شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 •   دانگ فنگ H30 Cross (رينگ آلومينيومی)
    دانگ فنگ H30 Cross (رينگ آلومينيومی)

 • نرخ فعلی:114000000
 • بالاترین قیمت ماه:114000000
 • پایین ترین قیمت ماه:114000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۱

نمودار تحولات سالانه قیمت   دانگ فنگ H30 Cross (رينگ آلومينيومی)

آرشیو قیمت کالا تاریخ
114,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
115,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
114,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
115,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
113,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
108,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
100,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
101,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
98,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۱
96,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
93,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۳
92,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
92,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
91,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
89,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
89,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
89,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
88,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۷
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
89,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۶

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 114,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 114,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%