شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • برلیانس H320 اتوماتیک/ موتور جدید
  برلیانس H320 اتوماتیک/ موتور جدید

 • نرخ فعلی:139000000
 • بالاترین قیمت ماه:139000000
 • پایین ترین قیمت ماه:139000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۳

نمودار تحولات سالانه قیمت برلیانس H320 اتوماتیک/ موتور جدید

آرشیو قیمت کالا تاریخ
139,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
140,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
130,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
127,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
120,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
113,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۵
112,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
113,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
112,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۱
111,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
109,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
108,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
107,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
106,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
104,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۶
105,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
104,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
105,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
107,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
107,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
109,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۹
110,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
111,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
111,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۸
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
111,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
113,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
113,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
112,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۱
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۹
108,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
107,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
105,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
107,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
106,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
105,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
108,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
112,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
103,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
102,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
106,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
107,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
108,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
109,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
108,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
106,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
108,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
107,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
112,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۲
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۸
109,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
108,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
105,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
103,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
100,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۸
104,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
102,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
96,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳۰
86,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
85,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
83,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
82,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
78,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۸
81,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
79,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
77,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۵
74,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
75,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
71,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
69,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
68,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۴
67,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
66,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
65,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
64,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
63,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲
62,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
61,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲
60,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۲
61,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۲
60,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
59,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
58,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 139,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 139,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%