کالایاب
شاخص یاب

بازارهای کالایی

  • داده های زنده
  • پیش بینی
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
نفت خام
53.8537 6,241,644 1.5 -2.70% -1.85% -3.63% -21.63% Aug 23 -
برنت
59.1347 6,853,712 0.8 -1.34% 0.84% -6.40% -22.01% Aug 23 -
گاز طبیعی
2.1532 249,556 0 -0.09% -2.13% -3.01% -26.18% Aug 23 -
بنزین
1.6411 190,203 0.03 -1.58% -0.95% -11.54% -21.02% Aug 23 -
سوخت گرمایشی
1.8127 210,092 0.03 -1.64% -0.01% -5.03% -17.69% Aug 23 -
اتانول
1.3111 151,956 0.03 -2.02% 0.62% -11.53% -0.14% Aug 23 -
نفتا
446.75 51,778,325 2.32 -0.52% 0.62% -11.08% -30.00% Aug 23 -
پروپان
0.40 46,360 0.01 1.65% 3.91% -17.93% -58.72% Aug 23 -
اورانیوم
25.3000 2,932,270 0 0.00% 0.60% -1.56% -3.80% Aug 23 -
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
طلا
1,529.42 177,259,778 27.9 1.86% 1.04% 7.27% 26.86% Aug 23 -
نقره
17.1584 1,988,659 0.12 0.73% 0.46% 3.43% 15.94% Aug 23 -
پلاتین
853.60 98,932,240 3.66 -0.43% 1.08% -2.50% 8.01% Aug 23 -
پالادیوم
1,460.51 169,273,109 26.5 -1.78% 0.86% -5.16% 56.00% Aug 23 -
منگنز
37.00 4,288,300 0 0.00% 0.00% 1.37% -10.84% Aug 23 -
نئودیمیم
395,500.00 45,838,450,000 0 0.00% 3.67% -0.50% -2.94% Aug 23 -
رودیوم
4,000.00 463,600,000 45 1.14% 4.44% 13.80% 68.07% Aug 23 -
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
سویا
840.5497 97,419,710 15.45 -1.80% -3.08% -5.66% -0.17% Aug 23 -
گندم
475.3217 55,089,785 8.07 1.73% 0.97% -4.51% -7.66% Aug 23 -
پنبه
57.97 6,718,723 0.9 -1.53% -3.51% -9.27% -29.14% Aug 23 -
برنج
11.0000 1,274,900 0.13 1.20% -1.79% -8.60% 4.66% Aug 23 -
روغن نخل
2,377.00 275,494,300 3 0.13% 0.89% -2.06% 9.14% Aug 23 -
پنیر
1.8270 211,749 0 0.11% -0.22% 0.83% 17.19% Aug 23 -
شیر
17.59 2,038,681 0.02 0.11% -0.17% 1.03% 17.03% Aug 23 -
لاستیک
156.00 18,080,400 9 -5.45% -9.46% -32.14% -3.70% Aug 23 -
قهوه
92.60 10,732,340 0.9 -0.96% -0.27% -8.32% -7.91% Aug 23 -
جو دو سر
264.6704 30,675,299 0.75 -0.28% -5.56% -0.03% 1.99% Aug 23 -
آب پرتقال
96.05 11,132,195 0.9 -0.93% -2.78% -7.56% -39.23% Aug 23 -
چوب
359.90 41,712,410 0.6 0.17% -0.83% 4.77% -18.54% Aug 23 -
پشم
1,497.00 173,502,300 0 0.00% -1.06% -14.65% -27.86% Aug 23 -
چای
3.18 368,562 0.43 15.64% 15.64% 26.19% -2.75% Aug 23 -
كاكائو
2,208.00 255,907,200 8 0.36% 4.60% -10.35% -6.99% Aug 23 -
کلزا
449.90 52,143,410 3.2 -0.71% -0.55% -0.07% -8.72% Aug 23 -
شکر
11.47 1,329,373 0.11 -0.95% -1.46% -4.89% 12.12% Aug 23 -
ذرت
358.8596 41,591,828 5 -1.38% -3.27% -15.36% 2.97% Aug 23 -
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
گاو زنده
104.8000 12,146,320 0.18 -0.17% 4.88% -3.76% -1.36% Aug 23 -
0
مرغ
4.62 535,458 0 0.00% -0.65% -0.65% 19.38% Aug 23 -
گوشت گاو
10.57 1,225,063 0.01 -0.09% 0.09% 1.15% 9.76% Aug 23 -
فیدر گاو
