شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 •   دنا پلاس/ دو ایربگ
    دنا پلاس/ دو ایربگ

 • نرخ فعلی:131000000
 • بالاترین قیمت ماه:131000000
 • پایین ترین قیمت ماه:131000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت   دنا پلاس/ دو ایربگ

آرشیو قیمت کالا تاریخ
131,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
132,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
134,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
135,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
127,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
125,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
128,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
127,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
122,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
117,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
115,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۱
112,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
111,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
108,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
107,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
106,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
104,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
103,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
102,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
101,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
100,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
99,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۷
98,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
99,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
99,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
100,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
100,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
101,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۳
102,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
101,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
102,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
101,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
102,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
104,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
105,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۹
105,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۷
106,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
107,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
108,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
107,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
107,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
107,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
109,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 131,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 131,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%