کالایاب
شاخص یاب

انس طلا

1,526.92
قیمت روز
1.55 (0.1%)
تغییر روزانه
2 شهریور 1398
ساعت 01:29:03
242.27 (18.85%)
تغییر ۳ ماهه
198.76 (14.96%)
تغییر ۶ ماهه
321.34 (26.65%)
نوسان سالیانه

نرخ انس

؟
قیمت زنده تغییر روزانه؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان تغییر ماهانه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر سالیانه
انس طلا1,526.92(0.1%) 1.551,525.401,529.24۰۱:۲۹:۰۳(7.19%) 102.51(18.85%) 242.27(14.96%) 198.76(26.65%) 321.34
انس نقره17.39(0.28%) 0.0517.3917.46۰۱:۳۰:۰۶(4.55%) 0.757(19.54%) 2.843(9.50%) 1.51(17.73%) 2.62
انس پلاتین860.25(0.11%) 0.95859.60861.35۰۱:۲۹:۱۶(2.36%) 20.8(6.86%) 55.3(1.75%) 14.8(9.07%) 71.55
انس پالادیوم1,452.90(0.23%) 3.301,451.901,456.85۰۱:۲۹:۲۰(5.50%) 84.6(9.20%) 122.5(0.49%) 7.1999(56.34%) 523.6

مثقال طلا

18,060,000
قیمت روز
170,000 (0.95%)
تغییر روزانه
2 شهریور 1398
ساعت 19:59:55
460,000 (2.48%)
تغییر ۳ ماهه
860,000 (4.54%)
تغییر ۶ ماهه
5,330,000 (41.86%)
نوسان سالیانه

مظنه / مثقال طلا

؟
قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان تغییر ماهانه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر سالیانه
مثقال طلا18,060,000(0.95%) 170,00018,040,00018,180,000۱۹:۵۹:۵۵(3.55%) 620,000(2.48%) 460,000(4.54%) 860,000(41.86%) 5,330,000
مثقال / عیار جهانی18,476,000(1.12%) 205,00018,452,00018,683,000۱۹:۵۹:۵۲(3.24%) 581,000(2.44%) 463,000(2.42%) 460,000(42.74%) 5,533,000
مثقال / حواله دلار18,460,000(1.11%) 203,00018,436,00018,667,000۱۹:۵۹:۵۲(3.24%) 580,000(2.45%) 465,000(2.44%) 462,000(43.32%) 5,580,000
مثقال / بر مبنای سکه18,310,300(0.17%) 30,90018,310,30018,381,500۱۹:۵۳:۲۰(0.33%) 61,800(12.71%) 2,667,500(13.80%) 2,932,500(8.53%) 1,439,300

طلای 18 عیار

4,169,000
قیمت روز
34,000 (0.82%)
تغییر روزانه
2 شهریور 1398
ساعت 19:59:52
109,000 (2.54%)
تغییر ۳ ماهه
199,000 (4.55%)
تغییر ۶ ماهه
1,230,100 (41.85%)
نوسان سالیانه

قیمت طلا

؟
قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان تغییر ماهانه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر سالیانه
طلای 18 عیار4,169,000(0.82%) 34,0004,130,0004,197,000۱۹:۵۹:۵۲(3.37%) 136,000(2.54%) 109,000(4.55%) 199,000(41.85%) 1,230,100
طلای 24 عیار5,559,000(0.83%) 46,0005,507,0005,596,000۱۹:۵۹:۵۲(3.36%) 181,000(2.54%) 145,000(4.54%) 264,900(41.86%) 1,640,500
طلای 18 عیار / 7404,114,000(0.83%) 34,0004,075,0004,141,000۱۹:۵۹:۵۲(3.39%) 135,000(2.53%) 107,000(4.54%) 196,000(41.86%) 1,214,000
طلای دست دوم4,390,000(0%) 04,390,0004,390,000۴ تیر(0%) 0(16.66%) 627,130(16.66%) 627,130(49.49%) 1,453,400

آبشده نقدی

18,160,000
قیمت روز
230,000 (1.28%)
تغییر روزانه
2 شهریور 1398
ساعت 13:12:04
370,000 (1.99%)
تغییر ۳ ماهه
760,000 (4.01%)
تغییر ۶ ماهه
5,430,000 (42.65%)
نوسان سالیانه

