شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازارهای سهام

  • داده های زنده
  • پیش بینی
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Dow Jones
26,825 56.08 0.21% 0.03% -0.99% 5.96% Oct 21 -
S&P 500
2,996 9.8 0.33% 0.86% -0.37% 8.70% Oct 21 -
NASDAQ 100
7,896 27.31 0.35% 0.66% -0.08% 10.56% Oct 21 -
NASDAQ
8,089 0.28 0.00% 0.40% -1.14% 8.31% Oct 18 -
Russell 2000
1,535 6.36 -0.41% 1.56% -1.66% -0.26% Oct 18 -
S&P VIX
14.24 0.01 -0.01% -0.33% -0.67% -5.40% Oct 21 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
FTSE 100
7,158 7.7 0.11% -1.23% -2.70% 1.63% Oct 21 -
FTSE All
3,960 3.52 0.09% -0.35% -1.72% 2.49% Oct 21 -
DAX
12,722 88.46 0.70% 1.68% 2.12% 10.39% Oct 21 -
CAC 40
5,643 7.06 0.13% -0.40% -0.29% 11.67% Oct 21 -
FTSE MIB
22,410 88.07 0.39% 1.41% 2.33% 18.16% Oct 21 -
IBEX 35
9,374 46.65 0.50% 1.09% 2.61% 6.45% Oct 21 -
MOEX
2,764 11.29 0.41% 2.47% -0.76% 19.74% Oct 21 -
AEX
574 0.95 0.17% -0.66% -0.94% 10.51% Oct 21 -
BIST 100
97,762 653.11 -0.66% 4.02% -2.26% 3.25% Oct 21 -
SMI
9,980 14.75 0.15% 0.16% -0.17% 12.57% Oct 21 -
OMXS 30
1,717 19.36 1.14% 3.91% 4.86% 12.53% Oct 21 -
WIG
57,343 318.86 0.56% 1.23% 0.83% 1.46% Oct 21 -
WIG 20
2,181 16.02 0.74% 1.50% 1.56% -0.56% Oct 21 -
Euronext BEL 20
3,794 35.95 0.96% 2.16% 2.71% 8.07% Oct 21 -
Oslo Bors All-Share
992 4.58 0.46% 1.85% -1.02% -1.37% Oct 21 -
ATX
3,088 39.33 1.29% 2.84% 1.74% -4.18% Oct 21 -
OMX Copenhagen
1,021 0.01 0.00% -0.79% -2.36% 12.06% Oct 21 -
OMX Helsinki
9,559 44.03 0.46% 1.91% 1.79% 2.73% Oct 21 -
OMX Helsinki 25
4,086 19.36 0.48% 2.06% 2.32% 3.32% Oct 21 -
ISEQ
6,529 65.13 1.01% 1.30% 7.55% 8.37% Oct 21 -
Athens General
866 3.5 0.41% 1.19% 0.40% 38.22% Oct 21 -
PSI Geral
3,183 3.92 0.12% -0.25% -0.79% 7.24% Oct 21 -
PSI 20
4,999 22.1 0.44% 0.48% 0.52% -0.39% Oct 21 -
PX
1,049 6.49 0.62% 2.93% 0.42% -2.94% Oct 21 -
BET
9,595 55.04 0.58% 0.81% 0.55% 11.36% Oct 21 -
BUX
40,767 59.42 -0.15% 0.08% -0.08% 11.84% Oct 21 -
PFTS
521 4.24 -0.81% -0.81% 0.87% -6.85% Oct 18 -
SAX
344 0.67 -0.19% -0.33% 2.24% 3.11% Oct 18 -
LuxX
1,336 13.42 1.01% 0.69% -0.33% -18.94% Oct 18 -
CROBEX
2,018 5.32 0.26% 1.61% 5.06% 12.94% Oct 21 -
SOFIX
561 3.35 -0.59% -0.05% -1.87% -7.49% Oct 21 -
SBITOP
875 3.85 0.44% 0.62% 1.54% 7.69% Oct 18 -
OMX Vilnius
697 2.08 0.30% 0.32% 0.69% 4.07% Oct 18 -
BELEX 15
749 0.74 0.10% -0.05% -1.30% 1.23% Oct 18 -
