شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازارهای کالایی

  • داده های زنده
  • پیش بینی
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
نفت خام
52.9150 6,030,193 0.15 0.28% 0.62% -10.83% -24.14% Oct 16 -
برنت
59.1371 6,739,264 0.28 0.48% 1.40% -8.39% -26.12% Oct 16 -
گاز طبیعی
2.2924 261,242 0.05 -2.05% 2.61% -14.08% -30.95% Oct 16 -
بنزین
1.6132 183,840 0 -0.04% 1.64% -3.70% -15.92% Oct 16 -
سوخت گرمایشی
1.9342 220,421 0.02 1.23% 0.77% -2.79% -16.31% Oct 16 -
اتانول
1.3804 157,310 0.05 -3.70% -7.73% 0.18% 7.85% Oct 16 -
نفتا
483.01 55,043,820 4.73 -0.97% 3.28% -2.58% -29.29% Oct 15 -
پروپان
0.46 52,422 0 -0.56% -1.88% -2.24% -54.84% Oct 15 -
اورانیوم
24.9000 2,837,604 0.05 -0.20% -1.19% -1.58% -9.95% Oct 15 -
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
طلا
1,490.75 169,885,870 9.23 0.62% -0.97% -0.76% 21.97% Oct 16 -
نقره
17.3784 1,980,442 0.03 0.17% -1.82% -3.53% 18.95% Oct 16 -
پلاتین
884.00 100,740,640 4.5 -0.51% -0.87% -6.26% 6.31% Oct 16 -
پالادیوم
1,767.00 201,367,320 34 1.96% 5.05% 10.52% 65.30% Oct 16 -
منگنز
36.25 4,131,050 0 0.00% -2.03% -2.03% -12.65% Oct 15 -
نئودیمیم
397,500.00 45,299,100,000 0 0.00% -2.45% -4.33% -2.45% Oct 15 -
رودیوم
5,340.00 608,546,400 40 0.75% 3.69% 6.80% 113.60% Oct 15 -
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
سویا
925.6532 105,487,439 6.5 -0.70% 0.21% 3.57% 4.51% Oct 16 -
گندم
511.7500 58,319,030 4.75 0.94% 2.30% 5.68% -1.11% Oct 16 -
پنبه
64.54 7,354,978 1.01 1.59% 5.79% 7.35% -17.17% Oct 16 -
برنج
12.0000 1,367,520 0.12 0.97% -0.04% -2.24% 9.49% Oct 16 -
روغن نخل
2,410.00 274,643,600 25 1.05% 0.63% -1.55% 11.78% Oct 16 -
پنیر
1.9610 223,476 0 0.10% -0.25% 2.94% 24.35% Oct 16 -
شیر
18.62 2,121,935 0.02 0.11% -0.48% 1.80% 19.36% Oct 16 -
لاستیک
149.10 16,991,436 1.5 -1.00% -0.53% -14.06% -5.51% Oct 16 -
قهوه
93.65 10,672,354 0.8 -0.85% -1.89% -3.30% -23.58% Oct 16 -
جو دو سر
299.2063 34,097,550 2.5 0.84% 5.17% 6.38% 1.34% Oct 16 -
آب پرتقال
100.45 11,447,282 0.3 0.30% 2.76% -0.40% -29.63% Oct 16 -
چوب
380.20 43,327,592 7.5 2.01% 3.79% 1.04% 13.93% Oct 16 -
پشم
1,543.00 175,840,280 0 0.00% 2.12% 0.52% -23.73% Oct 15 -
چای
3.14 357,834 0 0.00% 1.62% -1.26% -4.56% Oct 15 -
كاكائو
2,521.00 287,293,160 1 -0.04% 4.74% 5.30% 13.25% Oct 16 -
کلزا
460.00 52,421,600 1.4 -0.30% -0.71% 1.66% -7.01% Oct 16 -
شکر
12.35 1,407,406 0.24 -1.91% -0.48% 12.89% -10.05% Oct 16 -
ذرت
391.1278 44,572,924 1.5 -0.38% -0.79% 6.28% 4.51% Oct 16 -
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
گاو زنده
112.4480 12,814,574 1.43 1.28% 3.66% 13.18% -0.42% Oct 16 -
0
مرغ
4.69 534,472 0.03 0.64% 2.18% 2.85% 6.59% Oct 15 -
گوشت گاو
11.29 1,286,608 0.09 0.80% 3.01% 5.02% 9.29% Oct 15 -