قیمت آبشده

؟
قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان تغییر ماهانه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر سالیانه
آبشده نقدی18,160,000(1.28%) 230,00018,140,00018,200,000۱۳:۱۲:۰۴(3.47%) 610,000(1.99%) 370,000(4.01%) 760,000(42.65%) 5,430,000
آبشده کمتر از کیلو18,065,000(0.84%) 150,00017,895,00018,185,000۱۹:۵۹:۵۲(3.37%) 590,000(2.53%) 470,000(4.54%) 860,000(41.85%) 5,330,000
آبشده بنکداری18,070,000(0.84%) 150,00017,900,00018,190,000۱۹:۵۹:۵۲(3.37%) 590,000(2.53%) 470,000(4.54%) 860,000(41.83%) 5,330,000
آبشده شنبه ای18,050,000(0.84%) 150,00018,050,00018,170,000۱۹:۵۸:۰۹(3.37%) 590,000(3.00%) 560,000(5.44%) 1,040,000(41.12%) 5,260,000
به جهت نوسانات گسترده و عدم امکان کشف و حصول نرخ های صحیح، به جهت صیانت از حقوق هموطنان گرامی، تا رفع ابهام و بازگشت بازار به روند معمول، نرخ های سکه اعلام نمی گردد .

سکه امامی

41,460,000
قیمت روز
120,000 (0.29%)
تغییر روزانه
2 شهریور 1398
ساعت 19:59:56
6,200,000 (13.00%)
تغییر ۳ ماهه
6,435,000 (13.43%)
تغییر ۶ ماهه
3,280,000 (8.59%)
نوسان سالیانه

قیمت سکه / معاملاتی

؟
قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان تغییر ماهانه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر سالیانه
سکه امامی41,460,000(0.29%) 120,00041,430,00041,760,000۱۹:۵۹:۵۶(0.33%) 140,000(13.00%) 6,200,000(13.43%) 6,435,000(8.59%) 3,280,000
سکه بهار آزادی40,640,000(0%) 040,640,00041,140,000۱۷:۲۴:۰۵(1.93%) 800,000(12.41%) 5,760,000(13.71%) 6,460,000(17.76%) 6,130,000
نیم سکه21,480,000(0.47%) 100,00021,480,00021,480,000۱۲:۰۵:۱۴(6.52%) 1,500,000(18.57%) 4,900,000(21.02%) 5,720,000(22.04%) 3,880,000
ربع سکه13,420,000(0.22%) 30,00013,420,00013,420,000۱۴:۴۹:۰۱(9.87%) 1,470,000(20.96%) 3,560,000(22.87%) 3,980,000(47.47%) 4,320,000
سکه گرمی9,500,000(0.11%) 10,0009,500,0009,590,000۱۴:۴۹:۰۱(2.96%) 290,000(6.77%) 690,000(11.11%) 950,000(90%) 4,500,000

سکه امامی / تک فروشی

41,510,000
قیمت روز
150,000 (0.36%)
تغییر روزانه
2 شهریور 1398
ساعت 19:58:41
6,140,000 (12.88%)
تغییر ۳ ماهه
6,490,000 (13.52%)
تغییر ۶ ماهه
3,260,000 (8.52%)
نوسان سالیانه

قیمت سکه / تک فروشی

؟
قیمت زنده تغییر؟ کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر سالیانه
سکه امامی41,510,000(0.36%) 150,00041,390,00041,810,000۱۹:۵۸:۴۱(0.26%) 110,000(12.88%) 6,140,000(13.52%) 6,490,000(8.52%) 3,260,000
سکه بهار آزادی40,700,000(0%) 040,700,00041,200,000۱۷:۲۴:۲۶(1.92%) 800,000(12.47%) 5,800,000(13.73%) 6,480,000(17.76%) 6,140,000
نیم سکه21,520,000(0.47%) 100,00021,520,00021,520,000۱۲:۰۶:۱۰(6.51%) 1,500,000(18.60%) 4,920,000(20.99%) 5,720,000(21.99%) 3,880,000
ربع سکه13,450,000(0.22%) 30,00013,450,00013,450,000۱۴:۴۹:۱۱(9.85%) 1,470,000(21.02%) 3,580,000(22.78%) 3,970,000(47.31%) 4,320,000
سکه گرمی9,520,000(0.11%) 10,0009,520,0009,610,000۱۴:۴۹:۱۱(2.95%) 290,000(6.66%) 680,000(10.69%) 920,000(89.64%) 4,500,000

زعفران نگین / تیر

106,500
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
25 تیر 1398
ساعت 00:00:00
45,100 (29.74%)
تغییر ۳ ماهه
-
تغییر ۶ ماهه
-
نوسان سالیانه

دلار ( نرخ لحظه ای )

115,900
قیمت روز
100 (0.09%)
تغییر روزانه
2 شهریور 1398
ساعت 19:59:52
24,560 (17.48%)
تغییر ۳ ماهه
20,600 (15.09%)
تغییر ۶ ماهه
13,110 (12.75%)
نوسان سالیانه