MSE
4,773 7.63 -0.16% -1.78% -1.77% 5.41% Oct 18 -
MBI 10
4,224 50.5 -1.18% -1.98% 1.87% 14.53% Oct 18 -
Euronext 100
1,090 0.89 0.08% -0.02% 0.14% 10.47% Oct 21 -
ICEX
1,353 4.91 0.36% -0.55% -5.00% 9.80% Oct 21 -
OMX Tallinn
1,236 1.5 0.12% 0.05% 0.34% 0.91% Oct 18 -
OMX Riga
1,027 12.2 -1.17% -0.91% 0.22% 9.39% Oct 18 -
SASX-10
851 2.28 -0.27% 0.45% 4.24% 33.52% Oct 18 -
CSE General
65 0.27 0.41% -1.33% -1.73% -3.26% Oct 21 -
Euro Stoxx 50
3,593 14.71 0.41% 0.65% 1.14% 12.63% Oct 21 -
MONEX INDEX
11,358.70 104.86 -0.91% 0.34% 1.77% 8.32% Oct 17 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Dow Jones
26,825 56.08 0.21% 0.03% -0.99% 5.96% Oct 21 -
S&P 500
2,996 9.8 0.33% 0.86% -0.37% 8.70% Oct 21 -
NASDAQ 100
7,896 27.31 0.35% 0.66% -0.08% 10.56% Oct 21 -
NASDAQ
8,089 0.28 0.00% 0.40% -1.14% 8.31% Oct 18 -
S&P MidCap 400
1,937 1.89 -0.10% 1.05% -0.66% 3.45% Oct 18 -
US 600
950 5.04 -0.53% 1.58% -1.55% -1.20% Oct 18 -
Russell 2000
1,535 6.36 -0.41% 1.56% -1.66% -0.26% Oct 18 -
S&P VIX
14.24 0.01 -0.01% -0.33% -0.67% -5.40% Oct 21 -
US 100
10,878 35.73 -0.33% 0.62% -0.85% 4.86% Oct 18 -
NYSE International
5,433 22.57 -0.41% 2.46% -0.07% 2.51% Oct 18 -
NYSE Arca Networking
555 1.73 -0.31% 2.68% -1.45% 7.18% Oct 18 -
NYSE Composite
13,007 32.59 -0.25% 0.62% -0.80% 5.11% Oct 18 -
NYSE TMT
9,148 17.83 -0.19% -0.06% -0.03% 6.87% Oct 18 -
NYSE Arca Airline
103 0.5 -0.48% 3.39% 3.99% 5.51% Oct 18 -
NYSE AMEX Composite
2,440 3.15 0.13% 0.36% -4.77% -8.00% Oct 18 -
NYSE Arca Major
2,656 45.35 -1.68% -1.69% -3.51% 5.25% Oct 18 -
NYSE Arca Oil & Gas
1,186 7.44 -0.62% 0.18% -4.82% -17.77% Oct 18 -
Ecuador General Index
1,327 2.48 -0.19% -0.19% -0.06% -5.00% Oct 18 -
TSX
16,377 49.18 -0.30% -0.23% -2.85% 6.26% Oct 18 -
iBovespa
104,729 286.88 -0.27% 0.86% 0.37% 22.35% Oct 18 -
IPC Mexico
43,149 29.35 -0.07% -0.15% 0.31% -8.12% Oct 18 -
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN)
19,408 109.41 0.57% 1.96% -0.51% 2.66% Oct 18 -
Merval
31,968 26.66 -0.08% 0.54% 5.11% 11.90% Oct 18 -
IBC
46,666 2,345.45 -4.79% -9.88% -2.90% -88.06% Oct 18 -
COLCAP
1,579 0.02 0.00% -0.77% -0.97% 8.69% Oct 18 -
IGPA
26,137 93.59 0.36% 1.03% 3.29% 0.19% Oct 18 -
BVPSI
458 0.61 -0.13% -0.07% 0.94% -0.16% Oct 18 -
BSX
2,053 0 0.00% 0.84% -1.52% -29.12% Oct 18 -
JSE
498,312 2,499.09 0.50% -0.28% -1.92% 34.47% Oct 18 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
