شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 •   دنا پلاس توربو/ 2 ایربگ
    دنا پلاس توربو/ 2 ایربگ

 • نرخ فعلی:145000000
 • بالاترین قیمت ماه:145000000
 • پایین ترین قیمت ماه:145000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت   دنا پلاس توربو/ 2 ایربگ

آرشیو قیمت کالا تاریخ
145,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
148,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
149,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
150,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
141,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
137,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
132,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
128,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
126,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۱
124,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
122,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
123,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
121,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
118,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
117,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
116,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
115,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۷
114,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
116,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
118,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
120,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
120,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۳
121,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
123,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
121,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
120,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
122,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
123,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۷
124,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
125,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
127,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
126,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
125,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
126,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 145,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 145,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%