شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • ام وی ام X22 - اتوماتیک
  ام وی ام X22 - اتوماتیک

 • نرخ فعلی:160000000
 • بالاترین قیمت ماه:160000000
 • پایین ترین قیمت ماه:160000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت ام وی ام X22 - اتوماتیک

آرشیو قیمت کالا تاریخ
160,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
165,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
155,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
147,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
139,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
137,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
140,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
138,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
136,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
127,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
125,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳۰
126,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
128,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
129,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
128,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
128,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
126,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
125,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
123,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
129,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
125,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
126,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
142,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
145,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
140,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۷
125,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
117,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
107,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
97,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
95,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
93,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
91,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
89,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
86,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
81,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
80,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
79,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
77,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
76,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
75,300,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
70,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
69,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۴
67,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
66,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
65,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
64,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
64,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۸
63,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
63,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۲۱
62,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۱/۱۵

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 160,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 160,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%