شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازارهای سهام

  • داده های زنده
  • پیش بینی
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Dow Jones
27,002 22.82 -0.08% 2.49% -0.40% 5.04% Oct 16 -
S&P 500
2,990 5.99 -0.20% 2.41% -0.53% 6.42% Oct 16 -
NASDAQ 100
7,920 22.64 -0.29% 2.99% 0.40% 8.81% Oct 16 -
NASDAQ
8,124 24.52 -0.30% 2.79% -0.76% 6.30% Oct 16 -
Russell 2000
1,525 1.76 0.12% 3.08% -3.37% -4.06% Oct 16 -
S&P VIX
13.68 0.14 0.14% -4.96% -0.76% -3.72% Oct 16 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
FTSE 100
7,167 44.27 -0.61% 0.01% -2.10% 1.59% Oct 16 -
FTSE All
3,963 19.38 -0.49% 0.91% -1.60% 2.18% Oct 16 -
DAX
12,663 35.06 0.28% 4.70% 2.35% 8.09% Oct 16 -
CAC 40
5,691 9.83 -0.17% 3.49% 1.35% 10.62% Oct 16 -
FTSE MIB
22,428 62.75 0.28% 4.15% 2.87% 15.28% Oct 16 -
IBEX 35
9,369 25.24 0.27% 4.20% 4.06% 4.14% Oct 16 -
MOEX
2,744 29.09 1.07% 1.15% -2.71% 13.81% Oct 16 -
AEX
575 4.38 -0.76% 1.71% 0.09% 9.07% Oct 16 -
BIST 100
94,137 1,120.39 -1.18% -5.53% -7.21% -4.90% Oct 16 -
SMI
10,032 16.26 -0.16% 2.06% 0.19% 14.65% Oct 16 -
OMXS 30
1,677 6.98 0.42% 3.53% 1.69% 8.33% Oct 16 -
WIG
56,898 116.54 0.21% 1.13% -1.87% 0.03% Oct 16 -
WIG 20
2,156 1.26 0.06% 1.02% -1.67% -1.98% Oct 16 -
Euronext BEL 20
3,761 3.78 0.10% 4.25% 1.90% 5.65% Oct 16 -
Oslo Bors All-Share
984 5.59 0.57% 1.51% -1.19% -4.33% Oct 16 -
ATX
3,046 13.14 0.43% 4.43% 0.01% -7.31% Oct 16 -
OMX Copenhagen
1,031 6.55 -0.63% 1.44% -0.01% 12.83% Oct 16 -
OMX Helsinki
9,469 13.14 0.14% 2.87% 0.01% -0.14% Oct 16 -
OMX Helsinki 25
4,044 3.29 0.08% 3.22% -0.15% 0.22% Oct 16 -
ISEQ
6,583 30.74 -0.46% 7.01% 7.80% 6.39% Oct 16 -
Athens General
858 0.21 0.02% 3.20% -0.41% 34.74% Oct 16 -
PSI Geral
3,196 3.55 -0.11% 1.12% -1.31% 7.22% Oct 16 -
PSI 20
5,000 9.27 0.19% 1.60% -1.12% -1.15% Oct 16 -
PX
1,027 6.59 0.65% 3.05% -1.96% -5.60% Oct 16 -
BET
9,511 34.4 -0.36% -0.04% 2.64% 9.70% Oct 16 -
BUX
40,405 173.52 -0.43% 2.17% -0.47% 8.04% Oct 16 -
PFTS
526 0.52 -0.10% 0.00% 0.72% -4.44% Oct 10 -
SAX
345 0.13 -0.04% -0.58% 1.91% 2.56% Oct 16 -
LuxX
1,328 11.77 -0.88% 4.26% 0.73% -21.52% Oct 16 -
CROBEX
1,998 3.17 -0.16% 3.54% 5.93% 12.35% Oct 16 -
SOFIX
560 1.4 -0.25% 0.14% -3.26% -8.22% Oct 16 -
SBITOP
871 0.53 -0.06% 0.69% 1.37% 7.06% Oct 16 -
OMX Vilnius
697 1.23 -0.18% 0.83% 0.98% 3.92% Oct 16 -
BELEX 15
745 2.81 0.38% -0.36% -1.93% 1.35% Oct 16 -