NIKKEI 225
22,564 78.16 0.35% 1.61% 2.10% -0.23% Oct 21 -
SHANGHAI
2,939 1.3 0.04% -2.28% -1.26% 10.72% Oct 21 -
CSI 300
3,881 11.46 0.30% -1.83% -0.25% 18.67% Oct 21 -
SHANGHAI 50
2,969 5.73 0.19% -1.48% 1.30% 16.88% Oct 21 -
SENSEX
39,298 246.32 0.63% 3.07% 8.88% 15.13% Oct 18 -
KOSPI
2,064 3.6 0.17% -0.15% -1.31% -4.51% Oct 21 -
DSE Broad
4,761 20.67 -0.43% 1.06% -3.24% -9.34% Oct 21 -
JCI
6,199 7.04 0.11% 1.18% -0.12% 6.14% Oct 21 -
TASI
7,703 81.83 -1.05% 1.37% -3.16% 0.71% Oct 21 -
TAIEX
11,184 3.93 0.04% 1.06% 2.43% 12.13% Oct 21 -
ADX General
5,090 3.56 -0.07% 0.03% -0.64% 2.69% Oct 20 -
SET 50
1,081 7.9 -0.73% -0.37% 0.25% -1.08% Oct 21 -
FKLCI
1,571 0.22 -0.01% 0.21% -1.38% -8.80% Oct 21 -
STI
3,139 24.99 0.80% 0.47% -0.13% 1.98% Oct 21 -
Hang Seng
26,726 6.1 0.02% 0.77% 1.92% 2.19% Oct 21 -
PSEi
7,891 5.9 0.07% 0.09% 0.30% 9.05% Oct 21 -
KSE 100
33,209 660.91 -1.95% -2.86% 4.59% -13.39% Oct 21 -
KASE
2,220 25.63 1.17% 1.41% 1.63% -0.25% Oct 21 -
QE
10,428 6.53 -0.06% 1.96% -1.06% 2.31% Oct 17 -
HNX
104 1.47 -1.39% -1.92% -0.35% -3.29% Oct 21 -
VN
984 5.64 -0.57% -1.01% -0.22% 3.15% Oct 21 -
Kuwait Price
56 6,577.53 -99.16% % % -99.16% Jan 16 -
MSM TOP 30
4,012 3.39 -0.08% -0.04% 1.18% -9.93% Oct 21 -
ASPI
5,864 0.51 0.01% 0.50% 0.91% 1.70% Oct 21 -
Blom
764 1.9 -0.25% -2.98% -3.59% -22.44% Oct 17 -
ASE
1,811 4.42 -0.24% -1.10% -0.81% -8.07% Oct 21 -
LSX Composite
697 24.51 -3.40% -4.21% -6.16% -16.94% Oct 18 -
DFM general
2,762 4.54 -0.16% -2.74% -1.95% 0.52% Oct 21 -
MSE TOP 20
18,277 186.89 -1.01% -2.63% -3.60% -9.66% Oct 21 -
NIFTY 50
11,662 75.5 0.65% 3.16% 8.94% 13.83% Oct 18 -
All-Share Index
5,737.12 29.61 -0.51% 0.27% 1.07% 14.80% Oct 20 -
Nikkei Volatility Index
15.63 0.18 1.17% -11.89% -6.91% -28.30% Oct 18 -
Estirad
1,527.13 0 0.00% 0.27% 2.54% 15.51% Oct 20 -
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Australian All
6,758 0.7 -0.01% 0.00% -1.51% 12.51% Oct 21 -
ASX 200
6,639 8.79 -0.13% -0.06% -1.64% 12.43% Oct 21 -
ASX 50
6,631 7.3 0.11% 0.34% -1.28% 15.08% Oct 21 -
NZX 50
11,063 4.37 -0.04% 0.33% 2.00% 26.39% Oct 21 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
FTSE/JSE TOP 40
49,798 287.3 0.58% 1.40% 0.48% 8.18% Oct 21 -
JALSH-All Share
56,041 318.16 0.57% 1.49% 0.75% 7.35% Oct 21 -
Egypt EGX 30
14,249 42.82 0.30% 0.48% 2.08% 4.41% Oct 21 -
