شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازارهای کالایی

  • داده های زنده
  • پیش بینی
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
نفت خام
59.2840 7,648,229 0.32 0.54% 1.64% 3.79% 12.75% Dec 12 -
برنت
64.3640 8,303,600 0.36 0.56% 1.66% 3.20% 4.74% Dec 12 -
گاز طبیعی
2.3364 301,419 0.07 3.22% -3.57% -10.14% -43.35% Dec 12 -
بنزین
1.6333 210,712 0 -0.22% 0.70% -0.20% 10.49% Dec 12 -
سوخت گرمایشی
1.9552 252,240 0.02 1.14% 1.13% 2.23% 4.19% Dec 12 -
اتانول
1.3655 176,163 0.05 3.57% 1.70% -3.29% 9.24% Dec 12 -
نفتا
539.97 69,661,530 7.21 -1.32% 7.12% 5.59% 13.08% Dec 11 -
پروپان
0.52 67,085 0 -0.02% -2.16% -0.42% -26.83% Dec 11 -
اورانیوم
25.8500 3,334,909 0 0.00% -0.39% 4.87% -10.09% Dec 11 -
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
طلا
1,469.86 189,626,639 4.99 -0.34% -0.42% 0.47% 18.34% Dec 12 -
نقره
16.9496 2,186,668 0.06 0.37% -0.10% -0.02% 14.84% Dec 12 -
پلاتین
944.15 121,804,792 5.27 0.56% 5.26% 8.05% 19.06% Dec 12 -
پالادیوم
1,940.72 250,372,287 30.24 1.58% 3.66% 13.49% 54.00% Dec 12 -
منگنز
31.50 4,063,815 0 0.00% 0.00% -3.08% -25.00% Dec 11 -
نئودیمیم
364,500.00 47,024,145,000 0 0.00% 0.55% 1.11% -9.44% Dec 11 -
رودیوم
6,050.00 780,510,500 0 0.00% 2.54% 9.01% 135.41% Dec 11 -
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
سویا
898.5110 115,916,904 2.16 0.24% 1.35% -0.44% -0.94% Dec 12 -
گندم
539.4637 69,596,212 9.42 1.78% 1.78% 5.99% 2.22% Dec 12 -
پنبه
67.17 8,665,602 1.29 1.96% 5.76% 4.59% -15.41% Dec 12 -
برنج
12.4200 1,602,304 0.01 -0.08% 1.02% 6.20% 18.85% Dec 12 -
روغن نخل
2,616.00 337,490,160 2 -0.08% 0.62% 2.71% 42.56% Dec 12 -
پنیر
2.0570 265,374 0.01 0.49% 0.83% -4.28% 49.49% Dec 12 -
شیر
19.42 2,505,374 0.05 0.26% 0.26% -3.81% 41.03% Dec 12 -
لاستیک
176.00 22,705,760 0.4 -0.23% 1.38% 8.04% 10.28% Dec 12 -
قهوه
135.90 17,532,459 2.05 1.53% 9.64% 25.89% 37.55% Dec 12 -
جو دو سر
286.6789 36,984,445 10.7 -3.60% -8.78% -6.16% 1.66% Dec 12 -
آب پرتقال
97.45 12,572,025 0.8 -0.81% 1.78% -2.65% -29.72% Dec 12 -
چوب
399.20 51,500,792 2.6 0.66% -1.51% 7.14% 23.51% Dec 12 -
پشم
1,500.00 193,515,000 8 0.54% -0.86% -3.54% -19.44% Dec 11 -
چای
2.88 371,549 0.25 -7.99% -7.99% -15.54% -1.03% Dec 11 -
كاكائو
2,609.00 336,587,090 47 -1.77% -1.36% -2.47% 18.59% Dec 12 -
کلزا
459.10 59,228,491 5.6 1.23% 1.01% 0.72% -4.93% Dec 12 -
شکر
13.52 1,744,215 0.1 0.75% 3.36% 5.21% 6.04% Dec 12 -
ذرت
365.1735 47,111,033 5.78 1.61% 0.01% -2.69% -2.75% Dec 12 -
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
گاو زنده
120.6308 15,562,580 0.22 -0.18% 0.09% 2.14% 0.99% Dec 12 -
0
مرغ
5.46 704,395 0 0.00% 1.11% 15.19% 20.26% Dec 11 -
گوشت گاو
14.92 1,924,829 0.06 -0.40% -6.46% 17.94% 41.15% Dec 11 -
فیدر گاو
