شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 •   برلیانس H320 دنده‌ای 1.6
    برلیانس H320 دنده‌ای 1.6

 • نرخ فعلی:117000000
 • بالاترین قیمت ماه:117000000
 • پایین ترین قیمت ماه:117000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۳

نمودار تحولات سالانه قیمت   برلیانس H320 دنده‌ای 1.6

آرشیو قیمت کالا تاریخ
117,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
116,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
115,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
107,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
104,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
98,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
97,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۱
96,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
95,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
94,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
93,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
92,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
91,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
92,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
93,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
93,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
94,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
94,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
91,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
89,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
89,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۱
87,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
87,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
85,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۹
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
83,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
82,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
80,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
78,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
77,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
74,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
71,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
66,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
64,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
65,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
64,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
63,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
62,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
61,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
60,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
59,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
58,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
57,100,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲
56,836,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
51,990,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳
56,836,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 117,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 117,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%