شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 •   جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس
    جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس

 • نرخ فعلی:115000000
 • بالاترین قیمت ماه:115000000
 • پایین ترین قیمت ماه:115000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت   جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس

آرشیو قیمت کالا تاریخ
115,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
117,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
107,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
103,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
100,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
98,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
95,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۵
94,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۰
98,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
97,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۷
95,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
96,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
92,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
92,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
92,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
91,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
89,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۴
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
94,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
97,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
95,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۷
93,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
96,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
89,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
85,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
78,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
75,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
73,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
73,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
74,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
65,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲
58,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۶

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 115,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 115,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%