شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازارهای سهام

  • داده های زنده
  • پیش بینی
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Dow Jones
28,157 248.94 0.89% 1.78% 1.34% 14.47% Dec 12 -
S&P 500
3,172 30.87 0.98% 1.80% 2.53% 19.68% Dec 12 -
NASDAQ 100
8,475 72.77 0.87% 2.04% 2.61% 25.22% Dec 12 -
NASDAQ
8,704 50.11 0.58% 1.56% 2.62% 23.11% Dec 12 -
Russell 2000
1,645 12.72 0.78% 1.85% 3.49% 14.79% Dec 12 -
S&P VIX
14.79 0.2 -0.20% 0.27% 1.79% -5.86% Dec 12 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
FTSE 100
7,285 70.86 0.98% 2.10% -0.91% 5.92% Dec 12 -
FTSE All
4,039 35.97 0.90% 1.74% -0.25% 7.63% Dec 12 -
DAX
13,266 113.69 0.86% 1.45% 0.27% 21.43% Dec 12 -
CAC 40
5,908 45.6 0.78% 1.72% 0.01% 20.64% Dec 12 -
FTSE MIB
23,415 259.39 1.12% 1.94% -0.69% 22.92% Dec 12 -
IBEX 35
9,457 69.97 0.74% 2.25% 2.86% 5.95% Dec 12 -
MOEX
2,983 28.46 0.96% 2.88% 1.67% 25.41% Dec 12 -
AEX
601 2.66 0.44% 1.78% 0.65% 18.34% Dec 12 -
BIST 100
110,115 2,192.98 2.03% 1.34% 5.04% 20.49% Dec 12 -
SMI
10,476 70.6 0.68% 1.08% 1.72% 18.85% Dec 12 -
OMXS 30
1,758 16.62 0.95% 2.01% -0.47% 18.90% Dec 12 -
WIG
56,621 1,089.79 1.96% 0.50% -3.73% -3.95% Dec 12 -
WIG 20
2,102 54.85 2.68% 0.48% -5.96% -9.02% Dec 12 -
Euronext BEL 20
3,932 10.8 0.28% 1.15% 1.37% 15.60% Dec 12 -
Oslo Bors All-Share
999 4.75 0.48% 0.79% -0.53% 5.54% Dec 12 -
ATX
3,167 44.28 1.42% 1.72% -1.69% 8.90% Dec 12 -
OMX Copenhagen
1,117 2.25 0.20% -0.25% 0.91% 19.59% Dec 12 -
OMX Helsinki
9,513 51.73 0.55% 0.96% -1.36% 5.38% Dec 12 -
OMX Helsinki 25
4,065 24.27 0.60% 0.95% -1.65% 6.80% Dec 12 -
ISEQ
7,076 39.34 0.56% 0.61% 3.12% 27.80% Dec 12 -
Athens General
885 1.25 0.14% 0.76% 1.64% 36.50% Dec 12 -
PSI Geral
3,317 20.6 0.62% 1.16% -1.63% 17.72% Dec 12 -
PSI 20
5,196 46.57 0.90% 1.30% -1.86% 7.72% Dec 12 -
PX
1,092 11.85 1.10% 0.73% 0.63% 6.09% Dec 12 -
BET
9,779 30.86 -0.31% -1.82% 0.51% 13.87% Dec 12 -
BUX
45,326 722.51 1.62% 2.59% 4.88% 13.20% Dec 12 -
PFTS
510 0.93 -0.18% -0.12% -1.72% -9.33% Dec 12 -
SAX
346 0 0.00% -0.26% 0.91% 3.26% Dec 12 -
LuxX
1,374 22.95 1.70% 4.55% 0.07% -0.43% Dec 12 -
CROBEX
1,978 10.46 -0.53% -0.88% 0.41% 14.12% Dec 12 -
SOFIX
544 0.54 0.10% -0.10% -2.73% -7.95% Dec 12 -
SBITOP
916 4.61 0.51% 1.28% 4.24% 14.87% Dec 12 -
OMX Vilnius
709 1.27 0.18% 0.18% -0.38% 12.51% Dec 12 -
BELEX 15
776 4.04 -0.52% -0.54% 0.82% 3.35% Dec 12 -
