شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ )
  تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ )

 • نرخ فعلی:57700000
 • بالاترین قیمت ماه:57700000
 • پایین ترین قیمت ماه:57700000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ )

آرشیو قیمت کالا تاریخ
57,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
58,400,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
57,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
55,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۹
53,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
51,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
49,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
48,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
47,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
47,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
46,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
45,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
44,700,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
43,900,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۷
44,100,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
44,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
44,400,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۳
44,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
44,800,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
45,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
44,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
45,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
44,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
44,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۸
44,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
44,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
44,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
44,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
43,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
42,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
42,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
42,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۴
41,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
42,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
42,200,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۰
42,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
42,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
41,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
42,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
42,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
42,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
43,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
43,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
44,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
44,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
43,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
44,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
46,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
47,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
46,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
45,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
44,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
45,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
45,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
44,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
40,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
38,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
36,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
35,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
34,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
34,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
32,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
32,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
33,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
32,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
31,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
30,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
30,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
29,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
28,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
28,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
28,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
28,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲
28,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
28,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
28,400,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
28,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
28,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
28,300,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
28,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
28,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۷
28,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
28,135,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۳
27,718,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
26,900,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۲۰
26,800,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۳
27,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۷
27,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۳
27,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۴
27,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۱۹
27,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۸
26,100,000 ریال۱۳۹۵/۰۵/۲۳
26,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۸
26,600,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۸
27,100,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۲۳
27,200,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۶
27,300,000 ریال۱۳۹۴/۱۲/۱۰
26,600,000 ریال۱۳۹۴/۱۱/۲۱
26,800,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۹
26,700,000 ریال۱۳۹۴/۱۰/۲۴
26,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۷
25,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۷
26,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۶
25,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۳۰
26,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۶
26,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
26,100,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۸
26,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۷
26,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱۵
26,600,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۱
26,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
26,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۴
26,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۲۱
26,900,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۳۱
27,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۷
27,100,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۲۷
27,200,000 ریال۱۳۹۴/۰۱/۱۷
27,500,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۱۴
27,300,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۷
27,400,000 ریال۱۳۹۳/۱۲/۳
27,100,000 ریال۱۳۹۳/۱۰/۲۲
27,000,000 ریال۱۳۹۳/۰۹/۲۷
26,900,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۹
27,000,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۵
27,200,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۲۲
27,300,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۳
27,300,000 ریال۱۳۹۳/۰۸/۱۲

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 57,700,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 57,700,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%