شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید )
  تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید )

 • نرخ فعلی:57000000
 • بالاترین قیمت ماه:57000000
 • پایین ترین قیمت ماه:57000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید )

آرشیو قیمت کالا تاریخ
57,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
57,900,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
57,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
55,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
53,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
51,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
49,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
48,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
47,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
47,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
46,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
45,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
44,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
44,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
43,600,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۷
44,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
43,900,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
44,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۳
44,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
44,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
44,600,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
44,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
44,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
45,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
44,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
44,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۸
44,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
44,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
44,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
43,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
42,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
42,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
41,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
41,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۴
41,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
42,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
42,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۰
42,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
41,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
41,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
42,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
42,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
43,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
43,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
44,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
44,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
43,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
44,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
45,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
46,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
45,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
44,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
43,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
44,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
44,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
43,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
40,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
38,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
36,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
35,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
34,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
33,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
33,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
32,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
32,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
32,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
31,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
31,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
31,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
30,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
30,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۱
29,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
28,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
28,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
28,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
28,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
28,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲
28,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
28,400,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
28,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
28,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
28,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
27,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
28,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
28,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
28,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۷
27,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
28,616,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
27,875,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
27,458,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
27,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۳
27,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۴
27,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۹
26,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۸
25,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۳
25,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۸
26,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
27,000,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۶
27,200,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
26,500,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۱
26,600,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۸
26,700,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۹
26,500,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۴
25,900,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۵
25,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۲۳
26,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۹/۱۸
25,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۷
25,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۷
25,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۶
25,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۳۰
25,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۶
25,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
25,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۶
25,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۲۸
25,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۸
26,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۷
26,400,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱
26,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
26,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۳
26,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۱۸
26,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۴
26,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۱
26,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۳۱
26,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۷
26,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۷
27,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۲
27,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۷
27,300,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۴
27,100,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۷
27,200,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
26,500,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۲
26,600,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۱۶
26,500,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۳
26,600,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۱۳
26,700,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲
26,500,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۹
26,700,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۵
26,900,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۲
27,000,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
27,000,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۲

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 57,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 57,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%