شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

میزان ساخت و ساز

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آرژانتین

-5.90 2019 08 -1.7 -24.6 : 27.8 ٪

آلبانی

0 2019 06 3 -31.1 : 88.2 ٪

آلمان

1.40 2019 08 2.4 -38.9 : 48.3 ٪

اسپانیا

2.70 2019 08 3.8 -45.5 : 55.5 ٪

انگلستان

2.40 2019 08 1.9 -19.2 : 24 ٪

استرالیا

-3.80 2019 06 -2.2 -18.9 : 17.9 ٪

اسلواکی

-6.90 2019 08 -7 -41.3 : 28.9 ٪

اتریش

0 2019 07 5.1 -13.1 : 25.4 ٪

ارمنستان

3.90 2019 08 4.1 -32.2 : 25.1 ٪

اتحادیه اروپا

0.50 2018 12 2 -11.7 : 12.2 ٪

ایتالیا

2.10 2019 08 1.2 -24.3 : 13.7 ٪

اسلوونی

0 2019 08 -0.2 -36 : 77.2 ٪

استونی

0 2019 06 -2.3 -36 : 42.2 ٪

ایرلند

11.30 2019 06 9.9 -38.6 : 36.1 ٪

بلژیک

0 2019 08 3.3 -80.7 : 229 ٪

بلغارستان

3.40 2019 08 4.5 -26.7 : 49.8 ٪

پرتغال

2.80 2019 08 3.2 -20 : 10 ٪

تایوان

-15.27 2018 03 47.14 -60.24 : 96.65 ٪

جمهوری چک

-2.40 2019 08 3.6 -26.4 : 36.9 ٪

دانمارک

0 2019 07 -3 -18.4 : 25.7 ٪

روسیه

0.30 2019 08 0.2 -19.3 : 30.3 ٪

رومانی

0 2019 08 39 -27.1 : 53.8 ٪

سوئد

0 2019 08 2.4 -10.8 : 19.5 ٪

سوئیس

0 2019 06 0.6 -5.5 : 10.4 ٪

فرانسه

-0.30 2019 08 -0.8 -15.7 : 16.4 ٪

فنلاند

0 2019 08 1.6 -18.5 : 27 ٪

قزاقستان

13.60 2019 08 13.2 -37.3 : 106 ٪

قبرس

16.60 2019 06 13.5 -27.7 : 44.9 ٪

کالدونیای جدید

-0.50 2019 07 0.1 -6.3 : 9.9 ٪

کاستاریکا

-10.70 2019 07 -13.3 -20.3 : 34.2 ٪

کره جنوبی

-6.90 2019 08 -7 -30.5 : 25.7 ٪

لوکزامبورگ

0 2019 07 1.5 -21.3 : 36.1 ٪

لتونی

0 2019 06 1.6 -23.4 : 23.2 ٪

لهستان

5.10 2019 08 4.2 -25.8 : 54.2 ٪

مالزی

0.80 2019 06 0.7 -6 : 35.3 ٪

مقدونیه

0 2019 07 28.4 -53.5 : 156 ٪

منطقه یورو

1.20 2019 08 1.8 -22.6 : 18.4 ٪

مونته نگرو

0 2018 12 16.7 -28.3 : 69.7 ٪

مصر

0 2019 05 5.1 -46.6 : 199 ٪

مکزیک

-2.88 2019 08 -8.43 -39.18 : 37.19 ٪

مجارستان

5.90 2019 08 32.9 -34.6 : 67.3 ٪

نیوزیلند

11.80 2019 06 15.7 -27.8 : 46.2 ٪

هند

-0.50 2019 08 2.7 -1 : 11.66 ٪

هلند

0 2019 08 3.4 -22.1 : 17.7 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آرژانتین

-5.90 2019 08 -1.8 0.5 1.8 -4 ٪

آلمان

1.40 2019 08 2.2 2.1 1.9 2.3 ٪

اسپانیا

2.70 2019 08 2.3 2.7 2.2 2.2 ٪

انگلستان

2.40 2019 08 1 1.4 1.1 0.5 ٪

استرالیا

-3.80 2019 06 1.1 0.6 0.2 1 ٪

اسلواکی

-6.90 2019 08 2.4 2.4 2.4 2.4 ٪

ارمنستان

3.90 2019 08 1.7 1.7 1.7 1.7 ٪

اتحادیه اروپا

0.50 2018 12 1.9 2.1 1.8 1.7 ٪

ایتالیا

2.10 2019 08 2 1.8 1.7 1.9 ٪

ایرلند

11.30 2019 06 7.6 8.3 6.9 9.1 ٪

بلغارستان

3.40 2019 08 3.6 4.2 4 3.2 ٪

پرتغال

2.80 2019 08 2 2 2.2 2.2 ٪

تایوان

-15.27 2018 03 -5.9 -5.9 -5.9 2.1 ٪

جمهوری چک

-2.40 2019 08 2.9 2.5 3 3.2 ٪

روسیه

0.30 2019 08 1.2 1.4 1.5 1 ٪

فرانسه

-0.30 2019 08 1.9 2 1.5 1.1 ٪

قزاقستان

13.60 2019 08 1.3 1.3 1.3 1.3 ٪

قبرس

16.60 2019 06 10.8 8.7 7.3 12.6 ٪

کالدونیای جدید

-0.50 2019 07 1 1 1 0.8 ٪

کاستاریکا

-10.70 2019 07 -0.4 5 7 -3 ٪

کره جنوبی

-6.90 2019 08 -1.2 0.5 1 -3 ٪

لهستان

5.10 2019 08 4 4.2 3.8 4.5 ٪

مالزی

0.80 2019 06 5 4.3 5 2.5 ٪

منطقه یورو

1.20 2019 08 1.5 1.8 1.9 1.7 ٪

مکزیک

-2.88 2019 08 0.5 1.1 1.8 -2.5 ٪

مجارستان

5.90 2019 08 5.1 4.8 4.5 6.4 ٪

نیوزیلند

11.80 2019 06 4.3 4.9 4.5 3.6 ٪

هند

-0.50 2019 08 3.5 2.5 2.5 5.1 ٪