MSE
4,612 4.04 -0.09% -1.42% -4.35% 4.06% Dec 11 -
MBI 10
4,476 10.43 -0.23% 0.00% 3.43% 27.76% Dec 12 -
Euronext 100
1,126 2.68 0.24% 1.10% -0.27% 18.44% Dec 12 -
ICEX
1,519 20.46 1.37% 1.79% 5.53% 23.20% Dec 12 -
OMX Tallinn
1,268 0.92 -0.07% 0.13% 1.02% 5.89% Dec 12 -
OMX Riga
1,038 2.75 0.27% 0.35% 1.25% 7.02% Dec 12 -
SASX-10
849 5.67 0.67% -1.17% -2.48% 32.50% Dec 12 -
CSE General
65 0.42 -0.64% 0.05% -2.07% 1.01% Dec 12 -
Euro Stoxx 50
3,720 33.41 0.91% 1.95% 0.55% 19.53% Dec 12 -
MONEX INDEX
11,730.15 61.16 0.52% 0.35% 0.51% 8.34% Dec 11 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Dow Jones
28,157 248.94 0.89% 1.78% 1.34% 14.47% Dec 12 -
S&P 500
3,172 30.87 0.98% 1.80% 2.53% 19.68% Dec 12 -
NASDAQ 100
8,475 72.77 0.87% 2.04% 2.61% 25.22% Dec 12 -
NASDAQ
8,704 50.11 0.58% 1.56% 2.62% 23.11% Dec 12 -
S&P MidCap 400
2,034 17.88 0.89% 1.53% 2.37% 15.64% Dec 12 -
US 600
1,011 12.27 1.23% 2.35% 3.21% 13.33% Dec 12 -
Russell 2000
1,645 12.72 0.78% 1.85% 3.49% 14.79% Dec 12 -
S&P VIX
14.79 0.2 -0.20% 0.27% 1.79% -5.86% Dec 12 -
US 100
11,543 111.67 0.98% 1.61% 2.49% 15.35% Dec 12 -
NYSE International
5,718 31.09 0.55% 1.66% 2.22% 12.62% Dec 12 -
NYSE Arca Networking
575 12.28 2.18% 2.10% -1.44% 11.83% Dec 12 -
NYSE Composite
13,667 87.35 0.64% 1.37% 2.11% 14.50% Dec 12 -
NYSE TMT
9,505 71.41 0.76% 1.15% 0.86% 13.43% Dec 12 -
NYSE Arca Airline
110 1.78 1.65% 1.75% 0.63% 14.73% Dec 12 -
NYSE AMEX Composite
2,471 14.24 0.58% 2.03% 0.52% 3.50% Dec 12 -
NYSE Arca Major
2,767 14.27 0.52% 1.39% 0.63% 11.27% Dec 12 -
NYSE Arca Oil & Gas
1,229 20.52 1.70% 2.94% -0.88% -2.85% Dec 12 -
Ecuador General Index
1,380 0.96 0.07% 0.12% 2.93% -1.80% Dec 11 -
TSX
16,974 34.07 0.20% 0.70% 0.09% 15.07% Dec 12 -
iBovespa
112,206 1,242.11 1.12% 1.43% 5.79% 27.74% Dec 12 -
IPC Mexico
43,150 45.36 -0.11% 2.27% 0.11% 3.94% Dec 11 -
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN)
20,023 96.9 0.49% 1.29% 1.27% 4.04% Dec 11 -
Merval
35,505 485.09 1.39% 0.17% 9.78% 14.46% Dec 12 -
IBC
61,125 792.79 -1.28% -13.32% 0.75% 8,102.24% Dec 12 -
COLCAP
1,618 12.66 0.79% 0.20% -0.39% 18.50% Dec 12 -
IGPA
24,006 147.96 0.62% 1.72% 8.82% -8.23% Dec 12 -
BVPSI
455 2.48 -0.54% -0.66% -1.12% 0.48% Dec 11 -
BSX
2,294 5.82 0.25% 1.41% 2.23% 5.86% Dec 11 -
JSE
499,102 5,093.16 1.03% -0.70% -0.26% 32.21% Dec 11 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