MSE
4,792 29.13 -0.60% -1.29% -1.09% 5.58% Oct 15 -
MBI 10
4,279 22.82 0.54% -3.62% 4.15% 26.46% Oct 16 -
Euronext 100
1,099 2.17 -0.20% 3.02% 1.06% 9.76% Oct 16 -
ICEX
1,346 0.83 -0.06% -1.40% -3.99% 9.61% Oct 16 -
OMX Tallinn
1,234 1.66 -0.13% 0.10% 0.34% 0.62% Oct 16 -
OMX Riga
1,037 1.53 0.15% 1.24% 1.25% 9.51% Oct 16 -
SASX-10
853 6.09 0.72% -0.49% 4.13% 33.60% Oct 16 -
CSE General
66 0.04 0.06% 1.44% -2.01% -1.46% Oct 16 -
Euro Stoxx 50
3,594 3.2 -0.09% 3.82% 2.08% 10.83% Oct 16 -
MONEX INDEX
11,368.51 13.81 0.12% 0.49% 2.18% 7.53% Oct 15 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Dow Jones
27,002 22.82 -0.08% 2.49% -0.40% 5.04% Oct 16 -
S&P 500
2,990 5.99 -0.20% 2.41% -0.53% 6.42% Oct 16 -
NASDAQ 100
7,920 22.64 -0.29% 2.99% 0.40% 8.81% Oct 16 -
NASDAQ
8,124 24.52 -0.30% 2.79% -0.76% 6.30% Oct 16 -
S&P MidCap 400
1,922 1.91 -0.10% 2.59% -1.89% 0.47% Oct 16 -
US 600
945 2.44 0.26% 3.12% -3.26% -4.65% Oct 16 -
Russell 2000
1,525 1.76 0.12% 3.08% -3.37% -4.06% Oct 16 -
S&P VIX
13.68 0.14 0.14% -4.96% -0.76% -3.72% Oct 16 -
US 100
10,885 20.22 -0.19% 2.32% -0.68% 3.89% Oct 16 -
NYSE International
5,443 12.86 0.24% 4.18% 0.38% 1.50% Oct 16 -
NYSE Arca Networking
551 0.82 -0.15% 1.93% -2.73% 3.92% Oct 16 -
NYSE Composite
12,995 11.15 -0.09% 2.39% -1.04% 3.03% Oct 16 -
NYSE TMT
9,173 29.93 -0.33% 1.98% -0.19% 6.50% Oct 16 -
NYSE Arca Airline
103 0 0.00% 3.21% 3.33% 1.94% Oct 16 -
NYSE AMEX Composite
2,425 5.16 -0.21% 1.22% -5.70% -9.30% Oct 16 -
NYSE Arca Major
2,710 0.25 -0.01% 1.39% -1.42% 6.74% Oct 16 -
NYSE Arca Oil & Gas
1,189 12.94 -1.08% 3.25% -6.68% -19.63% Oct 16 -
Ecuador General Index
1,330 0 0.00% 0.45% 0.34% -4.50% Oct 15 -
TSX
16,421 2.77 0.02% 0.25% -2.46% 5.74% Oct 16 -
iBovespa
105,179 689.27 0.66% 3.88% 0.54% 22.64% Oct 16 -
IPC Mexico
43,538 293.86 0.68% 2.44% 0.21% -9.08% Oct 16 -
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN)
19,406 4.3 0.02% 1.82% -0.32% 0.23% Oct 15 -
Merval
30,759 574.47 -1.83% 1.39% 2.02% 7.10% Oct 16 -
IBC
50,027 1,046.35 -2.05% -5.21% -6.70% -87.41% Oct 16 -
COLCAP
1,580 0.62 0.04% -0.62% -1.15% 6.99% Oct 16 -
IGPA
25,938 32.52 -0.13% 2.22% 1.71% -1.09% Oct 16 -
BVPSI
458 0.14 0.03% 0.04% 1.22% -0.73% Oct 15 -
BSX
2,043 7.86 0.39% 4.38% -1.48% -29.60% Oct 15 -
JSE
495,561 1,521.94 -0.31% -2.07% -3.04% 30.49% Oct 15 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
