شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
  • آریو 1600 ( اتوماتیک )
    آریو 1600 ( اتوماتیک )

  • نرخ فعلی:114000000
  • بالاترین قیمت ماه:114000000
  • پایین ترین قیمت ماه:114000000
  • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
  • درصد بیشترین نوسان ماه:-
  • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت آریو 1600 ( اتوماتیک )

آرشیو قیمت کالا تاریخ
114,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
115,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
114,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۲
119,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
120,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۳۰
116,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
110,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
100,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۵
98,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
97,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
94,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۶
93,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۵
93,200,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۴
94,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
93,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۸
94,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۷
93,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۶
93,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۴
91,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
92,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
89,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۷
88,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
89,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
89,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
89,300,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۸
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
89,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۲
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۵
89,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۸
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۵
88,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۳۰
89,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
91,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
91,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۴
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۹
89,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۵
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
86,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
85,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
84,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
85,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
86,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۷
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
87,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۸
86,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
86,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
87,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
89,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۱
89,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
91,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
93,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
92,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۶
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۵
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲
89,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
89,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳۱
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۶
90,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
95,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
94,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۵
93,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۴
92,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
89,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
86,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
84,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
81,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
80,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
78,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
76,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۸
75,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۵
74,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
73,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
71,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۷
70,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۶
66,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۳
65,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
63,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۷
64,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۱
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
64,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۶
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
62,600,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
62,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳
63,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۱
61,700,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۷
61,500,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۱
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۱۰
60,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۸
61,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
58,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
59,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
58,200,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۶
56,900,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۹
56,800,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
56,500,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
55,800,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۷
55,600,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
55,400,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
55,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲
55,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۲/۲۳
52,900,000 ریال۱۳۹۵/۱۲/۱۴
52,500,000 ریال۱۳۹۵/۰۴/۲۳
52,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۸
50,000,000 ریال۱۳۹۵/۰۲/۲۶
51,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۲۷
50,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۸/۱۱
52,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۲۵
54,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۷/۳
54,500,000 ریال۱۳۹۴/۰۶/۱۸
54,800,000 ریال۱۳۹۴/۰۵/۲۷
54,700,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۳۰
55,100,000 ریال۱۳۹۴/۰۴/۲۱
55,300,000 ریال۱۳۹۴/۰۳/۳۰
56,000,000 ریال۱۳۹۴/۰۲/۲۷

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

  • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 114,000,000 ریال
  • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
  • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

  • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 114,000,000 ریال
  • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
  • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%