NIKKEI 225
23,425 32.95 0.14% 0.54% 0.45% 7.37% Dec 12 -
SHANGHAI
2,916 8.6 -0.29% 0.56% 0.36% 10.70% Dec 12 -
CSI 300
3,891 11.73 -0.30% 0.30% -0.23% 20.85% Dec 12 -
SHANGHAI 50
2,938 12.11 -0.41% 0.53% -1.02% 19.51% Dec 12 -
SENSEX
40,582 169.14 0.42% -0.49% 1.16% 12.95% Dec 12 -
KOSPI
2,136 30.68 1.46% 3.67% 0.65% 1.94% Dec 12 -
DSE Broad
4,514 2.05 0.05% -3.36% -4.70% -14.03% Dec 12 -
JCI
6,139 40.7 -0.66% -0.21% -0.05% -0.62% Dec 12 -
TASI
8,006 127.95 -1.57% 1.27% 0.92% 1.16% Dec 12 -
TAIEX
11,836 135.65 1.16% 2.09% 3.21% 20.06% Dec 12 -
ADX General
5,036 3.76 -0.07% -0.20% -0.66% 3.60% Dec 12 -
SET 50
1,058 9.02 0.86% 0.87% -2.80% -1.52% Dec 12 -
FKLCI
1,567 4.15 0.27% 0.24% -1.87% -6.48% Dec 12 -
STI
3,198 25.53 0.80% 0.76% -1.26% 2.81% Dec 12 -
Hang Seng
26,994 348.71 1.31% 2.96% 1.59% 1.77% Dec 12 -
PSEi
7,741 45.34 -0.58% -0.64% -2.60% 2.90% Dec 12 -
KSE 100
40,514 17.25 -0.04% -0.31% 9.01% 6.58% Dec 12 -
KASE
2,298 6.49 -0.28% -0.27% -0.68% 1.51% Dec 12 -
QE
10,257 82.43 -0.80% -0.98% -0.20% -1.91% Dec 12 -
HNX
103 0.33 0.32% 0.33% -4.19% -4.28% Dec 12 -
VN
968 6.39 0.66% 0.51% -4.40% 0.82% Dec 12 -
Kuwait Price
56 6,577.53 -99.16% % % -99.16% Jan 16 -
MSM TOP 30
4,020 5.63 0.14% -0.23% -1.14% -9.63% Dec 12 -
ASPI
6,100 39.46 0.65% -0.99% 1.84% 0.65% Dec 12 -
Blom
761 1.53 -0.20% 0.08% 0.53% -20.94% Dec 12 -
ASE
1,803 3.22 -0.18% 0.60% -0.38% -1.45% Dec 12 -
LSX Composite
674 12.33 1.86% 0.59% -1.22% -17.93% Dec 12 -
DFM general
2,722 8.86 0.33% 1.03% 2.72% 4.75% Dec 12 -
MSE TOP 20
19,100 117.21 0.62% 2.09% 1.52% -2.91% Dec 12 -
NIFTY 50
11,972 61.65 0.52% -0.39% 1.11% 10.94% Dec 12 -
All-Share Index
6,115.33 16.27 0.27% 1.27% 6.50% 18.75% Dec 12 -
Nikkei Volatility Index
14.37 0.18 1.27% -5.34% -7.23% -28.51% Nov 29 -
Estirad
1,567.41 12.26 0.79% 1.30% 3.78% 18.80% Dec 12 -
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Australian All
6,811 42.4 -0.62% 0.29% 0.08% 18.75% Dec 12 -
ASX 200
6,709 43.8 -0.65% 0.39% 0.16% 18.50% Dec 12 -
ASX 50
6,677 47.3 -0.70% 0.43% 0.21% 20.05% Dec 12 -
NZX 50
11,294 2.19 0.02% 0.32% 4.23% 28.44% Dec 12 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
FTSE/JSE TOP 40
49,662 125.06 0.25% 2.21% -0.90% 8.82% Dec 12 -
JALSH-All Share
55,824 57.63 0.10% 1.91% -0.91% 7.88% Dec 12 -
Egypt EGX 30
13,359 68.36 -0.51% -1.93% -8.55% 2.79% Dec 12 -
Casablanca CFG 25