NIKKEI 225
22,473 265.71 1.20% 4.74% 2.14% -1.61% Oct 16 -
SHANGHAI
2,977 13.99 -0.47% 1.78% -0.04% 16.22% Oct 16 -
CSI 300
3,923 13.56 -0.34% 2.07% 0.81% 25.80% Oct 16 -
SHANGHAI 50
3,005 10.7 -0.35% 2.80% 2.31% 23.69% Oct 16 -
SENSEX
38,504 1.6 0.00% 0.86% 5.55% 10.71% Oct 16 -
KOSPI
2,083 14.66 0.71% 2.70% 0.99% -3.91% Oct 16 -
DSE Broad
4,782 40.02 -0.83% -1.66% -2.99% -11.14% Oct 16 -
JCI
6,170 11.43 0.19% 2.33% -1.08% 5.13% Oct 16 -
TASI
7,518 36.84 0.49% -2.56% -3.25% -1.82% Oct 16 -
TAIEX
11,163 51.03 0.46% 2.51% 2.65% 11.86% Oct 16 -
ADX General
5,087 5.28 0.10% 0.66% -1.62% 2.62% Oct 16 -
SET 50
1,091 5.91 0.54% 1.37% -1.49% -2.04% Oct 16 -
FKLCI
1,575 8.67 0.55% 1.53% -1.83% -9.52% Oct 16 -
STI
3,136 19.33 0.62% 1.48% -1.49% 2.10% Oct 16 -
Hang Seng
26,664 160.35 0.61% 3.82% -0.47% 4.75% Oct 16 -
PSEi
7,915 74.99 0.96% 3.05% -0.21% 11.49% Oct 16 -
KSE 100
34,281 197.56 0.58% 2.26% 7.43% -8.94% Oct 16 -
KASE
2,189 3.6 0.16% 0.75% 0.31% -1.60% Oct 16 -
QE
10,429 0.99 -0.01% 2.27% -0.40% 2.68% Oct 16 -
HNX
106 0.08 -0.08% 1.25% 3.62% -3.16% Oct 16 -
VN
994 1.41 0.14% 0.67% -0.23% 2.35% Oct 16 -
Kuwait Price
56 6,577.53 -99.16% % % -99.16% Jan 16 -
MSM TOP 30
4,004 12.63 -0.31% -0.89% 0.06% -10.08% Oct 16 -
ASPI
5,837 3.86 -0.07% 0.47% 0.44% 1.04% Oct 16 -
Blom
784 3.15 -0.40% -0.07% -1.37% -19.62% Oct 14 -
ASE
1,818 9.62 -0.53% -0.38% 0.17% -7.14% Oct 16 -
LSX Composite
714 10.95 -1.51% -3.36% -4.42% -14.94% Oct 16 -
DFM general
2,826 1.83 0.06% 0.56% -0.84% 3.07% Oct 16 -
MSE TOP 20
18,842 146.94 0.79% -0.99% -2.11% -8.00% Oct 16 -
NIFTY 50
11,421 7.2 -0.06% 0.95% 5.58% 9.26% Oct 16 -
All-Share Index
5,763.79 33.83 0.59% 1.30% 2.76% 15.09% Oct 16 -
Nikkei Volatility Index
15.70 1.64 -9.46% -7.76% -4.50% -25.20% Oct 15 -
Estirad
1,525.85 6.48 0.43% 0.52% 0.79% 16.19% Oct 16 -
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Australian All
6,843 79.9 1.18% 2.64% 0.61% 13.17% Oct 16 -
ASX 200
6,737 84.5 1.27% 2.90% 0.62% 13.43% Oct 16 -
ASX 50
6,709 82.7 1.25% 3.16% 0.64% 15.94% Oct 16 -
NZX 50
11,179 133.3 1.21% 2.17% 2.86% 25.44% Oct 16 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
FTSE/JSE TOP 40
49,855 463.86 0.94% 3.20% -2.00% 8.00% Oct 16 -
JALSH-All Share
56,091 516.72 0.93% 3.22% -1.41% 7.06% Oct 16 -
Egypt EGX 30
14,209 148.11 1.05% 0.18% -3.68% 2.85% Oct 16 -
Casablanca CFG 25