فیدر گاو
145.1844 16,545,214 0.28 0.19% 0.47% 4.32% -5.77% Oct 16 -
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
مس
2.5748 293,424 0.03 -1.08% 0.50% -1.33% -6.95% Oct 16 -
قیر طبیعی
3,032.00 345,526,720 8 -0.26% -3.75% -14.40% -18.71% Oct 16 -
فولاد
3,452.00 393,389,920 198 -5.42% -5.40% -9.63% -24.30% Oct 16 -
زغال سنگ
68.67 7,825,633 0.55 0.81% -1.08% -3.38% -36.92% Oct 16 -
کبالت
36,000 4,102,560,000 0 0.00% 4.35% -1.37% -41.70% Oct 15 -
سرب
2,144.50 244,387,220 19.25 0.91% 0.06% 2.89% 5.56% Oct 15 -
آلومینیوم
1,728.00 196,922,880 8 0.47% -1.34% -3.63% -14.54% Oct 15 -
قلع
16,680.00 1,900,852,800 160 0.97% 1.74% -2.74% -12.58% Oct 15 -
روی
2,438.00 277,834,480 18 0.74% 6.09% 3.09% -8.52% Oct 15 -
نیکل
17,103.00 1,949,057,880 418 2.51% -3.23% -2.05% 39.07% Oct 15 -
مولیبدن
27.27 3,107,689 0 0.00% -1.55% -1.55% -6.93% Oct 15 -
سنگ آهن
90.50 10,313,380 1 -1.09% -2.69% -6.22% 28.37% Oct 15 -
سودا خاکستر
1,776.67 202,469,313 0 0.00% 2.11% 2.11% -7.60% Oct 16 -
آهن 62٪ آهن
92.6200 10,554,975 0.39 0.42% 0.08% -1.85% 31.23% Oct 15 -
لیتیم
96.36 10,981,186 0.05 0.05% 2.52% -3.08% -18.32% Oct 15 -
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک
1,898.00 216,296,080 18 -0.94% 5.39% -17.87% 22.14% Oct 15 -
صفحه اول CRB
184.58 21,034,737 0.25 0.13% 1.13% -1.99% -10.00% Oct 16 -
صفحه اول LME
2,800.10 319,099,396 3.3 0.12% 0.98% -1.36% -6.01% Oct 15 -
S & P GSCI
2,396.56 273,111,978 11.04 -0.46% 1.07% -7.24% -14.95% Oct 15 -
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
نفت خام
52.9150 6,030,193 0.15 0.28%
دلار: 52.6086
ریال: 5,995,276
دلار: 51.0975
ریال: 5,823,071
دلار: 49.6297
ریال: 5,655,801
دلار: 48.2052
ریال: 5,493,465
برنت
59.1371 6,739,264 0.28 0.48%
دلار: 57.7671
ریال: 6,583,139
دلار: 56.1567
ریال: 6,399,618
دلار: 54.5878
ریال: 6,220,826
دلار: 53.0666
ریال: 6,047,470
گاز طبیعی
2.2924 261,242 0.05 -2.05%
دلار: 2.2212
ریال: 253,128
دلار: 2.1215
ریال: 241,766
دلار: 2.0263
ریال: 230,917
دلار: 1.9352
ریال: 220,535
بنزین
1.6132 183,840 0 -0.04%
دلار: 1.5222
ریال: 173,470
دلار: 1.4741
ریال: 167,988
دلار: 1.4276
ریال: 162,689
دلار: 1.3825
ریال: 157,550
سوخت گرمایشی
1.9342 220,421 0.02 1.23%
دلار: 1.8584
ریال: 211,783
دلار: 1.8156
ریال: 206,906
دلار: 1.7739
ریال: 202,154
دلار: 1.733
ریال: 197,493
اتانول
1.3804 157,310 0.05 -3.70%
دلار: 1.5253
ریال: 173,823
دلار: 1.5003
ریال: 170,974
دلار: 1.4757
ریال: 168,171
دلار: 1.4515
ریال: 165,413
نفتا
483.01 55,043,820 4.73 -0.97%
دلار: 465.8
ریال: 53,082,568
دلار: 452.52
ریال: 51,569,179
دلار: 439.62
ریال: 50,099,095
دلار: 427.11
ریال: 48,673,456
پروپان
0.46 52,422 0 -0.56%
دلار: 0.43
ریال: 49,003
دلار: 0.42
ریال: 47,863
دلار: 0.4
ریال: 45,584
دلار: 0.39
ریال: 44,444
اورانیوم
24.9000 2,837,604 0.05 -0.20%