11,901 16.55 0.14% 1.76% 2.80% 5.90% Dec 12 -
Nairobi 20
2,598 1.75 -0.07% -1.32% -2.77% -5.93% Dec 11 -
NSE All Share
161 0.45 0.28% 1.20% 2.28% 13.98% Dec 11 -
DSEI
2,032 0 0.00% -0.12% -1.07% -2.05% Dec 12 -
TUN
6,991 2.18 -0.03% 0.44% -0.02% -3.92% Dec 12 -
GGSECI
2,292 21.42 0.94% 5.17% 3.86% -9.18% Dec 11 -
NSX Overall
1,302 3.33 0.26% 1.82% -2.50% 2.35% Dec 12 -
SEMDEX
2,126 0.42 -0.02% -0.09% -0.09% -4.13% Dec 12 -
Gaborone
7,505 0 0.00% -0.01% -0.36% -4.61% Dec 12 -
Zimbabwe Industrial Index
772.96 0.68 0.09% -1.98% -5.08% 50.08% Dec 12 -
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Dow Jones
28,157 248.94 0.89% 27,713 27,365 27,020 26,677
S&P 500
3,172 30.87 0.98% 3,104 3,065 3,026 2,988
NASDAQ 100
8,475 72.77 0.87% 8,311 8,206 8,103 8,001
NASDAQ
8,704 50.11 0.58% 8,556 8,448 8,342 8,237
Russell 2000
1,645 12.72 0.78% 1,604 1,584 1,564 1,544
S&P VIX
14.79 0.2 -0.20% 12.46 12.3 12.15 12
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
FTSE 100
7,285 70.86 0.98% 7,266 7,191 7,117 7,044
FTSE All
4,039 35.97 0.90% 4,025 3,983 3,942 3,902
DAX
13,266 113.69 0.86% 13,064 12,901 12,740 12,580
CAC 40
5,908 45.6 0.78% 5,827 5,757 5,689 5,621
FTSE MIB
23,415 259.39 1.12% 22,955 22,655 22,357 22,064
IBEX 35
9,457 69.97 0.74% 9,243 9,142 9,043 8,944
MOEX
2,983 28.46 0.96% 2,907 2,878 2,850 2,822
AEX
601 2.66 0.44% 591 584 578 572
BIST 100
110,115 2,192.98 2.03% 105,033 103,194 101,387 99,613
SMI
10,476 70.6 0.68% 10,385 10,278 10,172 10,067
OMXS 30
1,758 16.62 0.95% 1,708 1,687 1,666 1,645
WIG
56,621 1,089.79 1.96% 56,852 56,208 55,576 54,949
WIG 20
2,102 54.85 2.68% 2,135 2,110 2,087 2,063
Euronext BEL 20
3,932 10.8 0.28% 3,859 3,812 3,765 3,720
Oslo Bors All-Share
999 4.75 0.48% 986 973 961 949
ATX
3,167 44.28 1.42% 3,099 3,059 3,019 2,980
OMX Copenhagen
1,117 2.25 0.20% 1,095 1,082 1,069 1,056
OMX Helsinki
9,513 51.73 0.55% 9,367 9,246 9,127 9,009
OMX Helsinki 25
4,065 24.27 0.60% 4,008 3,956 3,905 3,854
ISEQ
7,076 39.34 0.56% 6,903 6,809 6,717 6,625
Athens General
885 1.25 0.14% 887 872 858 844
PSI Geral
3,317 20.6 0.62% 3,251 3,216 3,182 3,148
PSI 20
5,196 46.57 0.90% 5,073 5,018 4,964 4,912
PX
1,092 11.85 1.10% 1,072 1,063 1,054 1,045
BET
9,779 30.86 -0.31% 9,719 9,554 9,392 9,231
BUX
45,326 722.51 1.62% 43,255 42,809 42,367 41,930
PFTS
510 0.93 -0.18% 505 500 495 490
SAX
346 0 0.00% 340 337 333 330
LuxX