132.5357 15,360,888 5.6 -4.05% -1.52% -7.20% -11.17% Aug 23 -
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
مس
2.5239 292,520 0.03 -1.21% -2.55% -6.66% -6.49% Aug 23 -
قیر طبیعی
3,418.00 396,146,200 4 -0.12% 1.97% -1.73% 5.82% Aug 23 -
فولاد
3,778.00 437,870,200 26 0.69% -0.05% -6.69% -15.89% Aug 23 -
زغال سنگ
67.30 7,800,070 0.05 0.07% -1.10% -10.17% -37.10% Aug 23 -
کبالت
32,600 3,778,340,000 0 0.00% 0.00% 16.43% -49.26% Aug 23 -
سرب
2,057.75 238,493,225 0 0.00% -0.52% 1.34% -0.54% Aug 23 -
آلومینیوم
1,770.00 205,143,000 4 0.23% -0.67% -2.53% -15.51% Aug 23 -
قلع
15,880.00 1,840,492,000 295 -1.82% -7.38% -10.16% -16.42% Aug 23 -
روی
2,254.00 261,238,600 9 0.40% -0.44% -7.47% -11.05% Aug 23 -
نیکل
15,710.00 1,820,789,000 0 0.00% -3.56% 11.17% 17.78% Aug 23 -
مولیبدن
28.00 3,245,200 0 0.00% 0.00% 2.75% -4.27% Aug 23 -
سنگ آهن
87.00 10,083,300 0 0.00% -5.43% -26.89% 29.85% Aug 23 -
سودا خاکستر
1,676.67 194,326,053 0 0.00% 0.00% 2.03% -7.95% Aug 23 -
آهن 62٪ آهن
92.8800 10,764,792 0.15 0.16% -0.94% -22.87% 37.64% Aug 23 -
لیتیم
91.17 10,566,603 1.71 -1.84% -2.25% -13.73% -25.51% Aug 23 -
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک
2,168.00 251,271,200 50 2.36% 3.83% 7.65% 27.75% Aug 23 -
صفحه اول CRB
177.37 20,557,183 1.79 -1.00% -1.02% -5.24% -10.55% Aug 23 -
صفحه اول LME
2,734.90 316,974,910 0 0.00% -1.42% -3.32% -7.93% Aug 23 -
S & P GSCI
2,356.38 273,104,442 0 0.00% 0.92% -4.79% -13.42% Aug 23 -
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
نفت خام
53.8537 6,241,644 1.5 -2.70%
دلار: 56.242
ریال: 6,518,448
دلار: 54.8227
ریال: 6,353,951
دلار: 53.4437
ریال: 6,194,125
دلار: 52.0937
ریال: 6,037,660
برنت
59.1347 6,853,712 0.8 -1.34%
دلار: 62.5264
ریال: 7,246,810
دلار: 61.0142
ریال: 7,071,546
دلار: 59.534
ریال: 6,899,991
دلار: 58.0987
ریال: 6,733,639
گاز طبیعی
2.1532 249,556 0 -0.09%
دلار: 2.1334
ریال: 247,261
دلار: 2.0392
ریال: 236,343
دلار: 1.949
ریال: 225,889
دلار: 1.8628
ریال: 215,899
بنزین
1.6411 190,203 0.03 -1.58%
دلار: 1.7884
ریال: 207,276
دلار: 1.739
ریال: 201,550
دلار: 1.6908
ریال: 195,964
دلار: 1.6439
ریال: 190,528
سوخت گرمایشی
1.8127 210,092 0.03 -1.64%
دلار: 1.9105
ریال: 221,427
دلار: 1.8729
ریال: 217,069
دلار: 1.8361
ریال: 212,804
دلار: 1.7998
ریال: 208,597
اتانول
1.3111 151,956 0.03 -2.02%
دلار: 1.3711
ریال: 158,910
دلار: 1.3508
ریال: 156,558
دلار: 1.3309
ریال: 154,251
دلار: 1.3111
ریال: 151,956
نفتا
446.75 51,778,325 2.32 -0.52%
دلار: 490.07
ریال: 56,799,113
دلار: 477.03
ریال: 55,287,777
دلار: 464.34
ریال: 53,817,006
دلار: 452
ریال: 52,386,800
پروپان
0.40 46,360 0.01 1.65%
دلار: 0.47
ریال: 54,473
دلار: 0.46
ریال: 53,314
دلار: 0.44
ریال: 50,996
دلار: 0.43
ریال: 49,837
اورانیوم
25.3000 2,932,270 0 0.00%