دلار: 25.4474
ریال: 2,899,986
دلار: 25.2473
ریال: 2,877,182
دلار: 25.0472
ریال: 2,854,379
دلار: 24.8497
ریال: 2,831,872
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
طلا
1,490.75 169,885,870 9.23 0.62%
دلار: 1,461.37
ریال: 166,537,725
دلار: 1,447.80
ریال: 164,991,288
دلار: 1,434.38
ریال: 163,461,945
دلار: 1,420.96
ریال: 161,932,602
نقره
17.3784 1,980,442 0.03 0.17%
دلار: 16.7934
ریال: 1,913,776
دلار: 16.5394
ریال: 1,884,830
دلار: 16.2904
ریال: 1,856,454
دلار: 16.0449
ریال: 1,828,477
پلاتین
884.00 100,740,640 4.5 -0.51%
دلار: 867.8
ریال: 98,894,488
دلار: 853.86
ریال: 97,305,886
دلار: 840.11
ریال: 95,738,936
دلار: 826.52
ریال: 94,190,219
پالادیوم
1,767.00 201,367,320 34 1.96%
دلار: 1,637.27
ریال: 186,583,289
دلار: 1,600.94
ریال: 182,443,122
دلار: 1,565.44
ریال: 178,397,542
دلار: 1,530.61
ریال: 174,428,316
منگنز
36.25 4,131,050 0 0.00%
دلار: 36.71
ریال: 4,183,472
دلار: 36.42
ریال: 4,150,423
دلار: 36.13
ریال: 4,117,375
دلار: 35.85
ریال: 4,085,466
نئودیمیم
397,500.00 45,299,100,000 0 0.00%
دلار: 400,246.50
ریال: 45,612,091,140
دلار: 393,115.25
ریال: 44,799,413,890
دلار: 386,106.25
ریال: 44,000,668,250
دلار: 379,260.25
ریال: 43,220,498,090
رودیوم
5,340.00 608,546,400 40 0.75%
دلار: 5,235.24
ریال: 596,607,950
دلار: 5,137.07
ریال: 585,420,497
دلار: 5,041.04
ریال: 574,476,918
دلار: 4,947.15
ریال: 563,777,214
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
سویا
925.6532 105,487,439 6.5 -0.70%
دلار: 892.4858
ریال: 101,707,682
دلار: 880.2698
ریال: 100,315,546
دلار: 868.2349
ریال: 98,944,049
دلار: 856.2905
ریال: 97,582,865
گندم
511.7500 58,319,030 4.75 0.94%
دلار: 473.3565
ریال: 53,943,707
دلار: 462.4553
ریال: 52,701,406
دلار: 451.8447
ریال: 51,492,222
دلار: 441.428
ریال: 50,305,135
پنبه
64.54 7,354,978 1.01 1.59%
دلار: 58.6
ریال: 6,678,056
دلار: 57.48
ریال: 6,550,421
دلار: 56.37
ریال: 6,423,925
دلار: 55.29
ریال: 6,300,848
برنج
12.0000 1,367,520 0.12 0.97%
دلار: 11.8491
ریال: 1,350,323
دلار: 11.6905
ریال: 1,332,249
دلار: 11.5332
ریال: 1,314,323
دلار: 11.3795
ریال: 1,296,808
روغن نخل
2,410.00 274,643,600 25 1.05%
دلار: 2,306.48
ریال: 262,846,461
دلار: 2,244.63
ریال: 255,798,035
دلار: 2,184.43
ریال: 248,937,643
دلار: 2,125.89
ریال: 242,266,424
پنیر
1.9610 223,476 0 0.10%
دلار: 1.8764
ریال: 213,835
دلار: 1.8492
ریال: 210,735
دلار: 1.8223
ریال: 207,669
دلار: 1.7959
ریال: 204,661
شیر
18.62 2,121,935 0.02 0.11%
دلار: 18.05
ریال: 2,056,978
دلار: 17.82
ریال: 2,030,767
دلار: 17.59
ریال: 2,004,556
دلار: 17.36
ریال: 1,978,346
لاستیک
149.10 16,991,436 1.5 -1.00%
دلار: 152.06
ریال: 17,328,758
دلار: 147.74
ریال: 16,836,450
دلار: 143.54
ریال: 16,357,818
دلار: 139.46
ریال: 15,892,862
قهوه
93.65 10,672,354 0.8 -0.85%
دلار: 98.43
ریال: 11,217,083