11,374 0.46 0.00% 0.07% -1.96% 1.98% Oct 16 -
Nairobi 20
2,438 1.61 0.07% 0.23% -0.22% -11.32% Oct 15 -
NSE All Share
146 0.28 -0.19% -0.35% 1.33% 1.25% Oct 15 -
DSEI
1,918 0.89 -0.05% 0.35% 0.23% -8.65% Oct 15 -
TUN
7,032 22.49 0.32% 0.26% -1.03% -5.95% Oct 16 -
GGSECI
2,204 4.62 -0.21% -0.99% -1.63% -22.69% Oct 15 -
NSX Overall
1,308 12.09 0.93% 5.84% 1.69% 5.35% Oct 16 -
SEMDEX
2,120 3.07 -0.14% -0.35% 0.51% -4.87% Oct 16 -
Gaborone
7,452 12.24 -0.16% -0.25% 0.25% -5.88% Oct 15 -
Zimbabwe Industrial Index
761.70 8.64 -1.12% -1.98% 36.88% 33.63% Oct 15 -
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Dow Jones
27,002 22.82 -0.08% 26,537 26,169 25,805 25,445
S&P 500
2,990 5.99 -0.20% 2,935 2,895 2,854 2,815
NASDAQ 100
7,920 22.64 -0.29% 7,641 7,535 7,430 7,327
NASDAQ
8,124 24.52 -0.30% 7,888 7,779 7,670 7,564
Russell 2000
1,525 1.76 0.12% 1,502 1,481 1,461 1,440
S&P VIX
13.68 0.14 0.14% 16.01 15.79 15.57 15.36
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
FTSE 100
7,167 44.27 -0.61% 7,331 7,255 7,179 7,104
FTSE All
3,963 19.38 -0.49% 4,019 3,978 3,936 3,895
DAX
12,663 35.06 0.28% 12,266 12,109 11,954 11,801
CAC 40
5,691 9.83 -0.17% 5,602 5,533 5,465 5,397
FTSE MIB
22,428 62.75 0.28% 21,798 21,493 21,192 20,896
IBEX 35
9,369 25.24 0.27% 9,134 9,033 8,933 8,833
MOEX
2,744 29.09 1.07% 2,718 2,689 2,660 2,632
AEX
575 4.38 -0.76% 574 568 561 555
BIST 100
94,137 1,120.39 -1.18% 103,184 101,367 99,582 97,828
SMI
10,032 16.26 -0.16% 9,969 9,862 9,755 9,650
OMXS 30
1,677 6.98 0.42% 1,626 1,605 1,584 1,564
WIG
56,898 116.54 0.21% 56,638 55,962 55,297 54,638
WIG 20
2,156 1.26 0.06% 2,147 2,122 2,097 2,072
Euronext BEL 20
3,761 3.78 0.10% 3,667 3,621 3,575 3,529
Oslo Bors All-Share
984 5.59 0.57% 975 962 949 936
ATX
3,046 13.14 0.43% 2,969 2,929 2,889 2,849
OMX Copenhagen
1,031 6.55 -0.63% 1,021 1,007 994 981
OMX Helsinki
9,469 13.14 0.14% 9,356 9,229 9,105 8,982
OMX Helsinki 25
4,044 3.29 0.08% 3,986 3,932 3,879 3,826
ISEQ
6,583 30.74 -0.46% 6,157 6,071 5,986 5,902
Athens General
858 0.21 0.02% 853 838 824 809
PSI Geral
3,196 3.55 -0.11% 3,173 3,139 3,104 3,070
PSI 20
5,000 9.27 0.19% 4,919 4,865 4,812 4,758
PX
1,027 6.59 0.65% 1,033 1,024 1,015 1,006
BET
9,511 34.4 -0.36% 9,410 9,248 9,089 8,933
BUX
40,405 173.52 -0.43% 40,120 39,690 39,265 38,847
PFTS
526 0.52 -0.10% 519 513 507 502
SAX
345 0.13 -0.04% 338 335 332 328
LuxX
