شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سود شرکت سهامی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آلمان 182.21 2019 06 184 92.45 : 188 EUR - میلیارد
ایالات متحده 1857.53 2019 06 1791 14.67 : 1874 USD - میلیارد
استرالیا 0 2019 06 93796 12032 : 98026 AUD - میلیون
استونی 0 2019 06 535523 149443 : 923826 EUR هزار
انگلستان 0 2019 06 115312 1024 : 115312 GBP - میلیون
بلژیک 0 2016 12 24520 11553 : 40119 EUR - میلیون
جمهوری چک 0 2017 12 310627 -2717 : 328392 CZK - میلیون
چین 4016350.00 2019 08 3497700 1617 : 7518710 CNY - میلیون
دانمارک 0 2017 12 269838 45386 : 282297 DKK - میلیون
روسیه 0 2019 07 8040 -224 : 13797 RUB - میلیارد
ژاپن 0 2019 06 22244 43.24 : 26401 JPY - بیلیون
کانادا 0 2019 06 84357 -758 : 97553 CAD - میلیون
لهستان 0 2019 03 162745 8747 : 168721 PLN - میلیون
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
آلمان 182.21 2019 06 186 189 191 187 EUR - میلیارد
ایالات متحده 1857.53 2019 06 1825 1790 1820 1830 USD - میلیارد
چین 4016350.00 2019 08 1200000 3300000 3300000 6400000 CNY - میلیون