نرخ ارز آزاد

؟
قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
دلار115,900(0.09%) 100115,890116,500۱۹:۵۹:۵۲
یورو130,390(0.47%) 610130,390131,000۱۹:۵۹:۵۲
پوند142,300(0.28%) 400142,110143,900۱۹:۵۹:۵۲
درهم امارات31,550(0.92%) 29031,51031,900۱۹:۵۹:۵۲
لیر ترکیه20,140(1.64%) 33020,11020,360۱۹:۵۹:۵۲
فرانک سوئیس118,900(0.17%) 200118,740120,230۱۹:۵۹:۵۲
یوان چین16,340(1.35%) 22016,31016,520۱۹:۵۹:۵۲
ین ژاپن110,060(0.12%) 130109,810111,290۱۹:۵۹:۵۲
دلار کانادا87,260(0.88%) 77087,15088,240۱۹:۵۹:۵۲
دلار استرالیا78,200(1.43%) 1,12078,10079,080۱۹:۵۹:۵۲
دلار نیوزیلند74,170(1%) 74074,07075,000۱۹:۵۹:۵۲
دلار سنگاپور83,540(1.2%) 1,00083,43084,480۱۹:۵۹:۵۲
روپیه هند1,620(1.23%) 201,6201,640۱۸:۳۰:۲۰
روپیه پاکستان730(0%) 0720740۱۹:۵۸:۲۳
دینار عراق100(0%) 090100۲۶ تیر
کرون نروژ12,940(1%) 13012,92013,090۱۹:۵۸:۵۹

نرخ ارز آزاد

؟
قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
کرون سوئد12,060(0.75%) 9012,04012,200۱۹:۵۸:۵۹
کرون دانمارک17,310(0.46%) 8017,29017,500۱۹:۵۹:۴۳
ریال عربستان30,900(0.91%) 28030,86031,240۱۹:۵۹:۵۲
ریال قطر31,810(0.94%) 30031,77032,170۱۹:۵۹:۴۳
ریال عمان299,880(0.94%) 2,830299,490303,240۱۹:۵۹:۵۲
دینار کویت380,590(0.91%) 3,480380,090384,860۱۹:۵۹:۵۲
دینار بحرین305,380(0.85%) 2,600304,990308,810۱۹:۵۹:۵۲
رینگیت مالزی27,650(1.3%) 36027,62027,960۱۹:۵۹:۳۳
بات تایلند3,790(0.26%) 103,7803,830۱۹:۵۸:۳۲
دلار هنگ کنگ14,770(0.95%) 14014,75014,940۱۹:۵۸:۵۹
روبل روسیه1,760(1.14%) 201,7501,780۱۹:۵۸:۲۳
منات آذربایجان68,150(0.94%) 64068,06068,910۱۹:۵۹:۵۲
درام ارمنستان240(4.17%) 10240250۱۳:۴۳:۱۸
لاری گرجستان39,270(0.79%) 31039,22039,710۱۹:۵۹:۵۲
افغانی1,480(2.03%) 301,4701,490۱۹:۵۸:۳۲
پوند سوریه230(0%) 0220230۱۹:۵۸:۳۲

دلار ( نرخ روز گذشته )

116,117
قیمت روز
99 (0.09%)
تغییر روزانه
2 شهریور 1398
ساعت 09:18:02
24,402 (17.36%)
تغییر ۳ ماهه
12,236 (9.53%)
تغییر ۶ ماهه
21,535 (22.76%)
نوسان سالیانه

نرخ ارز سنا (اسکناس)

؟
قیمت روزانه تغییر؟ قیمت هفتگی قیمت ماهیانه
خرید
فروش
دلار 116,117(0.09%) 99116,556120,483-
یورو 130,347(0.48%) 625131,351138,043-
درهم 31,638(0.85%) 26931,94533,606-
روپیه هند 1,750(2.86%) 501,7501,835-
لیر ترکیه 21,668(1.09%) 23622,33022,879-
روبل روسیه 2,000(3.15%) 611,9042,104-
یوان چین 16,894(4.18%) 70617,26018,540-
هزار وون کره 90,000(0%) 090,00090,000-
فرانک سوئیس 118,000(0.73%) 853116,362124,712-
صد ین ژاپن 105,000(3.58%) 3,755110,000116,000-
دلار کانادا 90,796(0.49%) 44191,12698,168-
پوند 140,421(1.18%) 1,662141,288154,409-
کرون سوئد 12,079(1.51%) 18212,21512,742-
کرون نروژ 13,165(1.27%) 16513,10014,054-
صد دینار عراق 9,906(0.35%) 3510,02910,477-
دلار استرالیا 80,492(0.39%) 31179,98687,497-
دلار 114,952(0.58%) 672115,269119,820-
یورو 129,241(0.61%) 788130,272137,867-
درهم 30,660(0.15%) 4630,74832,238-
روپیه هند 1,500(0%) 01,5001,600-
لیر ترکیه 20,980(1.99%) 41721,70422,477-
روبل روسیه 1,663(0%) 01,7091,800-
یوان چین 16,475(0.99%) 16116,30717,637-
هزار وون کره 100,000(0%) 0100,000100,000-
فرانک سوئیس 115,333(0.56%) 642115,573119,558-
صد ین ژاپن 100,000(0%) 0106,600100,000-
دلار کانادا 89,145(0.23%) 20590,05395,282-
پوند 138,139(0.15%) 204137,667149,071-
کرون سوئد 11,305(2.44%) 27611,56012,502-
کرون نروژ 12,208(0%) 012,08313,228-
صد دینار عراق 9,272(0.63%) 589,1629,409-
دلار استرالیا 78,775(1.37%) 1,06678,86483,835-