1,328 11.77 -0.88% 1,330 1,304 1,278 1,254
CROBEX
1,998 3.17 -0.16% 1,952 1,940 1,929 1,918
SOFIX
560 1.4 -0.25% 566 562 557 553
SBITOP
871 0.53 -0.06% 849 843 837 832
OMX Vilnius
697 1.23 -0.18% 687 683 680 676
BELEX 15
745 2.81 0.38% 743 736 729 721
MSE
4,792 29.13 -0.60% 4,882 4,853 4,823 4,794
MBI 10
4,279 22.82 0.54% 4,289 4,250 4,211 4,173
Euronext 100
1,099 2.17 -0.20% 1,086 1,074 1,061 1,049
ICEX
1,346 0.83 -0.06% 1,375 1,359 1,344 1,329
OMX Tallinn
1,234 1.66 -0.13% 1,228 1,221 1,214 1,207
OMX Riga
1,037 1.53 0.15% 1,015 1,001 988 974
SASX-10
853 6.09 0.72% 842 831 821 810
CSE General
66 0.04 0.06% 66 65 65 64
Euro Stoxx 50
3,594 3.2 -0.09% 3,528 3,487 3,447 3,407
MONEX INDEX
11,368.51 13.81 0.12% 11,130.85 11,053.52 10,977.30 10,902.21
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Dow Jones
27,002 22.82 -0.08% 26,537 26,169 25,805 25,445
S&P 500
2,990 5.99 -0.20% 2,935 2,895 2,854 2,815
NASDAQ 100
7,920 22.64 -0.29% 7,641 7,535 7,430 7,327
NASDAQ
8,124 24.52 -0.30% 7,888 7,779 7,670 7,564
S&P MidCap 400
1,922 1.91 -0.10% 1,909 1,882 1,856 1,830
US 600
945 2.44 0.26% 935 922 909 896
Russell 2000
1,525 1.76 0.12% 1,502 1,481 1,461 1,440
S&P VIX
13.68 0.14 0.14% 16.01 15.79 15.57 15.36
US 100
10,885 20.22 -0.19% 10,735 10,586 10,439 10,294
Ecuador General Index
1,330 0 0.00% 1,319 1,312 1,306 1,299
TSX
16,421 2.77 0.02% 16,517 16,377 16,237 16,099
iBovespa
105,179 689.27 0.66% 102,933 101,153 99,403 97,685
IPC Mexico
43,538 293.86 0.68% 42,392 41,781 41,179 40,585
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN)
19,406 4.3 0.02% 19,438 19,275 19,113 18,952
Merval
30,759 574.47 -1.83% 27,489 25,995 24,585 23,251
IBC
50,027 1,046.35 -2.05% 18,790 7,226 2,780 1,070
COLCAP
1,580 0.62 0.04% 1,560 1,542 1,524 1,507
IGPA
25,938 32.52 -0.13% 25,239 25,025 24,811 24,600
BVPSI
458 0.14 0.03% 452 450 449 448
BSX
2,043 7.86 0.39% 2,016 1,956 1,897 1,841
JSE
495,561 1,521.94 -0.31% 12,745 12,590 12,438 12,288
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
NIKKEI 225
22,473 265.71 1.20% 21,400 21,092 20,788 20,488
SHANGHAI
2,977 13.99 -0.47% 2,855 2,805 2,756 2,708
CSI 300
3,923 13.56 -0.34% 3,748 3,683 3,619 3,556
SHANGHAI 50
3,005 10.7 -0.35% 2,847 2,798 2,749 2,701
SENSEX
38,504 1.6 0.00% 38,176 37,693 37,213 36,742
KOSPI
2,083 14.66 0.71% 2,036 2,012 1,987 1,964
DSE Broad
4,782 40.02 -0.83% 4,902 4,857 4,813 4,768