Casablanca CFG 25
11,508 60.38 0.53% 1.27% -0.25% 2.90% Oct 18 -
Nairobi 20
2,461 4.41 0.18% 0.22% 1.41% -12.21% Oct 18 -
NSE All Share
148 2.19 1.50% 0.43% 2.76% 2.45% Oct 17 -
DSEI
1,926 9.67 0.50% 0.38% -0.04% -7.58% Oct 18 -
TUN
7,061 3.79 0.05% 0.83% -0.62% -5.87% Oct 18 -
GGSECI
2,202 1.7 -0.08% -0.36% -1.19% -22.56% Oct 17 -
NSX Overall
1,312 14.87 1.15% 1.83% 4.32% 5.90% Oct 21 -
SEMDEX
2,109 4.43 -0.21% -1.05% 0.02% -5.41% Oct 21 -
Gaborone
7,496 24.42 0.33% 0.32% 0.82% -5.77% Oct 17 -
Zimbabwe Industrial Index
760.26 0.55 -0.07% -2.39% 31.59% 24.31% Oct 18 -
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Dow Jones
26,825 56.08 0.21% 26,537 26,169 25,805 25,445
S&P 500
2,996 9.8 0.33% 2,935 2,895 2,854 2,815
NASDAQ 100
7,896 27.31 0.35% 7,641 7,535 7,430 7,327
NASDAQ
8,089 0.28 0.00% 7,888 7,779 7,670 7,564
Russell 2000
1,535 6.36 -0.41% 1,502 1,481 1,461 1,440
S&P VIX
14.24 0.01 -0.01% 16.01 15.79 15.57 15.36
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
FTSE 100
7,158 7.7 0.11% 7,331 7,255 7,179 7,104
FTSE All
3,960 3.52 0.09% 4,019 3,978 3,936 3,895
DAX
12,722 88.46 0.70% 12,266 12,109 11,954 11,801
CAC 40
5,643 7.06 0.13% 5,602 5,533 5,465 5,397
FTSE MIB
22,410 88.07 0.39% 21,798 21,493 21,192 20,896
IBEX 35
9,374 46.65 0.50% 9,134 9,033 8,933 8,833
MOEX
2,764 11.29 0.41% 2,718 2,689 2,660 2,632
AEX
574 0.95 0.17% 574 568 561 555
BIST 100
97,762 653.11 -0.66% 103,184 101,367 99,582 97,828
SMI
9,980 14.75 0.15% 9,969 9,862 9,755 9,650
OMXS 30
1,717 19.36 1.14% 1,626 1,605 1,584 1,564
WIG
57,343 318.86 0.56% 56,638 55,962 55,297 54,638
WIG 20
2,181 16.02 0.74% 2,147 2,122 2,097 2,072
Euronext BEL 20
3,794 35.95 0.96% 3,667 3,621 3,575 3,529
Oslo Bors All-Share
992 4.58 0.46% 975 962 949 936
ATX
3,088 39.33 1.29% 2,969 2,929 2,889 2,849
OMX Copenhagen
1,021 0.01 0.00% 1,021 1,007 994 981
OMX Helsinki
9,559 44.03 0.46% 9,356 9,229 9,105 8,982
OMX Helsinki 25
4,086 19.36 0.48% 3,986 3,932 3,879 3,826
ISEQ
6,529 65.13 1.01% 6,157 6,071 5,986 5,902
Athens General
866 3.5 0.41% 853 838 824 809
PSI Geral
3,183 3.92 0.12% 3,173 3,139 3,104 3,070
PSI 20
4,999 22.1 0.44% 4,919 4,865 4,812 4,758
PX
1,049 6.49 0.62% 1,033 1,024 1,015 1,006
BET
9,595 55.04 0.58% 9,410 9,248 9,089 8,933
BUX
40,767 59.42 -0.15% 40,120 39,690 39,265 38,847
PFTS
521 4.24 -0.81% 519 513 507 502
SAX
344 0.67 -0.19% 338 335 332 328
