کالایاب
شاخص یاب

میزان ساخت و ساز

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آلمان 1.00 2019 06 -1 -38.9 : 48.3 ٪
آلبانی 0 2019 03 8 -31.1 : 88.2 ٪
آرژانتین -11.80 2019 06 -3.5 -24.6 : 27.8 ٪
انگلستان -0.20 2019 06 1.3 -19.2 : 24 ٪
ارمنستان 0.60 2019 06 2 -32.2 : 25.1 ٪
استونی 0 2019 03 10 -36 : 42.2 ٪
اتریش 0 2019 06 2.5 -13.1 : 25.4 ٪
اسلوونی 0 2019 06 11.2 -36 : 77.2 ٪
ایتالیا 2.00 2019 05 2.8 -24.3 : 13.7 ٪
اسپانیا 1.10 2019 06 -0.1 -45.5 : 55.5 ٪
اسلواکی -3.70 2019 06 1.6 -41.3 : 28.9 ٪
استرالیا -1.90 2019 03 -3.1 -18.9 : 17.8 ٪
اتحادیه اروپا 0.50 2018 12 2 -11.7 : 12.2 ٪
ایرلند 5.90 2019 03 12.7 -38.6 : 36.1 ٪
بلغارستان 1.50 2019 06 2.9 -26.7 : 49.8 ٪
بلژیک 0 2019 06 -1.5 -80.7 : 229 ٪
پرتغال 1.40 2019 06 3.2 -20 : 10 ٪
تایوان -15.27 2018 03 47.14 -60.24 : 96.65 ٪
جمهوری چک 1.10 2019 06 0.2 -26.4 : 36.9 ٪
دانمارک 0 2019 05 -0.6 -18.4 : 25.7 ٪
رومانی 0 2019 06 25.9 -27.1 : 53.8 ٪
روسیه 0.20 2019 07 0.1 -19.3 : 30.3 ٪
سوئد 0 2019 06 1 -16.6 : 20.8 ٪
سوئیس 0 2019 06 0.6 -5.5 : 10.4 ٪
فنلاند 0 2019 06 -0.3 -18.5 : 27 ٪
فرانسه 2.40 2019 06 4.5 -15.7 : 16.4 ٪
قبرس 12.80 2018 12 25.8 -27.7 : 44.9 ٪
قزاقستان 16.80 2019 06 9.9 -37.3 : 106 ٪
کره جنوبی -6.30 2019 06 -6.7 -30.5 : 25.7 ٪
کاستاریکا -14.20 2019 05 -9.3 -20.3 : 34.2 ٪
کالدونیای جدید 0.80 2018 12 0.5 -6.3 : 9.9 ٪
لوکزامبورگ 0 2019 05 1.3 -21.4 : 36.1 ٪
لتونی 0 2019 06 1.6 -23.4 : 23.2 ٪
لهستان 3.80 2019 06 7.1 -25.8 : 54.2 ٪
مقدونیه 0 2019 05 -13.5 -53.5 : 156 ٪
مصر 0 2019 03 -4.6 -46.6 : 199 ٪
مونته نگرو 0 2018 12 16.7 -28.3 : 69.7 ٪
مالزی 0.80 2019 06 0.7 -6 : 35.3 ٪
منطقه یورو 1.00 2019 06 1.7 -22.6 : 18.4 ٪
مجارستان 20.30 2019 06 26.9 -34.6 : 67.3 ٪
مکزیک -6.77 2019 06 -9.63 -39.18 : 37.19 ٪
نیوزیلند 15.70 2019 03 8.2 -27.8 : 46.2 ٪
هند 0.20 2019 06 4.3 -1 : 11.66 ٪
هلند 0 2019 06 6.2 -22.1 : 17.7 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
آلمان 1.00 2019 06 2.3 2.2 2.1 2.8 ٪
آرژانتین -11.80 2019 06 -4 -1.8 0.5 -7.1 ٪
انگلستان -0.20 2019 06 0.5 1 1.4 0.6 ٪
ارمنستان 0.60 2019 06 1.7 1.7 1.7 4.7 ٪
ایتالیا 2.00 2019 05 1.9 2 1.8 3.6 ٪
اسپانیا 1.10 2019 06 2.2 2.3 2.7 2.5 ٪
اسلواکی -3.70 2019 06 2.4 2.4 2.4 4.4 ٪
استرالیا -1.90 2019 03 1 1.1 0.6 0.5 ٪
اتحادیه اروپا 0.50 2018 12 1.9 2.1 1.8 1.7 ٪
ایرلند 5.90 2019 03 4.5 5.1 8.3 10.5 ٪
بلغارستان 1.50 2019 06 3.2 3.6 4.2 3.7 ٪
پرتغال 1.40 2019 06 2.2 2 2 2.6 ٪
تایوان -15.27 2018 03 -5.9 -5.9 -5.9 2.1 ٪
جمهوری چک 1.10 2019 06 3.2 2.9 2.5 2.3 ٪
روسیه 0.20 2019 07 1 1.2 1.4 1.1 ٪
فرانسه 2.40 2019 06 2.5 1.9 2 2.3 ٪
قبرس 12.80 2018 12 12.6 10.8 8.7 16.1 ٪
قزاقستان 16.80 2019 06 1.3 1.3 1.3 -0.8 ٪
کره جنوبی -6.30 2019 06 2.5 3 2.9 2.5 ٪
کاستاریکا -14.20 2019 05 10 10 10 14 ٪
کالدونیای جدید 0.80 2018 12 1 1 1 0.8 ٪
لهستان 3.80 2019 06 4.5 4 4.2 5.1 ٪
مالزی 0.80 2019 06 5 4.3 5 4.5 ٪
منطقه یورو 1.00 2019 06 1.7 1.5 1.8 2 ٪
مجارستان 20.30 2019 06 6.4 5.1 4.8 9.5 ٪
مکزیک -6.77 2019 06 2.3 2 1.1 -1.1 ٪
نیوزیلند 15.70 2019 03 4.3 4.9 4.5 3.6 ٪
هند 0.20 2019 06 5.1 3.5 2.5 4.4 ٪