شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • ام وی ام X33 S اسپورت
  ام وی ام X33 S اسپورت

 • نرخ فعلی:180000000
 • بالاترین قیمت ماه:180000000
 • پایین ترین قیمت ماه:180000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت ام وی ام X33 S اسپورت

آرشیو قیمت کالا تاریخ
180,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
197,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
187,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
175,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
167,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
165,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
175,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
173,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
165,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
147,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
145,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳۰
147,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
149,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
151,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
156,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
156,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
154,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
153,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
152,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
150,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
154,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
145,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
148,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
175,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
180,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
175,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
180,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۷
165,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
154,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
144,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
140,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
135,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
129,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
125,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
116,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
113,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
112,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
95,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
94,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
93,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
92,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
91,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
90,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
85,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
81,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
80,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
79,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
75,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
75,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۱
77,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۲۱
76,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۵
77,500,000 ریال۱۳۹۵/۱۰/۲۲
77,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۹/۲۰
76,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۷/۱۷
77,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۶/۲۷

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 180,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 180,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%