LuxX
1,336 13.42 1.01% 1,330 1,304 1,278 1,254
CROBEX
2,018 5.32 0.26% 1,952 1,940 1,929 1,918
SOFIX
561 3.35 -0.59% 566 562 557 553
SBITOP
875 3.85 0.44% 849 843 837 832
OMX Vilnius
697 2.08 0.30% 687 683 680 676
BELEX 15
749 0.74 0.10% 743 736 729 721
MSE
4,773 7.63 -0.16% 4,882 4,853 4,823 4,794
MBI 10
4,224 50.5 -1.18% 4,289 4,250 4,211 4,173
Euronext 100
1,090 0.89 0.08% 1,086 1,074 1,061 1,049
ICEX
1,353 4.91 0.36% 1,375 1,359 1,344 1,329
OMX Tallinn
1,236 1.5 0.12% 1,228 1,221 1,214 1,207
OMX Riga
1,027 12.2 -1.17% 1,015 1,001 988 974
SASX-10
851 2.28 -0.27% 842 831 821 810
CSE General
65 0.27 0.41% 66 65 65 64
Euro Stoxx 50
3,593 14.71 0.41% 3,528 3,487 3,447 3,407
MONEX INDEX
11,358.70 104.86 -0.91% 11,130.85 11,053.52 10,977.30 10,902.21
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Dow Jones
26,825 56.08 0.21% 26,537 26,169 25,805 25,445
S&P 500
2,996 9.8 0.33% 2,935 2,895 2,854 2,815
NASDAQ 100
7,896 27.31 0.35% 7,641 7,535 7,430 7,327
NASDAQ
8,089 0.28 0.00% 7,888 7,779 7,670 7,564
S&P MidCap 400
1,937 1.89 -0.10% 1,909 1,882 1,856 1,830
US 600
950 5.04 -0.53% 935 922 909 896
Russell 2000
1,535 6.36 -0.41% 1,502 1,481 1,461 1,440
S&P VIX
14.24 0.01 -0.01% 16.01 15.79 15.57 15.36
US 100
10,878 35.73 -0.33% 10,735 10,586 10,439 10,294
Ecuador General Index
1,327 2.48 -0.19% 1,319 1,312 1,306 1,299
TSX
16,377 49.18 -0.30% 16,517 16,377 16,237 16,099
iBovespa
104,729 286.88 -0.27% 102,933 101,153 99,403 97,685
IPC Mexico
43,149 29.35 -0.07% 42,392 41,781 41,179 40,585
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN)
19,408 109.41 0.57% 19,438 19,275 19,113 18,952
Merval
31,968 26.66 -0.08% 27,489 25,995 24,585 23,251
IBC
46,666 2,345.45 -4.79% 18,790 7,226 2,780 1,070
COLCAP
1,579 0.02 0.00% 1,560 1,542 1,524 1,507
IGPA
26,137 93.59 0.36% 25,239 25,025 24,811 24,600
BVPSI
458 0.61 -0.13% 452 450 449 448
BSX
2,053 0 0.00% 2,016 1,956 1,897 1,841
JSE
498,312 2,499.09 0.50% 12,745 12,590 12,438 12,288
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
NIKKEI 225
22,564 78.16 0.35% 21,400 21,092 20,788 20,488
SHANGHAI
2,939 1.3 0.04% 2,855 2,805 2,756 2,708
CSI 300
3,881 11.46 0.30% 3,748 3,683 3,619 3,556
SHANGHAI 50
2,969 5.73 0.19% 2,847 2,798 2,749 2,701
SENSEX
39,298 246.32 0.63% 38,176 37,693 37,213 36,742
KOSPI
2,064 3.6 0.17% 2,036 2,012 1,987 1,964
DSE Broad
4,761 20.67 -0.43% 4,902 4,857 4,813 4,768
