شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ضریب اطمینان مصرف کننده

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
FAROE 0 2019 01 10 -29 : 13 نقاط شاخص
آفریقای جنوبی 5.00 2019 06 2 -33 : 26 نقاط شاخص
آلبانی -12.30 2019 09 -11.4 -19 : -6.3 نقاط شاخص
آلمان 9.90 2019 10 9.7 -3.5 : 16.8 نقاط شاخص
آرژانتین 42.10 2019 09 41.9 28.44 : 60.97 نقاط شاخص
امارات متحده عربی 113.00 2019 06 113 97 : 118 نقاط شاخص
اسلواکی -7.60 2019 09 -7.6 -49.4 : 6.5 نقاط شاخص
ایتالیا 112.20 2019 09 112 82.4 : 121 نقاط شاخص
اتریش -3.70 2019 09 -2 -23.1 : 4 نقاط شاخص
اسلوونی -11.00 2019 09 -7 -45 : 2 نقاط شاخص
انگلستان -12.00 2019 09 -14 -39 : 10 نقاط شاخص
ایسلند 0 2019 09 90.9 19.54 : 155 نقاط شاخص
اسپانیا 80.70 2019 09 86 37.6 : 109 نقاط شاخص
استرالیا 92.80 2019 10 98.2 64.61 : 124 نقاط شاخص
ایالات متحده 96.00 2019 10 93.2 51.7 : 111 نقاط شاخص
اتحادیه اروپا -7.10 2019 03 -7.2 -23.7 : -1.7 نقاط شاخص
اوکراین 0 2019 08 88 41.1 : 107 نقاط شاخص
استونی 0 2019 09 2.9 -38 : 12.8 نقاط شاخص
اندونزی 121.80 2019 09 123 9.6 : 128 نقاط شاخص
اکوادور 0 2019 08 37.6 26.9 : 49 نقاط شاخص
ایرلند 75.30 2019 09 77.2 39.6 : 131 نقاط شاخص
بلغارستان -25.00 2019 09 -25.8 -54 : -17.7 نقاط شاخص
برزیل 47.30 2019 09 47 37.9 : 116 نقاط شاخص
بلژیک -11.00 2019 09 -9 -28 : 16 Percentage Points
پرو 90.00 2019 08 95 80 : 121 نقاط شاخص
پرتغال -7.10 2019 09 -7.6 -46.8 : -0.8 نقاط شاخص
پاکستان 44.27 2019 09 43.39 29.05 : 55.97 نقاط شاخص
تایلند 72.20 2019 09 73.6 39.7 : 112 نقاط شاخص
ترکیه 55.80 2019 09 58.3 55.3 : 98.68 نقاط شاخص
تایوان 80.86 2019 09 79.74 48.42 : 97.52 نقاط شاخص
جمهوری چک 103.30 2019 09 105 66 : 114 نقاط شاخص
چین 122.40 2019 08 124 97 : 126 نقاط شاخص
دانمارک 4.30 2019 09 6.3 -22 : 15.5 نقاط شاخص
روسیه -13.00 2019 09 -15 -59 : 1 نقاط شاخص
رومانی -9.70 2019 09 -10.2 -52.6 : -1.2 نقاط شاخص
ژاپن 35.60 2019 09 37.1 27.5 : 50.8 نقاط شاخص
سوئد 90.60 2019 09 93.3 42.8 : 122 نقاط شاخص
سوئیس -8.00 2019 09 -9.3 -36.5 : 19.9 نقاط شاخص
شیلی 39.40 2019 08 40.3 31.5 : 59.3 نقاط شاخص
عربستان سعودی 114.00 2019 06 112 94 : 120 نقاط شاخص
فنلاند -4.20 2019 09 -4.5 -6.5 : 24.1 نقاط شاخص
فرانسه 104.00 2019 09 103 79 : 130 نقاط شاخص
فیلیپین 4.60 2019 09 -1.3 -52.8 : 13.1 نقاط شاخص