142.4589 18,378,623 0.38 -0.26% 1.14% -2.14% -3.73% Dec 12 -
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
مس
2.8080 362,260 0.03 1.01% 6.28% 6.50% 1.65% Dec 12 -
قیر طبیعی
3,092.00 398,898,920 6 -0.19% -1.90% 6.77% 16.68% Dec 12 -
فولاد
4,240.00 547,002,400 497 13.28% 17.68% 19.81% 13.95% Dec 12 -
زغال سنگ
68.77 8,872,018 0.45 0.66% -0.95% -1.80% -32.89% Dec 12 -
کبالت
34,750 4,483,097,500 0 0.00% -2.80% -3.47% -36.82% Dec 11 -
سرب
1,923.75 248,182,988 31 1.64% 0.92% -6.52% -0.97% Dec 11 -
آلومینیوم
1,760.00 227,057,600 5 0.28% 0.11% -1.01% -8.90% Dec 11 -
قلع
17,290.00 2,230,582,900 100 -0.58% 3.22% 5.81% -10.88% Dec 11 -
روی
2,222.00 286,660,220 5.5 -0.25% -1.07% -10.11% -13.41% Dec 11 -
نیکل
13,785.50 1,778,467,355 447.5 3.36% 5.43% -12.00% 27.87% Dec 11 -
مولیبدن
21.85 2,818,869 0 0.00% 0.00% -19.88% -24.91% Dec 11 -
سنگ آهن
92.50 11,933,425 0 0.00% 5.11% 19.35% 38.06% Dec 11 -
سودا خاکستر
1,560.00 201,255,600 0 0.00% 0.00% -9.83% -22.55% Dec 12 -
آهن 62٪ آهن
92.0500 11,875,371 0.69 0.76% 5.02% 14.63% 37.76% Dec 11 -
لیتیم
103.41 13,340,924 0.86 0.84% 2.83% 1.09% -11.22% Dec 11 -
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک
1,388.00 179,065,880 72 -4.93% -13.20% 2.51% 1.69% Dec 12 -
صفحه اول CRB
192.16 24,790,562 0.23 0.12% 0.94% 0.90% 1.44% Dec 12 -
صفحه اول LME
2,812.60 362,853,526 22.5 0.81% 2.78% -0.06% -2.47% Dec 11 -
S & P GSCI
2,493.92 321,740,619 16.25 -0.65% 0.57% 0.89% 2.73% Dec 11 -
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
نفت خام
59.2840 7,648,229 0.32 0.54%
دلار: 53.9602
ریال: 6,961,405
دلار: 52.4787
ریال: 6,770,277
دلار: 51.0305
ریال: 6,583,445
دلار: 49.6323
ریال: 6,403,063
برنت
64.3640 8,303,600 0.36 0.56%
دلار: 59.0741
ریال: 7,621,150
دلار: 57.5147
ریال: 7,419,971
دلار: 55.9978
ریال: 7,224,276
دلار: 54.5173
ریال: 7,033,277
گاز طبیعی
2.3364 301,419 0.07 3.22%
دلار: 2.2242
ریال: 286,944
دلار: 2.1374
ریال: 275,746
دلار: 2.0541
ریال: 264,999
دلار: 1.974
ریال: 254,666
بنزین
1.6333 210,712 0 -0.22%
دلار: 1.5412
ریال: 198,830
دلار: 1.4948
ریال: 192,844
دلار: 1.4499
ریال: 187,052
دلار: 1.4062
ریال: 181,414
سوخت گرمایشی
1.9552 252,240 0.02 1.14%
دلار: 1.8371
ریال: 237,004
دلار: 1.7963
ریال: 231,741
دلار: 1.7565
ریال: 226,606
دلار: 1.7174
ریال: 221,562
اتانول
1.3655 176,163 0.05 3.57%
دلار: 1.2903
ریال: 166,462
دلار: 1.265
ریال: 163,198
دلار: 1.2402
ریال: 159,998
دلار: 1.2159
ریال: 156,863
نفتا
539.97 69,661,530 7.21 -1.32%
دلار: 516.37
ریال: 66,616,894
دلار: 503.12
ریال: 64,907,511
دلار: 490.19
ریال: 63,239,412
دلار: 477.57
ریال: 61,611,306
پروپان
0.52 67,085 0 -0.02%
دلار: 0.51
ریال: 65,795
دلار: 0.5
ریال: 64,505
دلار: 0.48
ریال: 61,925
دلار: 0.46
ریال: 59,345
اورانیوم
25.8500 3,334,909 0 0.00%
دلار: 25.7346
