شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

میزان ساخت و ساز

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آرژانتین -5.90 2019 08 -1.7 -24.6 : 27.8 ٪
آلبانی 0 2019 06 3 -31.1 : 88.2 ٪
آلمان 1.40 2019 08 2.4 -38.9 : 48.3 ٪
اسپانیا 2.70 2019 07 0.9 -45.5 : 55.5 ٪
اتریش 0 2019 07 5.1 -13.1 : 25.4 ٪
استرالیا -3.80 2019 06 -2.2 -18.9 : 17.9 ٪
ارمنستان 3.90 2019 08 4.1 -32.2 : 25.1 ٪
اسلواکی -6.90 2019 08 -7 -41.3 : 28.9 ٪
انگلستان 2.40 2019 08 1.9 -19.2 : 24 ٪
اسلوونی 0 2019 07 5.4 -36 : 77.2 ٪
ایرلند 11.30 2019 06 9.9 -38.6 : 36.1 ٪
ایتالیا 0.80 2019 07 0.7 -24.3 : 13.7 ٪
استونی 0 2019 06 -2.3 -36 : 42.2 ٪
اتحادیه اروپا 0.50 2018 12 2 -11.7 : 12.2 ٪
بلغارستان 3.40 2019 08 4.5 -26.7 : 49.8 ٪
بلژیک 0 2019 07 -0.6 -80.7 : 229 ٪
پرتغال 4.20 2019 07 1.8 -20 : 10 ٪
تایوان -15.27 2018 03 47.14 -60.24 : 96.65 ٪
جمهوری چک -2.40 2019 08 3.6 -26.4 : 36.9 ٪
دانمارک 0 2019 06 6.3 -18.4 : 25.7 ٪
روسیه 0.30 2019 08 0.2 -19.3 : 30.3 ٪
رومانی 0 2019 07 22.1 -27.1 : 53.8 ٪
سوئد 0 2019 07 -2.2 -16.6 : 20.8 ٪
سوئیس 0 2019 06 0.6 -5.5 : 10.4 ٪
فرانسه -0.30 2019 08 -0.8 -15.7 : 16.4 ٪
فنلاند 0 2019 07 -2.6 -18.5 : 27 ٪
قزاقستان 13.60 2019 08 13.2 -37.3 : 106 ٪
قبرس 16.60 2019 06 13.5 -27.7 : 44.9 ٪
کره جنوبی -6.90 2019 08 -7 -30.5 : 25.7 ٪
کالدونیای جدید -0.50 2019 07 0.1 -6.3 : 9.9 ٪
کاستاریکا -10.70 2019 07 -13.3 -20.3 : 34.2 ٪
لتونی 0 2019 06 1.6 -23.4 : 23.2 ٪
لوکزامبورگ 0 2019 07 1.5 -21.3 : 36.1 ٪
لهستان 4.20 2019 07 3.8 -25.8 : 54.2 ٪
مجارستان 5.90 2019 08 32.9 -34.6 : 67.3 ٪
مقدونیه 0 2019 06 -22.3 -53.5 : 156 ٪
منطقه یورو 1.10 2019 07 1.6 -22.6 : 18.4 ٪
مکزیک -2.88 2019 08 -8.43 -39.18 : 37.19 ٪
مونته نگرو 0 2018 12 16.7 -28.3 : 69.7 ٪
مصر 0 2019 05 5.1 -46.6 : 199 ٪
مالزی 0.80 2019 06 0.7 -6 : 35.3 ٪
نیوزیلند 11.80 2019 06 15.7 -27.8 : 46.2 ٪
هلند 0 2019 07 1.6 -22.1 : 17.7 ٪
هند -0.50 2019 08 2.7 -1 : 11.66 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
آرژانتین -5.90 2019 08 -1.8 0.5 1.8 -4 ٪
آلمان 1.40 2019 08 2.2 2.1 1.9 2.3 ٪
اسپانیا 2.70 2019 07 2.3 2.7 2.2 2.2 ٪
استرالیا -3.80 2019 06 1.1 0.6 0.2 1 ٪
ارمنستان 3.90 2019 08 1.7 1.7 1.7 1.7 ٪
اسلواکی -6.90 2019 08 2.4 2.4 2.4 2.4 ٪
انگلستان 2.40 2019 08 1 1.4 1.1 0.5 ٪
ایرلند 11.30 2019 06 7.6 8.3 6.9 9.1 ٪
ایتالیا 0.80 2019 07 2 1.8 1.7 1.9 ٪
اتحادیه اروپا 0.50 2018 12 1.9 2.1 1.8 1.7 ٪
بلغارستان 3.40 2019 08 3.6 4.2 4 3.2 ٪
پرتغال 4.20 2019 07 2 2 2.2 2.2 ٪
تایوان -15.27 2018 03 -5.9 -5.9 -5.9 2.1 ٪
جمهوری چک -2.40 2019 08 2.9 2.5 3 3.2 ٪
روسیه 0.30 2019 08 1.2 1.4 1.5 1 ٪
فرانسه -0.30 2019 08 1.9 2 1.5 1.1 ٪
قزاقستان 13.60 2019 08 1.3 1.3 1.3 1.3 ٪
قبرس 16.60 2019 06 10.8 8.7 7.3 12.6 ٪
کره جنوبی -6.90 2019 08 -1.2 0.5 1 -3 ٪
کالدونیای جدید -0.50 2019 07 1 1 1 0.8 ٪
کاستاریکا -10.70 2019 07 -0.4 5 7 -3 ٪
لهستان 4.20 2019 07 4 4.2 3.8 4.5 ٪
مجارستان 5.90 2019 08 5.1 4.8 4.5 6.4 ٪
منطقه یورو 1.10 2019 07 1.5 1.8 1.9 1.7 ٪
مکزیک -2.88 2019 08 0.5 1.1 1.8 -2.5 ٪
مالزی 0.80 2019 06 5 4.3 5 2.5 ٪
نیوزیلند 11.80 2019 06 4.3 4.9 4.5 3.6 ٪
هند -0.50 2019 08 3.5 2.5 2.5 5.1 ٪