دلار: 95.78
ریال: 10,915,089
دلار: 93.21
ریال: 10,622,212
دلار: 90.7
ریال: 10,336,172
جو دو سر
299.2063 34,097,550 2.5 0.84%
دلار: 268.5126
ریال: 30,599,696
دلار: 261.2831
ریال: 29,775,822
دلار: 254.2743
ریال: 28,977,099
دلار: 247.4311
ریال: 28,197,248
آب پرتقال
100.45 11,447,282 0.3 0.30%
دلار: 97.11
ریال: 11,066,656
دلار: 94.53
ریال: 10,772,639
دلار: 92.03
ریال: 10,487,739
دلار: 89.59
ریال: 10,209,676
چوب
380.20 43,327,592 7.5 2.01%
دلار: 353.89
ریال: 40,329,304
دلار: 342.17
ریال: 38,993,693
دلار: 330.86
ریال: 37,704,806
دلار: 319.88
ریال: 36,453,525
پشم
1,543.00 175,840,280 0 0.00%
دلار: 1,582.77
ریال: 180,372,469
دلار: 1,557.03
ریال: 177,439,139
دلار: 1,531.61
ریال: 174,542,276
دلار: 1,506.67
ریال: 171,700,113
چای
3.14 357,834 0 0.00%
دلار: 3.01
ریال: 343,020
دلار: 2.88
ریال: 328,205
دلار: 2.75
ریال: 313,390
دلار: 2.63
ریال: 299,715
كاكائو
2,521.00 287,293,160 1 -0.04%
دلار: 2,386.57
ریال: 271,973,517
دلار: 2,332.35
ریال: 265,794,606
دلار: 2,279.36
ریال: 259,755,866
دلار: 2,227.59
ریال: 253,856,156
کلزا
460.00 52,421,600 1.4 -0.30%
دلار: 447.28
ریال: 50,972,029
دلار: 443.31
ریال: 50,519,608
دلار: 439.34
ریال: 50,067,186
دلار: 435.46
ریال: 49,625,022
شکر
12.35 1,407,406 0.24 -1.91%
دلار: 11.68
ریال: 1,331,053
دلار: 11.44
ریال: 1,303,702
دلار: 11.2
ریال: 1,276,352
دلار: 10.97
ریال: 1,250,141
ذرت
391.1278 44,572,924 1.5 -0.38%
دلار: 378.687
ریال: 43,155,171
دلار: 371.3102
ریال: 42,314,510
دلار: 364.0493
ریال: 41,487,058
دلار: 356.9815
ریال: 40,681,612
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
گاو زنده
112.4480 12,814,574 1.43 1.28%
دلار: 103.037
ریال: 11,742,097
دلار: 101.4782
ریال: 11,564,456
دلار: 99.9508
ریال: 11,390,393
دلار: 98.4443
ریال: 11,218,712
مرغ
4.69 534,472 0.03 0.64%
دلار: 4.44
ریال: 505,982
دلار: 4.39
ریال: 500,284
دلار: 4.34
ریال: 494,586
دلار: 4.29
ریال: 488,888
گوشت گاو
11.29 1,286,608 0.09 0.80%
دلار: 10.85
ریال: 1,236,466
دلار: 10.79
ریال: 1,229,628
دلار: 10.73
ریال: 1,222,791
دلار: 10.68
ریال: 1,217,093
فیدر گاو
145.1844 16,545,214 0.28 0.19%
دلار: 140.4596
ریال: 16,006,776
دلار: 138.2478
ریال: 15,754,719
دلار: 136.0787
ریال: 15,507,529
دلار: 133.9525
ریال: 15,265,227
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
مس
2.5748 293,424 0.03 -1.08%
دلار: 2.5225
ریال: 287,464
دلار: 2.4846
ریال: 283,145
دلار: 2.4474
ریال: 278,906
دلار: 2.4106
ریال: 274,712
قیر طبیعی
3,032.00 345,526,720 8 -0.26%
دلار: 3,057.30
ریال: 348,409,908
دلار: 2,928.34
ریال: 333,713,626
دلار: 2,804.81
ریال: 319,636,148
دلار: 2,686.39
ریال: 306,141,004
فولاد
3,452.00 393,389,920 198 -5.42%
دلار: 3,557.66
ریال: 405,430,934
دلار: 3,464.87
ریال: 394,856,585
دلار: 3,374.28
ریال: 384,532,949
دلار: 3,286.24
ریال: 374,499,910
زغال سنگ
