شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • برلیانس H220 دنده‌ای
  برلیانس H220 دنده‌ای

 • نرخ فعلی:91000000
 • بالاترین قیمت ماه:91000000
 • پایین ترین قیمت ماه:91000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۱

نمودار تحولات سالانه قیمت برلیانس H220 دنده‌ای

آرشیو قیمت کالا تاریخ
91,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۱
92,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
86,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
82,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
77,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۵
74,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
73,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۱
71,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
70,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۹
67,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
66,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
68,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۸
63,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۱
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۲
65,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۹
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
62,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
59,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
58,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
55,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
54,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
53,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
49,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
47,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
46,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۳۰
45,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
43,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
42,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
42,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
44,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲
43,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۷
42,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲
41,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
40,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
40,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۷
40,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۵
40,100,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
40,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
40,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۶
40,200,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۳
40,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
39,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۲
39,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
39,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۳
40,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹
40,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۸
40,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
40,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۹
40,300,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۳
40,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۵
41,000,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۰
40,500,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۸
40,200,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۳
40,100,000 ریال۱۳۹۵/۱۱/۲۳
40,200,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۲۵
40,500,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۱
40,200,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۲۰
40,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۱۷
39,700,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۲۶
39,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۸/۱۷

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 91,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 91,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%