دلار: 25.0976
ریال: 2,908,812
دلار: 24.8977
ریال: 2,885,643
دلار: 24.6979
ریال: 2,862,487
دلار: 24.5005
ریال: 2,839,608
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
طلا
1,529.42 177,259,778 27.9 1.86%
دلار: 1,400.77
ریال: 162,349,243
دلار: 1,388.76
ریال: 160,957,284
دلار: 1,376.75
ریال: 159,565,325
دلار: 1,364.88
ریال: 158,189,592
نقره
17.1584 1,988,659 0.12 0.73%
دلار: 16.0576
ریال: 1,861,076
دلار: 15.8527
ریال: 1,837,328
دلار: 15.6493
ریال: 1,813,754
دلار: 15.4493
ریال: 1,790,574
پلاتین
853.60 98,932,240 3.66 -0.43%
دلار: 845.66
ریال: 98,011,994
دلار: 832.08
ریال: 96,438,072
دلار: 818.67
ریال: 94,883,853
دلار: 805.44
ریال: 93,350,496
پالادیوم
1,460.51 169,273,109 26.5 -1.78%
دلار: 1,485.40
ریال: 172,157,860
دلار: 1,452.28
ریال: 168,319,252
دلار: 1,419.92
ریال: 164,568,728
دلار: 1,388.17
ریال: 160,888,903
منگنز
37.00 4,288,300 0 0.00%
دلار: 36.18
ریال: 4,193,262
دلار: 35.86
ریال: 4,156,174
دلار: 35.54
ریال: 4,119,086
دلار: 35.23
ریال: 4,083,157
نئودیمیم
395,500.00 45,838,450,000 0 0.00%
دلار: 375,806.25
ریال: 43,555,944,375
دلار: 369,227.25
ریال: 42,793,438,275
دلار: 362,763.00
ریال: 42,044,231,700
دلار: 356,413.50
ریال: 41,308,324,650
رودیوم
4,000.00 463,600,000 45 1.14%
دلار: 3,515.14
ریال: 407,404,726
دلار: 3,471.00
ریال: 402,288,900
دلار: 3,427.21
ریال: 397,213,639
دلار: 3,383.78
ریال: 392,180,102
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
سویا
840.5497 97,419,710 15.45 -1.80%
دلار: 848.6101
ریال: 98,353,911
دلار: 836.1217
ریال: 96,906,505
دلار: 823.8055
ریال: 95,479,057
دلار: 811.7477
ریال: 94,081,558
گندم
475.3217 55,089,785 8.07 1.73%
دلار: 471.6795
ریال: 54,667,654
دلار: 460.6181
ریال: 53,385,638
دلار: 449.75
ریال: 52,126,025
دلار: 439.2199
ریال: 50,905,586
پنبه
57.97 6,718,723 0.9 -1.53%
دلار: 62.04
ریال: 7,190,436
دلار: 60.89
ریال: 7,057,151
دلار: 59.76
ریال: 6,926,184
دلار: 58.65
ریال: 6,797,535
برنج
11.0000 1,274,900 0.13 1.20%
دلار: 11.7379
ریال: 1,360,423
دلار: 11.5627
ریال: 1,340,117
دلار: 11.3912
ریال: 1,320,240
دلار: 11.2208
ریال: 1,300,491
روغن نخل
2,377.00 275,494,300 3 0.13%
دلار: 2,343.71
ریال: 271,635,989
دلار: 2,281.10
ریال: 264,379,490
دلار: 2,220.18
ریال: 257,318,862
دلار: 2,160.94
ریال: 250,452,946
پنیر
1.8270 211,749 0 0.11%
دلار: 1.771
ریال: 205,259
دلار: 1.7426
ریال: 201,967
دلار: 1.7145
ریال: 198,711
دلار: 1.6868
ریال: 195,500
شیر
17.59 2,038,681 0.02 0.11%
دلار: 16.98
ریال: 1,967,982
دلار: 16.72
ریال: 1,937,848
دلار: 16.46
ریال: 1,907,714
دلار: 16.2
ریال: 1,877,580
لاستیک
156.00 18,080,400 9 -5.45%
دلار: 211.01
ریال: 24,456,059
دلار: 205.37
ریال: 23,802,383
دلار: 199.89
ریال: 23,167,251
دلار: 194.56
ریال: 22,549,504
قهوه
92.60 10,732,340 0.9 -0.96%
دلار: 96.95
ریال: 11,236,505
دلار: 94.32