68.67 7,825,633 0.55 0.81%
دلار: 70.49
ریال: 8,033,040
دلار: 69.32
ریال: 7,899,707
دلار: 68.17
ریال: 7,768,653
دلار: 67.04
ریال: 7,639,878
کبالت
36,000 4,102,560,000 0 0.00%
دلار: 35,550
ریال: 4,051,278,000
دلار: 34,155
ریال: 3,892,303,800
دلار: 32,815
ریال: 3,739,597,400
دلار: 31,531
ریال: 3,593,272,760
سرب
2,144.50 244,387,220 19.25 0.91%
دلار: 2,016.44
ریال: 229,793,502
دلار: 1,976.95
ریال: 225,293,222
دلار: 1,938.08
ریال: 220,863,597
دلار: 1,900.23
ریال: 216,550,211
آلومینیوم
1,728.00 196,922,880 8 0.47%
دلار: 1,713.66
ریال: 195,288,694
دلار: 1,692.67
ریال: 192,896,673
دلار: 1,671.85
ریال: 190,524,026
دلار: 1,651.20
ریال: 188,170,752
قلع
16,680.00 1,900,852,800 160 0.97%
دلار: 15,889.66
ریال: 1,810,785,654
دلار: 15,652.55
ریال: 1,783,764,598
دلار: 15,420.28
ریال: 1,757,295,109
دلار: 15,189.62
ریال: 1,731,009,095
روی
2,438.00 277,834,480 18 0.74%
دلار: 2,261.58
ریال: 257,729,657
دلار: 2,220.34
ریال: 253,029,946
دلار: 2,180.03
ریال: 248,436,219
دلار: 2,140.41
ریال: 243,921,124
نیکل
17,103.00 1,949,057,880 418 2.51%
دلار: 16,986.53
ریال: 1,935,784,959
دلار: 16,641.49
ریال: 1,896,464,200
دلار: 16,303.39
ریال: 1,857,934,324
دلار: 15,972.23
ریال: 1,820,195,331
مولیبدن
27.27 3,107,689 0 0.00%
دلار: 27.49
ریال: 3,132,760
دلار: 27.28
ریال: 3,108,829
دلار: 27.07
ریال: 3,084,897
دلار: 26.87
ریال: 3,062,105
سنگ آهن
90.50 10,313,380 1 -1.09%
دلار: 90.7
ریال: 10,336,172
دلار: 88.46
ریال: 10,080,902
دلار: 86.28
ریال: 9,832,469
دلار: 84.15
ریال: 9,589,734
سودا خاکستر
1,776.67 202,469,313 0 0.00%
دلار: 1,724.34
ریال: 196,505,786
دلار: 1,708.85
ریال: 194,740,546
دلار: 1,693.37
ریال: 192,976,445
دلار: 1,678.23
ریال: 191,251,091
آهن 62٪ آهن
92.6200 10,554,975 0.39 0.42%
دلار: 90.8102
ریال: 10,348,730
دلار: 88.7569
ریال: 10,114,736
دلار: 86.7501
ریال: 9,886,041
دلار: 84.7897
ریال: 9,662,634
لیتیم
96.36 10,981,186 0.05 0.05%
دلار: 95.31
ریال: 10,861,528
دلار: 93.8
ریال: 10,689,448
دلار: 92.32
ریال: 10,520,787
دلار: 90.86
ریال: 10,354,406
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
خشک بالتیک
1,898.00 216,296,080 18 -0.94%
دلار: 1,785.32
ریال: 203,455,067
دلار: 1,716.43
ریال: 195,604,363
دلار: 1,650.13
ریال: 188,048,815
دلار: 1,586.44
ریال: 180,790,702
صفحه اول CRB
184.58 21,034,737 0.25 0.13%
دلار: 181.58
ریال: 20,692,857
دلار: 179.35
ریال: 20,438,726
دلار: 177.17
ریال: 20,190,293
دلار: 175.02
ریال: 19,945,279
صفحه اول LME
2,800.10 319,099,396 3.3 0.12%
دلار: 2,750.87
ریال: 313,489,145
دلار: 2,722.52
ریال: 310,258,379
دلار: 2,694.45
ریال: 307,059,522
دلار: 2,666.65
ریال: 303,891,434
S & P GSCI
2,396.56 273,111,978 11.04 -0.46%
دلار: 2,385.95
ریال: 271,902,862
دلار: 2,344.43
ریال: 267,171,243
دلار: 2,303.64
ریال: 262,522,814
دلار: 2,263.57
ریال: 257,956,437