نرخ ارز سنا (حواله)

؟
قیمت روزانه تغییر؟ قیمت هفتگی قیمت ماهیانه
خرید
فروش
دلار 113,009(0.09%) 96114,605114,515-
یورو 126,863(0.4%) 505127,636128,744-
درهم 30,989(0.32%) 9930,95431,610-
روپیه هند 1,589(2.2%) 351,6341,690-
لیر ترکیه 20,256(1.65%) 33515,08622,050-
روبل روسیه 1,745(0%) 01,8101,850-
یوان چین 16,284(0.51%) 8216,28616,662-
هزار وون کره 71,049(0%) 071,04998,300-
فرانک سوئیس 86,340(0%) 086,34086,340-
صد ین ژاپن 109,719(0%) 0109,719108,793-
دلار کانادا 114,500(0%) 0114,500114,500-
پوند 174,830(0%) 0174,830174,830-
کرون سوئد -----
کرون نروژ -----
صد دینار عراق 9,700(0.48%) 4610,50810,508-
دلار استرالیا 71,500(0%) 071,50071,500-
دلار 108,424(3.76%) 4,075115,415115,296-
یورو 130,715(12.85%) 14,884126,794127,750-
درهم 30,626(0.26%) 8130,88131,350-
روپیه هند 1,614(0%) 01,6201,690-
لیر ترکیه 20,055(28.54%) 4,45315,60216,516-
روبل روسیه 1,745(0%) 01,7911,935-
یوان چین 15,676(0.14%) 2216,21016,783-
هزار وون کره 96,252(0%) 095,05184,886-
فرانک سوئیس -----
صد ین ژاپن 98,800(0%) 0109,719108,793-
دلار کانادا -----
پوند -----
کرون سوئد -----
کرون نروژ -----
صد دینار عراق 10,500(0%) 010,50010,500-
دلار استرالیا 76,543(0%) 0---

نرخ ارز مبادله‌ای

؟
قیمت تغییر؟
دلار42,000(0%) 0
یورو46,868(0.66%) 308
پوند51,578(1.29%) 657
درهم11,437(0%) 0
لیر7,293(0.41%) 30
یوان5,920(0.29%) 17

نرخ ارزها در ترکیه

قیمت تغییر
دلار
یورو
پوند
درهم
دلار کانادا
فرانک سوئیس

نرخ ارزها در افغانستان

قیمت تغییر
دلار
یورو
پوند
درهم
دلار کانادا
فرانک سوئیس

بورس تهران

269,986
قیمت روز
3,859 (1.45%)
تغییر روزانه
2 شهریور 1398
ساعت 17:39:03
54,818 (25.47%)
تغییر ۳ ماهه
103,956 (62.61%)
تغییر ۶ ماهه
133,076 (97.19%)
نوسان سالیانه

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص كل 269,986.0 3,859.0
شاخص كل هم وزن 73,890.65 1808.47
شاخص كل فرابورس 3,589.44 10.15
بازار اول فرابورس 600.51 2.55
بازار دوم فرابورس 1,770.49 4.53
شاخص بازار اول 196,005 2673.31

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص بازار دوم 549,995.8 8726.23
شاخص 30 شركت بزرگ 11,551.26 114.99
شاخص 50 شركت فعالتر 10,638.89 120.12
شاخص قیمت 50 شركت 634,707.24 7669.17
شاخص قیمت هم وزن 49,462.56 1148.77
شاخص قیمت وزنی-ارزشی 72,564.65 676.3

بورس های جهانی

ارزش تغییر
نزدک7,752(0.19%) 15
داوجونز25,629(0.19%) 48
داوجونز(جهانی)2,897(0.19%) 5
داوجونز(آسیا)3,090(0%) 0
فتسی بریتانیا7,095(0%) 0
دکس آلمان11,612(0%) 0
کک فرانسه5,327(0%) 0

بورس های جهانی

ارزش تغییر
اس & پی 5002,847(0.27%) 8
استاکس اروپا371(0%) 0
نیکی ژاپن20,711(0%) 0
هنگ سنگ26,179(0%) 0
شانگهای چین2,897(0%) 0
سنگاپور3,110(0%) 0
آیبکس اسپانیا8,650(0%) 0