شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

میزان سفارشات جدید

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آلمان 0 2019 08 100 8.8 : 114 نقاط شاخص
ایالات متحده 0 2019 08 500278 223500 : 565232 USD - میلیون
ایتالیا 0 2019 08 118 4.16 : 140 نقاط شاخص
استرالیا 0 2019 09 36 -37 : 49 نقاط شاخص
اتریش 0 2019 07 118 74.5 : 143 نقاط شاخص
اسلواکی 0 2019 07 4294 699 : 5148 EUR - میلیون
انگلستان 0 2019 06 11975 9381 : 25109 GBP - میلیون
تایوان 0 2019 08 40530 2278 : 48986 USD - میلیون
جمهوری چک 0 2019 08 110 70.18 : 217 نقاط شاخص
چین 0 2019 09 49.7 32.3 : 65.1 نقاط شاخص
دانمارک 0 2019 09 5 -59 : 44 نقاط شاخص
رومانی 0 2019 08 147 37.6 : 166 نقاط شاخص
ژاپن 0 2019 08 1054 694 : 1624 JPY - بیلیون
سوئد 0 2019 08 90.3 73 : 134 نقاط شاخص
فنلاند 0 2019 08 114 69.2 : 170 نقاط شاخص
فرانسه 0 2019 09 -12.6 -65.2 : 25.9 نقاط شاخص
کره جنوبی 0 2019 08 6482950 93961 : 14895263 KRW - میلیون
کانادا 0 2019 07 56779434 14816411 : 63214073 CAD - تو
لهستان 0 2019 08 111 67.5 : 202 نقاط شاخص
مجارستان 0 2019 07 88.1 50.3 : 267 نقاط شاخص
یونان 0 2019 08 -5 -61 : 6 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری