شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX
  ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX

 • نرخ فعلی:138000000
 • بالاترین قیمت ماه:138000000
 • پایین ترین قیمت ماه:138000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX

آرشیو قیمت کالا تاریخ
138,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
145,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
139,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
133,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
124,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
122,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
124,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
122,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
120,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
113,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
111,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳۰
112,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
114,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
115,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
119,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
117,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
116,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
114,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
119,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
114,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
115,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
127,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
129,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
122,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
125,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۷
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
100,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
88,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
86,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
84,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
82,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
78,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
73,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
72,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
71,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
69,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
68,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
67,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
63,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۴
62,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
61,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 138,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 138,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%