ریال: 3,320,021
دلار: 25.5218
ریال: 3,292,567
دلار: 25.309
ریال: 3,265,114
دلار: 25.0988
ریال: 3,237,996
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
طلا
1,469.86 189,626,639 4.99 -0.34%
دلار: 1,451.76
ریال: 187,291,558
دلار: 1,438.13
ریال: 185,533,151
دلار: 1,424.64
ریال: 183,792,806
دلار: 1,411.16
ریال: 182,053,752
نقره
16.9496 2,186,668 0.06 0.37%
دلار: 16.7651
ریال: 2,162,866
دلار: 16.5063
ریال: 2,129,478
دلار: 16.2526
ریال: 2,096,748
دلار: 16.0023
ریال: 2,064,457
پلاتین
944.15 121,804,792 5.27 0.56%
دلار: 884.63
ریال: 114,126,116
دلار: 869.51
ریال: 112,175,485
دلار: 854.66
ریال: 110,259,687
دلار: 839.99
ریال: 108,367,110
پالادیوم
1,940.72 250,372,287 30.24 1.58%
دلار: 1,800.87
ریال: 232,330,239
دلار: 1,761.47
ریال: 227,247,245
دلار: 1,722.81
ریال: 222,259,718
دلار: 1,685.06
ریال: 217,389,591
منگنز
31.50 4,063,815 0 0.00%
دلار: 31.25
ریال: 4,031,563
دلار: 31
ریال: 3,999,310
دلار: 30.75
ریال: 3,967,058
دلار: 30.5
ریال: 3,934,805
نئودیمیم
364,500.00 47,024,145,000 0 0.00%
دلار: 353,520.00
ریال: 45,607,615,200
دلار: 347,148.00
ریال: 44,785,563,480
دلار: 340,920.00
ریال: 43,982,089,200
دلار: 334,764.00
ریال: 43,187,903,640
رودیوم
6,050.00 780,510,500 0 0.00%
دلار: 5,811.24
ریال: 749,708,072
دلار: 5,699.85
ریال: 735,337,649
دلار: 5,590.24
ریال: 721,196,862
دلار: 5,483.00
ریال: 707,361,830
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
سویا
898.5110 115,916,904 2.16 0.24%
دلار: 865.5606
ریال: 111,665,973
دلار: 854.3355
ریال: 110,217,823
دلار: 843.1981
ریال: 108,780,987
دلار: 832.2361
ریال: 107,366,779
گندم
539.4637 69,596,212 9.42 1.78%
دلار: 535.4649
ریال: 69,080,327
دلار: 523.1334
ریال: 67,489,440
دلار: 511.1306
ریال: 65,940,959
دلار: 499.3471
ریال: 64,420,769
پنبه
67.17 8,665,602 1.29 1.96%
دلار: 63.18
ریال: 8,150,852
دلار: 61.99
ریال: 7,997,330
دلار: 60.82
ریال: 7,846,388
دلار: 59.67
ریال: 7,698,027
برنج
12.4200 1,602,304 0.01 -0.08%
دلار: 12.3091
ریال: 1,587,997
دلار: 12.1508
ریال: 1,567,575
دلار: 11.9936
ریال: 1,547,294
دلار: 11.839
ریال: 1,527,349
روغن نخل
2,616.00 337,490,160 2 -0.08%
دلار: 2,535.65
ریال: 327,124,207
دلار: 2,471.12
ریال: 318,799,191
دلار: 2,407.89
ریال: 310,641,889
دلار: 2,346.48
ریال: 302,719,385
پنیر
2.0570 265,374 0.01 0.49%
دلار: 2.1319
ریال: 275,036
دلار: 2.0992
ریال: 270,818
دلار: 2.0671
ریال: 266,677
دلار: 2.0355
ریال: 262,600
شیر
19.42 2,505,374 0.05 0.26%
دلار: 20.08
ریال: 2,590,521
دلار: 19.81
ریال: 2,555,688
دلار: 19.54
ریال: 2,520,855
دلار: 19.27
ریال: 2,486,023
لاستیک
176.00 22,705,760 0.4 -0.23%
دلار: 163.35
ریال: 21,073,784
دلار: 158.83
ریال: 20,490,658
دلار: 154.43
ریال: 19,923,014
دلار: 150.14
ریال: 19,369,561
قهوه
135.90 17,532,459 2.05 1.53%
دلار: 115.44
ریال: 14,892,914
دلار: 112.42