قزاقستان 77.00 2019 03 83 73 : 84 نقاط شاخص
قبرس -4.40 2019 09 -7.4 -59.4 : 3.8 نقاط شاخص
قرقیزستان 26.50 2019 03 25.2 -5.5 : 30.7 نقاط شاخص
قطر 0 2019 03 184 182 : 186 نقاط شاخص
کره جنوبی 96.90 2019 09 92.5 69.4 : 121 نقاط شاخص
کانادا 0 2019 09 55.6 46.8 : 57.05 نقاط شاخص
کیپ ورد 0 2019 06 16 4 : 24 نقاط شاخص
کرواسی -3.40 2019 09 -4.5 -42.9 : -1.8 نقاط شاخص
کلمبیا -11.80 2019 08 -5.1 -30.2 : 38.8 نقاط شاخص
گرجستان -18.00 2019 08 -16.8 -40.4 : -1.4 نقاط شاخص
لهستان 10.20 2019 09 8.2 -39.7 : 10.2 نقاط شاخص
لیتوانی 0 2019 09 7 -56 : 9 نقاط شاخص
لوکزامبورگ -2.80 2019 09 -0.3 -21.7 : 4 نقاط شاخص
لتونی -3.00 2019 09 -5.9 -54.3 : 0.2 نقاط شاخص
منطقه یورو -6.50 2019 09 -7.1 -23.9 : -1.4 نقاط شاخص
مالت 3.10 2019 09 6.5 -35.4 : 17.8 نقاط شاخص
مکزیک 44.70 2019 09 43.6 28.8 : 48.6 نقاط شاخص
مالزی 93.40 2019 06 86 63.8 : 133 نقاط شاخص
مجارستان -3.70 2019 09 -5.9 -72.3 : 89.82 نقاط شاخص
مراکش 0 2019 06 79.1 71.6 : 92.1 نقاط شاخص
مصر 87.00 2019 06 85 64 : 103 نقاط شاخص
نروژ 17.10 2019 09 13.9 -17.4 : 34.9 نقاط شاخص
نیوزیلند 103.10 2019 09 104 79.1 : 131 نقاط شاخص
نیجریه 1.20 2019 06 4.8 -29.8 : 9.7 نقاط شاخص
ونزوئلا 80.00 2019 06 72 57 : 89 نقاط شاخص
ویتنام 129.00 2019 03 122 88 : 129 نقاط شاخص
هلند -2.00 2019 09 0 -41 : 36 نقاط شاخص
هند 89.40 2019 09 97.3 88 : 117 نقاط شاخص
هنگ کنگ 0 2019 03 99 70 : 118 نقاط شاخص
یونان -6.80 2019 09 -8.2 -80.8 : 3.2 نقاط شاخص
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
آفریقای جنوبی 5.00 2019 06 -3 -5 4 3 نقاط شاخص
آلبانی -12.30 2019 09 -11.4 -11.6 -11.9 -11 نقاط شاخص
آلمان 9.90 2019 10 9.4 9.1 9.2 9.8 نقاط شاخص
آرژانتین 42.10 2019 09 38 39 40 36 نقاط شاخص
امارات متحده عربی 113.00 2019 06 108 105 107 107 نقاط شاخص
اسلواکی -7.60 2019 09 -6 -5.8 -5.9 -8 نقاط شاخص
ایتالیا 112.20 2019 09 112 112 112 111 نقاط شاخص
اتریش -3.70 2019 09 -4 -3.8 -3.6 -5.2 نقاط شاخص
اسلوونی -11.00 2019 09 -12 -16 -16 -12 نقاط شاخص
انگلستان -12.00 2019 09 -17 -12 -8 -12 نقاط شاخص
اسپانیا 80.70 2019 09 92 96.5 99 85 نقاط شاخص
استرالیا 92.80 2019 10 103 102 103 100 نقاط شاخص
ایالات متحده 96.00 2019 10 90 88 86 92 نقاط شاخص
اتحادیه اروپا -7.10 2019 03 -14.2 -12.8 -10.2 -7.1 نقاط شاخص
اندونزی 121.80 2019 09 125 124 123 123 نقاط شاخص
