شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 •   جک J4 اتوماتیک
    جک J4 اتوماتیک

 • نرخ فعلی:119000000
 • بالاترین قیمت ماه:119000000
 • پایین ترین قیمت ماه:119000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت   جک J4 اتوماتیک

آرشیو قیمت کالا تاریخ
119,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
117,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
118,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۲
116,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
109,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
111,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
107,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
103,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
101,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
99,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۱
98,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
95,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
94,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
93,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
92,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
93,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۷
94,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
95,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
97,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
95,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
96,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
98,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
97,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳۰
98,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۹
99,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
100,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
101,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
103,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
106,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
111,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
127,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
127,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
126,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
125,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
124,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۱
122,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۹
120,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
118,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
117,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
113,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
112,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
116,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۴
118,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
122,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
120,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
125,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
127,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
130,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
128,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
125,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
123,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
120,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
122,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۹
119,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
78,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
66,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 119,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 119,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%