شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 •   بورگوارد BX5
    بورگوارد BX5

 • نرخ فعلی:450000000
 • بالاترین قیمت ماه:450000000
 • پایین ترین قیمت ماه:450000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۱/۱۵

نمودار تحولات سالانه قیمت   بورگوارد BX5

آرشیو قیمت کالا تاریخ
450,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
239,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
390,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
435,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
335,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
305,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
285,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۵
239,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۱

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 450,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 450,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%