شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نرخ بیکاری بلند مدت

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آلمان 1.30 2019 03 1.3 1.3 : 6.3 ٪
اسلواکی 0 2019 03 3.7 3.5 : 12.5 ٪
اسلوونی 0 2019 03 1.7 1.6 : 5.7 ٪
اتریش 0 2019 03 1.2 0.9 : 2.1 ٪
اتحادیه اروپا 2.80 2018 09 3 2.4 : 5.3 ٪
اسپانیا 5.60 2019 03 5.7 1.5 : 13.6 ٪
ایتالیا 6.00 2019 03 6 2.6 : 8 ٪
ایرلند 0 2019 03 2.1 1.2 : 9.8 ٪
انگلستان 1.00 2019 03 1 0.9 : 4.3 ٪
ایالات متحده 0.71 2019 07 0.87 0.08 : 4.4 ٪
استونی 0 2019 03 0.8 0.8 : 8.3 ٪
بلغارستان 0 2019 03 2.9 2.6 : 13 ٪
بلژیک 0 2019 03 2.7 2.4 : 5.7 ٪
پرتغال 2.70 2019 03 2.7 1.4 : 9.4 ٪
ترکیه 2.90 2019 03 2.6 1.6 : 3.2 ٪
جمهوری چک 0 2019 03 0.6 0.6 : 4.5 ٪
دانمارک 0 2019 03 1.1 0.4 : 2.5 ٪
رومانی 0 2019 03 1.9 1.7 : 5.3 ٪
سوئد 0 2019 03 1 0.3 : 3.5 ٪
سوئیس 0 2019 03 1.8 1.4 : 2 ٪
فنلاند 0 2019 03 1.4 1.1 : 5.5 ٪
فرانسه 3.20 2019 06 3.3 2.4 : 5 ٪
قزاقستان 2.10 2019 06 2.2 1.9 : 9.2 ٪
قبرس 0 2019 03 2.4 0.4 : 7.8 ٪
کرواسی 0 2019 03 3.2 3.1 : 11.4 ٪
لتونی 0 2019 03 3 1.2 : 10.1 ٪
لوکزامبورگ 0 2019 03 1.2 0.4 : 2.6 ٪
لهستان 0 2019 03 1 0.9 : 11.6 ٪
لیتوانی 0 2019 03 1.8 0.8 : 10.8 ٪
مونته نگرو 0 2019 03 12.3 10.5 : 17.6 ٪
مجارستان 0 2019 03 1.3 1.2 : 5.7 ٪
منطقه یورو 3.50 2019 03 3.5 2.7 : 6.3 ٪
مقدونیه 0 2019 03 15.2 13.3 : 30.9 ٪
مالت 0 2019 03 1.4 0.7 : 3.9 ٪
نروژ 0 2019 03 0.9 0.3 : 2 ٪
هلند 0 2019 03 1.2 0.7 : 3.2 ٪
یونان 12.50 2019 03 13 3.6 : 19.9 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
آلمان 1.30 2019 03 1.7 1.7 1.1 1.6 ٪
اتحادیه اروپا 2.80 2018 09 2.6 2.4 2.4 2.6 ٪
اسپانیا 5.60 2019 03 5.38 5.1 5.28 5.2 ٪
ایتالیا 6.00 2019 03 4.7 5.6 5.4 4.8 ٪
انگلستان 1.00 2019 03 1.2 1.3 1.1 1.2 ٪
ایالات متحده 0.71 2019 07 0.9 0.8 0.81 0.9 ٪
پرتغال 2.70 2019 03 2.4 3.2 3.2 2.5 ٪
ترکیه 2.90 2019 03 4 3.6 3.3 3.5 ٪
فرانسه 3.20 2019 06 2.8 3.1 2.7 3 ٪
قزاقستان 2.10 2019 06 2.1 2.1 2.1 2.1 ٪
منطقه یورو 3.50 2019 03 3.2 3.2 3.3 3.3 ٪
یونان 12.50 2019 03 12.5 12.2 11.9 13 ٪