ریال: 10,931,688
دلار: 91.77
ریال: 10,636,143
دلار: 89.28
ریال: 10,347,552
جو دو سر
264.6704 30,675,299 0.75 -0.28%
دلار: 249.0504
ریال: 28,864,941
دلار: 242.4499
ریال: 28,099,943
دلار: 236.0286
ریال: 27,355,715
دلار: 229.7608
ریال: 26,629,277
آب پرتقال
96.05 11,132,195 0.9 -0.93%
دلار: 100.87
ریال: 11,690,833
دلار: 98.36
ریال: 11,399,924
دلار: 95.91
ریال: 11,115,969
دلار: 93.53
ریال: 10,840,127
چوب
359.90 41,712,410 0.6 0.17%
دلار: 331.83
ریال: 38,459,097
دلار: 320.17
ریال: 37,107,703
دلار: 308.96
ریال: 35,808,464
دلار: 298.09
ریال: 34,548,631
پشم
1,497.00 173,502,300 0 0.00%
دلار: 1,735.41
ریال: 201,134,019
دلار: 1,716.99
ریال: 198,999,141
دلار: 1,698.75
ریال: 196,885,125
دلار: 1,680.86
ریال: 194,811,674
چای
3.18 368,562 0.43 15.64%
دلار: 2.74
ریال: 317,566
دلار: 2.62
ریال: 303,658
دلار: 2.5
ریال: 289,750
دلار: 2.39
ریال: 277,001
كاكائو
2,208.00 255,907,200 8 0.36%
دلار: 2,287.55
ریال: 265,127,045
دلار: 2,231.50
ریال: 258,630,850
دلار: 2,176.86
ریال: 252,298,074
دلار: 2,123.40
ریال: 246,102,060
کلزا
449.90 52,143,410 3.2 -0.71%
دلار: 439.38
ریال: 50,924,142
دلار: 435.3
ریال: 50,451,270
دلار: 431.26
ریال: 49,983,034
دلار: 427.22
ریال: 49,514,798
شکر
11.47 1,329,373 0.11 -0.95%
دلار: 11.92
ریال: 1,381,528
دلار: 11.63
ریال: 1,347,917
دلار: 11.35
ریال: 1,315,465
دلار: 11.08
ریال: 1,284,172
ذرت
358.8596 41,591,828 5 -1.38%
دلار: 393.8878
ریال: 45,651,596
دلار: 386.9515
ریال: 44,847,679
دلار: 380.1354
ریال: 44,057,693
دلار: 373.4396
ریال: 43,281,650
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
گاو زنده
104.8000 12,146,320 0.18 -0.17%
دلار: 105.254
ریال: 12,198,939
دلار: 103.8025
ریال: 12,030,710
دلار: 102.3723
ریال: 11,864,950
دلار: 100.9529
ریال: 11,700,441
مرغ
4.62 535,458 0 0.00%
دلار: 4.59
ریال: 531,981
دلار: 4.53
ریال: 525,027
دلار: 4.48
ریال: 519,232
دلار: 4.42
ریال: 512,278
گوشت گاو
10.57 1,225,063 0.01 -0.09%
دلار: 10.37
ریال: 1,201,883
دلار: 10.31
ریال: 1,194,929
دلار: 10.25
ریال: 1,187,975
دلار: 10.19
ریال: 1,181,021
فیدر گاو
132.5357 15,360,888 5.6 -4.05%
دلار: 139.5505
ریال: 16,173,903
دلار: 137.669
ریال: 15,955,837
دلار: 135.8018
ریال: 15,739,429
دلار: 133.9769
ریال: 15,527,923
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
مس
2.5239 292,520 0.03 -1.21%
دلار: 2.6162
ریال: 303,218
دلار: 2.5747
ریال: 298,408
دلار: 2.5341
ریال: 293,702
دلار: 2.4942
ریال: 289,078
قیر طبیعی
3,418.00 396,146,200 4 -0.12%
دلار: 3,358.56
ریال: 389,257,104
دلار: 3,215.43
ریال: 372,668,337
دلار: 3,078.62
ریال: 356,812,058
دلار: 2,947.42
ریال: 341,605,978
فولاد
3,778.00 437,870,200 26 0.69%
دلار: 3,968.83
ریال: 459,987,397
دلار: 3,856.93
ریال: 447,018,187
دلار: 3,748.30
ریال: 434,427,970
دلار: 3,642.52
ریال: 422,168,068
زغال سنگ
