شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • ام وی ام X22 - دنده ای
  ام وی ام X22 - دنده ای

 • نرخ فعلی:134000000
 • بالاترین قیمت ماه:134000000
 • پایین ترین قیمت ماه:134000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت ام وی ام X22 - دنده ای

آرشیو قیمت کالا تاریخ
134,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
135,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
129,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
126,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
125,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
117,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
116,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
118,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
116,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
114,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
109,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
107,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
108,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
109,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
112,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
112,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
109,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
107,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
115,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
108,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
124,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
126,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
117,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
119,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۷
104,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
108,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
98,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
86,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
84,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
82,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
79,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
76,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
71,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
70,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
69,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
67,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
66,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
65,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
61,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
60,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۴
60,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
59,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
58,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
57,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
56,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
56,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۸
55,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
55,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۲۱
54,500,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۵

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 134,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 134,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%