴
32,500,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۸
32,300,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۶
32,500,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۷
32,600,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۴
32,700,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۸
32,800,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۶
32,900,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱
32,800,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۷
32,700,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۴
32,500,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
35,800,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۲
32,800,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۰

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 78,500,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 78,500,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%