67.30 7,800,070 0.05 0.07%
دلار: 73.17
ریال: 8,480,403
دلار: 72.01
ریال: 8,345,959
دلار: 70.86
ریال: 8,212,674
دلار: 69.73
ریال: 8,081,707
کبالت
32,600 3,778,340,000 0 0.00%
دلار: 24,965
ریال: 2,893,443,500
دلار: 23,972
ریال: 2,778,354,800
دلار: 23,018
ریال: 2,667,786,200
دلار: 22,103
ریال: 2,561,737,700
سرب
2,057.75 238,493,225 0 0.00%
دلار: 1,998.02
ریال: 231,570,518
دلار: 1,955.55
ریال: 226,648,245
دلار: 1,913.91
ریال: 221,822,169
دلار: 1,873.08
ریال: 217,089,972
آلومینیوم
1,770.00 205,143,000 4 0.23%
دلار: 1,778.30
ریال: 206,104,970
دلار: 1,753.96
ریال: 203,283,964
دلار: 1,729.98
ریال: 200,504,682
دلار: 1,706.18
ریال: 197,746,262
قلع
15,880.00 1,840,492,000 295 -1.82%
دلار: 17,095.10
ریال: 1,981,322,090
دلار: 16,878.66
ریال: 1,956,236,694
دلار: 16,663.96
ریال: 1,931,352,964
دلار: 16,452.71
ریال: 1,906,869,089
روی
2,254.00 261,238,600 9 0.40%
دلار: 2,411.05
ریال: 279,440,695
دلار: 2,363.08
ریال: 273,880,972
دلار: 2,316.09
ریال: 268,434,831
دلار: 2,269.84
ریال: 263,074,456
نیکل
15,710.00 1,820,789,000 0 0.00%
دلار: 14,041.37
ریال: 1,627,394,783
دلار: 13,763.46
ریال: 1,595,185,014
دلار: 13,491.29
ریال: 1,563,640,511
دلار: 13,223.41
ریال: 1,532,593,219
مولیبدن
28.00 3,245,200 0 0.00%
دلار: 27
ریال: 3,129,300
دلار: 26.75
ریال: 3,100,325
دلار: 26.5
ریال: 3,071,350
دلار: 26.25
ریال: 3,042,375
سنگ آهن
87.00 10,083,300 0 0.00%
دلار: 115.46
ریال: 13,381,814
دلار: 112.99
ریال: 13,095,541
دلار: 110.55
ریال: 12,812,745
دلار: 108.17
ریال: 12,536,903
سودا خاکستر
1,676.67 194,326,053 0 0.00%
دلار: 1,645.39
ریال: 190,700,701
دلار: 1,630.95
ریال: 189,027,105
دلار: 1,616.51
ریال: 187,353,509
دلار: 1,602.40
ریال: 185,718,160
آهن 62٪ آهن
92.8800 10,764,792 0.15 0.16%
دلار: 117.6196
ریال: 13,632,112
دلار: 115.2672
ریال: 13,359,468
دلار: 112.9628
ریال: 13,092,389
دلار: 110.7064
ریال: 12,830,872
لیتیم
91.17 10,566,603 1.71 -1.84%
دلار: 101.89
ریال: 11,809,051
دلار: 100.37
ریال: 11,632,883
دلار: 98.88
ریال: 11,460,192
دلار: 97.4
ریال: 11,288,660
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
خشک بالتیک
2,168.00 251,271,200 50 2.36%
دلار: 1,798.51
ریال: 208,447,309
دلار: 1,731.64
ریال: 200,697,076
دلار: 1,667.19
ریال: 193,227,321
دلار: 1,605.17
ریال: 186,039,203
صفحه اول CRB
177.37 20,557,183 1.79 -1.00%
دلار: 185.51
ریال: 21,500,609
دلار: 183.49
ریال: 21,266,491
دلار: 181.5
ریال: 21,035,850
دلار: 179.51
ریال: 20,805,209
صفحه اول LME
2,734.90 316,974,910 0 0.00%
دلار: 2,813.78
ریال: 326,117,102
دلار: 2,781.04
ریال: 322,322,536
دلار: 2,748.87
ریال: 318,594,033
دلار: 2,716.99
ریال: 314,899,141
S & P GSCI
2,356.38 273,104,442 0 0.00%
دلار: 2,431.14
ریال: 281,769,126
دلار: 2,394.11
ریال: 277,477,349
دلار: 2,357.82
ریال: 273,271,338
دلار: 2,322.02
ریال: 269,122,118