شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آلمان -22.80 2019 10 -22.5 -63.9 : 89.6
انگلستان -68.80 2019 09 -80.6 -80.6 : 61
ایتالیا -22.60 2019 09 -49.5 -61.6 : 80.4
سوئیس -15.40 2019 09 -37.5 -91.1 : 65
فرانسه -21.20 2019 09 -42.3 -63.9 : 79.8
منطقه یورو -23.50 2019 10 -22.4 -63.7 : 89.9
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
آلمان -22.80 2019 10 -20 -4 -8 -28
انگلستان -68.80 2019 09 -60 -40 -20 -50
ایتالیا -22.60 2019 09 -24 -24 -17 -37
سوئیس -15.40 2019 09 -10 -2 -7 -8
فرانسه -21.20 2019 09 -17 -14 -10 -12
منطقه یورو -23.50 2019 10 -20 -6 -8 -24