JCI
6,199 7.04 0.11% 6,107 6,045 5,984 5,924
TASI
7,703 81.83 -1.05% 7,987 7,883 7,780 7,679
TAIEX
11,184 3.93 0.04% 10,701 10,573 10,447 10,323
ADX General
5,090 3.56 -0.07% 5,000 4,944 4,888 4,833
SET 50
1,081 7.9 -0.73% 1,080 1,069 1,058 1,048
FKLCI
1,571 0.22 -0.01% 1,572 1,561 1,550 1,538
STI
3,139 24.99 0.80% 3,089 3,059 3,029 3,000
Hang Seng
26,726 6.1 0.02% 25,632 25,252 24,880 24,511
PSEi
7,891 5.9 0.07% 7,677 7,577 7,477 7,379
KSE 100
33,209 660.91 -1.95% 31,559 31,049 30,545 30,051
KASE
2,220 25.63 1.17% 2,150 2,130 2,110 2,089
QE
10,428 6.53 -0.06% 10,252 10,138 10,026 9,914
HNX
104 1.47 -1.39% 104 103 101 100
VN
984 5.64 -0.57% 985 973 962 951
Kuwait Price
56 6,577.53 -99.16% 56 55 55 55
MSM TOP 30
4,012 3.39 -0.08% 3,992 3,967 3,942 3,917
ASPI
5,864 0.51 0.01% 5,695 5,653 5,610 5,568
Blom
764 1.9 -0.25% 788 781 774 767
ASE
1,811 4.42 -0.24% 1,816 1,804 1,793 1,781
LSX Composite
697 24.51 -3.40% 715 704 694 684
DFM general
2,762 4.54 -0.16% 2,750 2,719 2,688 2,657
MSE TOP 20
18,277 186.89 -1.01% 19,251 19,047 18,845 18,646
NIFTY 50
11,662 75.5 0.65% 11,329 11,185 11,043 10,903
All-Share Index
5,737.12 29.61 -0.51% 5,634.97 5,591.82 5,548.66 5,506.07
Nikkei Volatility Index
15.63 0.18 1.17% 16.57 16.33 16.09 15.86
Estirad
1,527.13 0 0.00% 1,508.04 1,499.55 1,491.21 1,482.87
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Australian All
6,758 0.7 -0.01% 6,732 6,664 6,597 6,530
ASX 200
6,639 8.79 -0.13% 6,639 6,572 6,506 6,440
ASX 50
6,631 7.3 0.11% 6,594 6,527 6,461 6,396
NZX 50
11,063 4.37 -0.04% 10,828 10,739 10,649 10,561
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
FTSE/JSE TOP 40
49,798 287.3 0.58% 48,194 47,582 46,977 46,381
JALSH-All Share
56,041 318.16 0.57% 54,129 53,443 52,764 52,095
Egypt EGX 30
14,249 42.82 0.30% 14,037 13,819 13,605 13,394
Casablanca CFG 25
11,508 60.38 0.53% 11,484 11,407 11,330 11,255
Nairobi 20
2,461 4.41 0.18% 2,413 2,394 2,375 2,356
NSE All Share
148 2.19 1.50% 27,313 26,998 26,688 26,382
DSEI
1,926 9.67 0.50% 1,916 1,898 1,880 1,862
TUN
7,061 3.79 0.05% 7,009 6,968 6,927 6,886
GGSECI
2,202 1.7 -0.08% 2,189 2,169 2,149 2,129
NSX Overall
1,312 14.87 1.15% 1,230 1,211 1,193 1,175
SEMDEX
2,109 4.43 -0.21% 2,119 2,112 2,104 2,097
Gaborone
7,496 24.42 0.33% 7,440 7,419 7,398 7,377
Zimbabwe Industrial Index
760.26 0.55 -0.07% 745.66 717.85 691.05 665.26