ریال: 14,503,304
دلار: 109.47
ریال: 14,122,725
دلار: 106.6
ریال: 13,752,466
جو دو سر
286.6789 36,984,445 10.7 -3.60%
دلار: 308.1396
ریال: 39,753,090
دلار: 299.9732
ریال: 38,699,543
دلار: 292.0283
ریال: 37,674,571
دلار: 284.2734
ریال: 36,674,111
آب پرتقال
97.45 12,572,025 0.8 -0.81%
دلار: 95.96
ریال: 12,379,800
دلار: 93.38
ریال: 12,046,954
دلار: 90.88
ریال: 11,724,429
دلار: 88.44
ریال: 11,409,644
چوب
399.20 51,500,792 2.6 0.66%
دلار: 403.31
ریال: 52,031,023
دلار: 390.44
ریال: 50,370,664
دلار: 377.98
ریال: 48,763,200
دلار: 365.94
ریال: 47,209,919
پشم
1,500.00 193,515,000 8 0.54%
دلار: 1,505.83
ریال: 194,267,128
دلار: 1,481.96
ریال: 191,187,660
دلار: 1,458.55
ریال: 188,167,536
دلار: 1,435.60
ریال: 185,206,756
چای
2.88 371,549 0.25 -7.99%
دلار: 2.99
ریال: 385,740
دلار: 2.86
ریال: 368,969
دلار: 2.74
ریال: 353,487
دلار: 2.62
ریال: 338,006
كاكائو
2,609.00 336,587,090 47 -1.77%
دلار: 2,560.73
ریال: 330,359,777
دلار: 2,505.78
ریال: 323,270,678
دلار: 2,451.87
ریال: 316,315,749
دلار: 2,399.00
ریال: 309,494,990
کلزا
459.10 59,228,491 5.6 1.23%
دلار: 452.67
ریال: 58,398,957
دلار: 448.79
ریال: 57,898,398
دلار: 444.91
ریال: 57,397,839
دلار: 441.08
ریال: 56,903,731
شکر
13.52 1,744,215 0.1 0.75%
دلار: 12.67
ریال: 1,634,557
دلار: 12.41
ریال: 1,601,014
دلار: 12.16
ریال: 1,568,762
دلار: 11.91
ریال: 1,536,509
ذرت
365.1735 47,111,033 5.78 1.61%
دلار: 363.5033
ریال: 46,895,561
دلار: 356.1197
ریال: 45,943,002
دلار: 348.8845
ریال: 45,009,589
دلار: 341.7977
ریال: 44,095,321
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
گاو زنده
120.6308 15,562,580 0.22 -0.18%
دلار: 119.4335
ریال: 15,408,116
دلار: 117.5032
ریال: 15,159,088
دلار: 115.5972
ریال: 14,913,195
دلار: 113.7277
ریال: 14,672,011
مرغ
5.46 704,395 0 0.00%
دلار: 5.18
ریال: 668,272
دلار: 5.12
ریال: 660,531
دلار: 5.06
ریال: 652,791
دلار: 5.01
ریال: 646,340
گوشت گاو
14.92 1,924,829 0.06 -0.40%
دلار: 15.77
ریال: 2,034,488
دلار: 15.62
ریال: 2,015,136
دلار: 15.47
ریال: 1,995,785
دلار: 15.32
ریال: 1,976,433
فیدر گاو
142.4589 18,378,623 0.38 -0.26%
دلار: 140.0942
ریال: 18,073,553
دلار: 137.8445
ریال: 17,783,319
دلار: 135.6233
ریال: 17,496,762
دلار: 133.4305
ریال: 17,213,869
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
مس
2.8080 362,260 0.03 1.01%
دلار: 2.6029
ریال: 335,800
دلار: 2.5651
ریال: 330,924
دلار: 2.5279
ریال: 326,124
دلار: 2.4911
ریال: 321,377
قیر طبیعی
3,092.00 398,898,920 6 -0.19%
دلار: 2,933.32
ریال: 378,427,613
دلار: 2,811.83
ریال: 362,754,188
دلار: 2,695.55
ریال: 347,752,906
دلار: 2,583.86
ریال: 333,343,779
فولاد
4,240.00 547,002,400 497 13.28%
دلار: 3,880.90
ریال: 500,674,909
دلار: 3,784.18
ریال: 488,197,062
دلار: 3,689.86
ریال: 476,028,839
دلار: 3,598.32
ریال: 464,219,263
زغال سنگ
