شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط

بازار نفت و انرژی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
نفت خام (WTI) 59.3 (0%) 0 59.27 59.3 ۰۰:۳۰:۱۲
نفت برنت 64.38 (0%) 0 64.34 64.38 ۰۰:۳۰:۱۲
نفت اپک 65.57 (0%) 0 65.57 65.57 ۱۹ آذر
نفت کوره 1.9646 (0.09%) 0.0017 1.9626 1.9646 ۰۰:۳۰:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین بیشترین زمان
گازوئیل 591.88 (0.04%) 0.25 591.63 591.88 ۰۰:۳۰:۱۲
بنزین 1.654 (0.04%) 0.0007 1.653 1.6542 ۰۰:۳۰:۱۲
گاز طبیعی 2.266 (0.09%) 0.002 2.266 2.268 ۰۰:۲۹:۱۱
ذغال سنگ 25.11 (0%) 0 25 25.43 ۱۹ آذر

نفت خام (WTI)

 • نرخ فعلی : 59.31
 • بالاترین قیمت روز : 59.31
 • پایین ترین قیمت روز : 59.27
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.03
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 59.27
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۰:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 59.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01
جدول نرخ های امروز زمان
59.31 دلار 00:30:12
59.3 دلار 00:26:11
59.29 دلار 00:25:11
59.3 دلار 00:24:11
59.27 دلار 00:22:10
59.28 دلار 00:20:12
59.29 دلار 00:19:11
59.27 دلار 00:17:10
59.29 دلار 00:16:10
59.28 دلار 00:12:11
59.27 دلار 00:09:09
59.29 دلار 00:08:10
59.27 دلار 00:05:11

نفت برنت

 • نرخ فعلی : 64.39
 • بالاترین قیمت روز : 64.39
 • پایین ترین قیمت روز : 64.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 64.36
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۰:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 64.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01
جدول نرخ های امروز زمان
64.39 دلار 00:30:12
64.38 دلار 00:29:11
64.36 دلار 00:19:11
64.34 دلار 00:17:10
64.36 دلار 00:05:11

بنزین

 • نرخ فعلی : 1.6545
 • بالاترین قیمت روز : 1.6545
 • پایین ترین قیمت روز : 1.653
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.6535
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۰:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 1.6533
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0012
جدول نرخ های امروز زمان
1.6545 دلار 00:30:12
1.654 دلار 00:29:11
1.6542 دلار 00:28:11
1.654 دلار 00:26:11
1.6535 دلار 00:25:11
1.6539 دلار 00:24:11
1.654 دلار 00:22:10
1.6535 دلار 00:21:11
1.654 دلار 00:19:11
1.6538 دلار 00:18:10
1.6535 دلار 00:17:10
1.6539 دلار 00:16:10
1.6535 دلار 00:15:11
1.654 دلار 00:14:11
1.6535 دلار 00:10:12
1.6538 دلار 00:09:09
1.6535 دلار 00:07:11
1.6536 دلار 00:06:10
1.653 دلار 00:05:11
1.6535 دلار 00:04:12

گازوئیل

 • نرخ فعلی : 592.13
 • بالاترین قیمت روز : 592.13
 • پایین ترین قیمت روز : 591.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 591.88
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۰:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 591.63
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.5
جدول نرخ های امروز زمان
592.13 دلار 00:30:12
591.88 دلار 00:29:11
591.63 دلار 00:25:11
591.88 دلار 00:24:11

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 63 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.39 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 63 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.39 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 62 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 2.39 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 3.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 62 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2.39 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 3.85%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
بازار آمریکا / نفت خام (WTI) 59.28 (0.02%) 0.01 59.27 59.33 ۰۰:۲۶:۱۱
بازار آمریکا / نفت کوره 1.9632 (0.01%) 0.0001 1.9627 1.964 ۰۰:۳۰:۱۲
بازار آمریکا / بنزین (RBOB) 1.6538 (0.01%) 0.0002 1.6529 1.6551 ۰۰:۳۰:۱۲
بازار آمریکا / گاز طبیعی 2.268 (0.09%) 0.002 2.266 2.27 ۰۰:۳۰:۱۲
بازار آمریکا / نفت برنت 64.35 (0.06%) 0.04 64.35 64.44 ۰۰:۳۰:۱۲
بازار آمریکا / اتانول 1.342 (0%) 0 1.337 1.383 ۱۹ آذر
بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini) 2.265 (0.22%) 0.005 2.265 2.275 ۰۰:۳۰:۱۲
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین) 591.75 (0%) 0 591.5 592 ۰۰:۲۹:۱۱
بازار آمریکا / ذغال سنگ (South China) 68.2 (13.29%) 8 60.2 68.2 ۰۰:۳۰:۱۲
بازار آمریکا / ذغال سنگ (EUA) 24.94 (0%) 0 24.84 25.25 ۱۹ آذر
بازار آمریکا / ذغال سنگ (ICE CSX) 45.55 (0%) 0 45.55 46.05 ۱۱ آذر
بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini) 59.275 (0%) 0 59.275 59.35 ۰۰:۲۸:۱۱
بازار آمریکا / نفت خام (WTI ICE) 59.18 (0%) 0 59.18 59.23 ۰۰:۲۹:۱۱
بازار آمریکا / روغن پالم 690.25 (0%) 0 633 690.25 ۱۹ آذر