شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تیبا SX ( تنوع رنگ )
  تیبا SX ( تنوع رنگ )

 • نرخ فعلی:53600000
 • بالاترین قیمت ماه:53600000
 • پایین ترین قیمت ماه:53600000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۹

نمودار تحولات سالانه قیمت تیبا SX ( تنوع رنگ )

آرشیو قیمت کالا تاریخ
53,600,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۹
54,600,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
53,600,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
52,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
51,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
47,900,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
46,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
45,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
44,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
43,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
42,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
42,400,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
42,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
41,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
41,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
40,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۷
40,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
40,400,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
40,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
40,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
40,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
40,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۹
41,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
41,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
40,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
41,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
40,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
40,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۸
38,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
39,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
39,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
39,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
40,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
40,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۱
39,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۹
39,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
38,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
38,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
37,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
37,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
38,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
37,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
38,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
38,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
38,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
41,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
40,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
40,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
40,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
40,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
40,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
40,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
41,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
42,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
44,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
43,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
42,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
42,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
43,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
44,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
44,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
43,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
40,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
37,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
35,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
34,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
33,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
32,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
31,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
31,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
30,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
31,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
29,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
29,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
29,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
28,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
27,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
27,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۱
27,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
26,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
26,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
26,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
26,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
26,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲
26,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۹
26,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
25,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
26,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
26,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
26,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
26,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
26,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
26,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۲
26,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۷
26,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
26,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۵
26,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۴
26,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
26,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
26,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
26,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
26,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
26,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
26,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۹
25,900,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
25,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
25,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۲
25,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
25,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۵
25,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
25,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۱
25,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۱
25,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۳۱
25,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۲۹
25,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۲۴
25,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۵
25,300,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۴
25,200,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۸
25,300,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۵
25,700,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۲۸
25,500,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۲۳
25,700,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۲۰
25,100,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۲۵
25,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۲۰
24,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۱۴
25,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱
25,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۸
25,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۷
25,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۷
25,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۴
25,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۹
24,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۸
24,300,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۳
24,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲
24,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۶
24,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۳/۷
24,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۸
24,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۲
24,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۱۰
24,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۱/۷
24,300,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۳
24,200,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۰
24,400,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۸
24,000,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۶
23,900,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
23,800,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۷
23,700,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۵

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 53,600,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 53,600,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%