ایرلند 75.30 2019 09 88 89 91 87 نقاط شاخص
بلغارستان -25.00 2019 09 -27 -25 -26 -25.8 نقاط شاخص
برزیل 47.30 2019 09 53 55 54 48 نقاط شاخص
بلژیک -11.00 2019 09 -5 -7 -6 -6 Percentage Points
پرو 90.00 2019 08 95 98 97 95 نقاط شاخص
پرتغال -7.10 2019 09 -8 -9 -8 -7 نقاط شاخص
پاکستان 44.27 2019 09 46.3 48 45 46.1 نقاط شاخص
تایلند 72.20 2019 09 80.2 83 82.5 78.8 نقاط شاخص
ترکیه 55.80 2019 09 59 62 64 56 نقاط شاخص
تایوان 80.86 2019 09 79.2 79.2 85 76.4 نقاط شاخص
جمهوری چک 103.30 2019 09 109 110 110 107 نقاط شاخص
چین 122.40 2019 08 116 120 120 118 نقاط شاخص
دانمارک 4.30 2019 09 1 -2 -2.3 2.1 نقاط شاخص
روسیه -13.00 2019 09 -8 -5 -6 -12 نقاط شاخص
رومانی -9.70 2019 09 -7.5 -7 -7.2 -11.5 نقاط شاخص
ژاپن 35.60 2019 09 43 42 41 39 نقاط شاخص
سوئد 90.60 2019 09 102 102 102 99.1 نقاط شاخص
سوئیس -8.00 2019 09 -6 -4 -7 -10 نقاط شاخص
شیلی 39.40 2019 08 47 48 50 45 نقاط شاخص
عربستان سعودی 114.00 2019 06 107 108 111 105 نقاط شاخص
فنلاند -4.20 2019 09 -2.9 -2.3 -2.6 -5.7 نقاط شاخص
فرانسه 104.00 2019 09 92 94 97 95 نقاط شاخص
فیلیپین 4.60 2019 09 7.5 10 6 3.4 نقاط شاخص
قزاقستان 77.00 2019 03 85 85 85 83 نقاط شاخص
قبرس -4.40 2019 09 -7.1 -6.9 -7 -8.8 نقاط شاخص
قرقیزستان 26.50 2019 03 36.7 36.7 36.7 36.7 نقاط شاخص
کره جنوبی 96.90 2019 09 92 95 94 89 نقاط شاخص
کرواسی -3.40 2019 09 -5 -4.6 -4.8 -6.7 نقاط شاخص
کلمبیا -11.80 2019 08 3 4 5 5 نقاط شاخص
گرجستان -18.00 2019 08 -19.1 -19.1 -19.1 -19.1 نقاط شاخص
لهستان 10.20 2019 09 7.2 5.1 5.6 9.1 نقاط شاخص
لوکزامبورگ -2.80 2019 09 -2.2 -1.6 -1.8 -3 نقاط شاخص
لتونی -3.00 2019 09 -11 -11 -11 -11 نقاط شاخص
منطقه یورو -6.50 2019 09 -7.8 -7.2 -7.4 -9.8 نقاط شاخص
مالت 3.10 2019 09 6 7.5 7 3 نقاط شاخص
مکزیک 44.70 2019 09 43.1 43.6 44 42.6 نقاط شاخص
مالزی 93.40 2019 06 88 92 90 85 نقاط شاخص
مجارستان -3.70 2019 09 -10 -7 -9 -8 نقاط شاخص
مصر 87.00 2019 06 87 83 86 88 نقاط شاخص
نروژ 17.10 2019 09 7 9 10.5 15 نقاط شاخص
نیوزیلند 103.10 2019 09 104 105 107 102 نقاط شاخص
نیجریه 1.20 2019 06 3 5 2.7 -2 نقاط شاخص
ونزوئلا 80.00 2019 06 40 40 43 45 نقاط شاخص
ویتنام 129.00 2019 03 124 126 120 120 نقاط شاخص
هلند -2.00 2019 09 -2 -3 -7 -4 نقاط شاخص
هند 89.40 2019 09 95 98 98 95 نقاط شاخص
یونان -6.80 2019 09 -20 -23 -21 -22 نقاط شاخص