شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • بسترن B30
  بسترن B30

 • نرخ فعلی:152000000
 • بالاترین قیمت ماه:152000000
 • پایین ترین قیمت ماه:152000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۳

نمودار تحولات سالانه قیمت بسترن B30

آرشیو قیمت کالا تاریخ
152,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
150,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۲
149,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
141,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
139,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
130,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۱
129,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
126,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
125,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
124,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
121,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
120,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۷
121,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
122,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
123,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
124,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۳
124,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۰
126,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳۰
125,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۹
126,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
127,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
128,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
130,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
131,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
132,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
133,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۸
132,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۶
133,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
131,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
132,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۹
131,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
130,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
127,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
127,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
126,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
125,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۲
124,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
123,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
122,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
123,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
120,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
119,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
120,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
121,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
125,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۹
126,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
125,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
122,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
125,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
128,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۴
129,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
127,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
132,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
135,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
133,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
131,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
129,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
130,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
132,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
130,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۷
128,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
129,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
136,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
137,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
132,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۷
128,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
122,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
120,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
118,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
115,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
114,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
111,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳۰
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
108,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
102,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
100,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
95,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
97,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۱
99,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
94,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
92,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۴
89,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
85,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۱
83,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
80,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
80,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۷
80,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳
79,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۱
74,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
75,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
74,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
73,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۸
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
71,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
70,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۵
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۶
68,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
68,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱
68,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۸
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۳
64,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
64,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
63,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
62,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
62,600,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
63,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
61,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
62,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
62,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۷
63,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۳۰
63,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
63,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۶
62,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
63,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲
62,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۵
63,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
62,700,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
62,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۴
63,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
58,460,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
58,367,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۲

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 152,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 152,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%