شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • ام‌جی 360 اتوماتیک . توربو
  ام‌جی 360 اتوماتیک . توربو

 • نرخ فعلی:182000000
 • بالاترین قیمت ماه:182000000
 • پایین ترین قیمت ماه:182000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت ام‌جی 360 اتوماتیک . توربو

آرشیو قیمت کالا تاریخ
182,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
180,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
170,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
165,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
156,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
150,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
143,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۰
154,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
150,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۷
149,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
151,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
152,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
153,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
153,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
151,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
149,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
147,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
155,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
160,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
170,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۸
165,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۷
153,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
152,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
147,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
138,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
135,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
130,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
126,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
130,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
114,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
111,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲
107,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
108,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
93,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
91,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
89,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۶
88,800,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۶
77,700,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 182,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 182,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%