JCI
6,170 11.43 0.19% 6,107 6,045 5,984 5,924
TASI
7,518 36.84 0.49% 7,987 7,883 7,780 7,679
TAIEX
11,163 51.03 0.46% 10,701 10,573 10,447 10,323
ADX General
5,087 5.28 0.10% 5,000 4,944 4,888 4,833
SET 50
1,091 5.91 0.54% 1,080 1,069 1,058 1,048
FKLCI
1,575 8.67 0.55% 1,572 1,561 1,550 1,538
STI
3,136 19.33 0.62% 3,089 3,059 3,029 3,000
Hang Seng
26,664 160.35 0.61% 25,632 25,252 24,880 24,511
PSEi
7,915 74.99 0.96% 7,677 7,577 7,477 7,379
KSE 100
34,281 197.56 0.58% 31,559 31,049 30,545 30,051
KASE
2,189 3.6 0.16% 2,150 2,130 2,110 2,089
QE
10,429 0.99 -0.01% 10,252 10,138 10,026 9,914
HNX
106 0.08 -0.08% 104 103 101 100
VN
994 1.41 0.14% 985 973 962 951
Kuwait Price
56 6,577.53 -99.16% 56 55 55 55
MSM TOP 30
4,004 12.63 -0.31% 3,992 3,967 3,942 3,917
ASPI
5,837 3.86 -0.07% 5,695 5,653 5,610 5,568
Blom
784 3.15 -0.40% 788 781 774 767
ASE
1,818 9.62 -0.53% 1,816 1,804 1,793 1,781
LSX Composite
714 10.95 -1.51% 715 704 694 684
DFM general
2,826 1.83 0.06% 2,750 2,719 2,688 2,657
MSE TOP 20
18,842 146.94 0.79% 19,251 19,047 18,845 18,646
NIFTY 50
11,421 7.2 -0.06% 11,329 11,185 11,043 10,903
All-Share Index
5,763.79 33.83 0.59% 5,634.97 5,591.82 5,548.66 5,506.07
Nikkei Volatility Index
15.70 1.64 -9.46% 16.57 16.33 16.09 15.86
Estirad
1,525.85 6.48 0.43% 1,508.04 1,499.55 1,491.21 1,482.87
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Australian All
6,843 79.9 1.18% 6,732 6,664 6,597 6,530
ASX 200
6,737 84.5 1.27% 6,639 6,572 6,506 6,440
ASX 50
6,709 82.7 1.25% 6,594 6,527 6,461 6,396
NZX 50
11,179 133.3 1.21% 10,828 10,739 10,649 10,561
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
FTSE/JSE TOP 40
49,855 463.86 0.94% 48,194 47,582 46,977 46,381
JALSH-All Share
56,091 516.72 0.93% 54,129 53,443 52,764 52,095
Egypt EGX 30
14,209 148.11 1.05% 14,037 13,819 13,605 13,394
Casablanca CFG 25
11,374 0.46 0.00% 11,484 11,407 11,330 11,255
Nairobi 20
2,438 1.61 0.07% 2,413 2,394 2,375 2,356
NSE All Share
146 0.28 -0.19% 27,313 26,998 26,688 26,382
DSEI
1,918 0.89 -0.05% 1,916 1,898 1,880 1,862
TUN
7,032 22.49 0.32% 7,009 6,968 6,927 6,886
GGSECI
2,204 4.62 -0.21% 2,189 2,169 2,149 2,129
NSX Overall
1,308 12.09 0.93% 1,230 1,211 1,193 1,175
SEMDEX
2,120 3.07 -0.14% 2,119 2,112 2,104 2,097
Gaborone
7,452 12.24 -0.16% 7,440 7,419 7,398 7,377
Zimbabwe Industrial Index
761.70 8.64 -1.12% 745.66 717.85 691.05 665.26