1,374 22.95 1.70% 1,337 1,311 1,285 1,259
CROBEX
1,978 10.46 -0.53% 1,983 1,971 1,959 1,947
SOFIX
544 0.54 0.10% 542 538 534 530
SBITOP
916 4.61 0.51% 890 885 879 874
OMX Vilnius
709 1.27 0.18% 706 703 700 697
BELEX 15
776 4.04 -0.52% 763 756 748 741
MSE
4,612 4.04 -0.09% 4,684 4,655 4,626 4,597
MBI 10
4,476 10.43 -0.23% 4,433 4,397 4,362 4,327
Euronext 100
1,126 2.68 0.24% 1,117 1,104 1,092 1,079
ICEX
1,519 20.46 1.37% 1,482 1,465 1,448 1,432
OMX Tallinn
1,268 0.92 -0.07% 1,258 1,252 1,245 1,239
OMX Riga
1,038 2.75 0.27% 1,033 1,021 1,009 997
SASX-10
849 5.67 0.67% 871 859 848 837
CSE General
65 0.42 -0.64% 66 65 64 64
Euro Stoxx 50
3,720 33.41 0.91% 3,655 3,613 3,572 3,532
MONEX INDEX
11,730.15 61.16 0.52% 11,569.34 11,487.79 11,407.40 11,328.17
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Dow Jones
28,157 248.94 0.89% 27,713 27,365 27,020 26,677
S&P 500
3,172 30.87 0.98% 3,104 3,065 3,026 2,988
NASDAQ 100
8,475 72.77 0.87% 8,311 8,206 8,103 8,001
NASDAQ
8,704 50.11 0.58% 8,556 8,448 8,342 8,237
S&P MidCap 400
2,034 17.88 0.89% 1,985 1,960 1,935 1,911
US 600
1,011 12.27 1.23% 981 969 956 944
Russell 2000
1,645 12.72 0.78% 1,604 1,584 1,564 1,544
S&P VIX
14.79 0.2 -0.20% 12.46 12.3 12.15 12
US 100
11,543 111.67 0.98% 11,282 11,139 10,999 10,860
Ecuador General Index
1,380 0.96 0.07% 1,370 1,363 1,356 1,348
TSX
16,974 34.07 0.20% 16,912 16,786 16,660 16,534
iBovespa
112,206 1,242.11 1.12% 106,545 104,878 103,244 101,631
IPC Mexico
43,150 45.36 -0.11% 42,336 41,857 41,386 40,919
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN)
20,023 96.9 0.49% 19,911 19,747 19,582 19,419
Merval
35,505 485.09 1.39% 32,623 30,850 29,170 27,583
IBC
61,125 792.79 -1.28% 63,318 57,363 51,960 47,074
COLCAP
1,618 12.66 0.79% 1,595 1,578 1,561 1,545
IGPA
24,006 147.96 0.62% 22,424 22,147 21,872 21,600
BVPSI
455 2.48 -0.54% 456 455 454 452
BSX
2,294 5.82 0.25% 2,237 2,183 2,131 2,081
JSE
499,102 5,093.16 1.03% 492,103 486,579 481,154 475,730
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
NIKKEI 225
23,425 32.95 0.14% 22,993 22,699 22,408 22,122
SHANGHAI
2,916 8.6 -0.29% 2,828 2,784 2,741 2,699
CSI 300
3,891 11.73 -0.30% 3,770 3,712 3,654 3,598
SHANGHAI 50
2,938 12.11 -0.41% 2,850 2,806 2,763 2,720
SENSEX
40,582 169.14 0.42% 40,312 39,835 39,366 38,901
KOSPI
2,136 30.68 1.46% 2,066 2,043 2,022 2,000
DSE Broad
4,514 2.05 0.05% 4,687 4,643 4,599 4,556