68.77 8,872,018 0.45 0.66%
دلار: 70.78
ریال: 9,131,328
دلار: 69.59
ریال: 8,977,806
دلار: 68.41
ریال: 8,825,574
دلار: 67.26
ریال: 8,677,213
کبالت
34,750 4,483,097,500 0 0.00%
دلار: 34,595
ریال: 4,463,100,950
دلار: 33,476
ریال: 4,318,738,760
دلار: 32,397
ریال: 4,179,536,970
دلار: 31,349
ریال: 4,044,334,490
سرب
1,923.75 248,182,988 31 1.64%
دلار: 1,883.72
ریال: 243,018,717
دلار: 1,845.46
ریال: 238,082,795
دلار: 1,807.96
ریال: 233,244,920
دلار: 1,771.24
ریال: 228,507,672
آلومینیوم
1,760.00 227,057,600 5 0.28%
دلار: 1,749.47
ریال: 225,699,125
دلار: 1,729.11
ریال: 223,072,481
دلار: 1,709.11
ریال: 220,492,281
دلار: 1,689.29
ریال: 217,935,303
قلع
17,290.00 2,230,582,900 100 -0.58%
دلار: 16,239.33
ریال: 2,095,035,963
دلار: 15,986.95
ریال: 2,062,476,420
دلار: 15,739.53
ریال: 2,030,556,765
دلار: 15,495.40
ریال: 1,999,061,554
روی
2,222.00 286,660,220 5.5 -0.25%
دلار: 2,232.80
ریال: 288,053,528
دلار: 2,192.79
ریال: 282,891,838
دلار: 2,153.69
ریال: 277,847,547
دلار: 2,115.04
ریال: 272,861,310
نیکل
13,785.50 1,778,467,355 447.5 3.36%
دلار: 13,330.66
ریال: 1,719,788,447
دلار: 13,048.77
ریال: 1,683,421,818
دلار: 12,773.68
ریال: 1,647,932,457
دلار: 12,504.05
ریال: 1,613,147,491
مولیبدن
21.85 2,818,869 0 0.00%
دلار: 20.36
ریال: 2,626,644
دلار: 19.89
ریال: 2,566,009
دلار: 19.43
ریال: 2,506,664
دلار: 18.97
ریال: 2,447,320
سنگ آهن
92.50 11,933,425 0 0.00%
دلار: 84.99
ریال: 10,964,560
دلار: 83.02
ریال: 10,710,410
دلار: 81.11
ریال: 10,464,001
دلار: 79.24
ریال: 10,222,752
سودا خاکستر
1,560.00 201,255,600 0 0.00%
دلار: 1,611.87
ریال: 207,947,349
دلار: 1,597.23
ریال: 206,058,642
دلار: 1,582.59
ریال: 204,169,936
دلار: 1,568.27
ریال: 202,322,513
آهن 62٪ آهن
92.0500 11,875,371 0.69 0.76%
دلار: 82.6816
ریال: 10,666,753
دلار: 80.7339
ریال: 10,415,480
دلار: 78.8286
ریال: 10,169,678
دلار: 76.9657
ریال: 9,929,345
لیتیم
103.41 13,340,924 0.86 0.84%
دلار: 99.53
ریال: 12,840,365
دلار: 98.03
ریال: 12,646,850
دلار: 96.55
ریال: 12,455,916
دلار: 95.1
ریال: 12,268,851
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
خشک بالتیک
1,388.00 179,065,880 72 -4.93%
دلار: 1,471.77
ریال: 189,873,048
دلار: 1,417.68
ریال: 182,894,897
دلار: 1,365.42
ریال: 176,152,834
دلار: 1,315.15
ریال: 169,667,502
صفحه اول CRB
192.16 24,790,562 0.23 0.12%
دلار: 184.57
ریال: 23,811,376
دلار: 182.44
ریال: 23,536,584
دلار: 180.35
ریال: 23,266,954
دلار: 178.27
ریال: 22,998,613
صفحه اول LME
2,812.60 362,853,526 22.5 0.81%
دلار: 2,727.63
ریال: 351,891,546
دلار: 2,700.63
ریال: 348,408,276
دلار: 2,673.91
ریال: 344,961,129
دلار: 2,647.46
ریال: 341,548,815
S & P GSCI
2,493.92 321,740,619 16.25 -0.65%
دلار: 2,382.60
ریال: 307,379,226
دلار: 2,343.35
ریال: 302,315,584
دلار: 2,304.59
ریال: 297,315,156
دلار: 2,266.56
ریال: 292,408,906