JCI
6,139 40.7 -0.66% 5,955 5,898 5,842 5,786
TASI
8,006 127.95 -1.57% 7,768 7,678 7,589 7,501
TAIEX
11,836 135.65 1.16% 11,378 11,268 11,159 11,051
ADX General
5,036 3.76 -0.07% 4,974 4,918 4,862 4,807
SET 50
1,058 9.02 0.86% 1,060 1,051 1,041 1,031
FKLCI
1,567 4.15 0.27% 1,551 1,541 1,531 1,520
STI
3,198 25.53 0.80% 3,165 3,137 3,108 3,081
Hang Seng
26,994 348.71 1.31% 25,946 25,599 25,254 24,918
PSEi
7,741 45.34 -0.58% 7,643 7,549 7,455 7,362
KSE 100
40,514 17.25 -0.04% 38,675 38,070 37,476 36,891
KASE
2,298 6.49 -0.28% 2,297 2,277 2,256 2,236
QE
10,257 82.43 -0.80% 10,040 9,934 9,828 9,725
HNX
103 0.33 0.32% 102 101 100 99
VN
968 6.39 0.66% 961 952 943 934
Kuwait Price
56 6,577.53 -99.16% 56 55 55 55
MSM TOP 30
4,020 5.63 0.14% 4,039 4,014 3,989 3,964
ASPI
6,100 39.46 0.65% 6,168 6,125 6,082 6,040
Blom
761 1.53 -0.20% 755 748 740 733
ASE
1,803 3.22 -0.18% 1,784 1,773 1,761 1,750
LSX Composite
674 12.33 1.86% 662 653 643 634
DFM general
2,722 8.86 0.33% 2,648 2,619 2,589 2,560
MSE TOP 20
19,100 117.21 0.62% 18,569 18,367 18,168 17,969
NIFTY 50
11,972 61.65 0.52% 11,914 11,773 11,634 11,497
All-Share Index
6,115.33 16.27 0.27% 5,883.22 5,838.75 5,794.29 5,749.83
Nikkei Volatility Index
14.37 0.18 1.27% 15.27 15.06 14.85 14.65
Estirad
1,567.41 12.26 0.79% 1,518.55 1,510.15 1,501.91 1,493.66
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
Australian All
6,811 42.4 -0.62% 6,883 6,818 6,754 6,690
ASX 200
6,709 43.8 -0.65% 6,792 6,728 6,665 6,602
ASX 50
6,677 47.3 -0.70% 6,746 6,683 6,620 6,558
NZX 50
11,294 2.19 0.02% 11,229 11,143 11,057 10,973
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
FTSE/JSE TOP 40
49,662 125.06 0.25% 48,543 48,000 47,462 46,930
JALSH-All Share
55,824 57.63 0.10% 54,729 54,115 53,511 52,908
Egypt EGX 30
13,359 68.36 -0.51% 13,654 13,462 13,272 13,085
Casablanca CFG 25
11,901 16.55 0.14% 11,744 11,666 11,589 11,514
Nairobi 20
2,598 1.75 -0.07% 2,596 2,573 2,550 2,528
NSE All Share
161 0.45 0.28% 26,702 26,405 26,114 25,822
DSEI
2,032 0 0.00% 1,986 1,946 1,907 1,868
TUN
6,991 2.18 -0.03% 6,911 6,873 6,835 6,798
GGSECI
2,292 21.42 0.94% 2,152 2,134 2,116 2,098
NSX Overall
1,302 3.33 0.26% 1,265 1,247 1,230 1,213
SEMDEX
2,126 0.42 -0.02% 2,119 2,112 2,104 2,097
Gaborone
7,505 0 0.00% 7,482 7,461 7,440 7,419
Zimbabwe Industrial Index
772.96 0.68 0.09% 781.75 762.59 743.92 725.65