شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

استفاده از ظرفیت

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

0 2019 09 85.4 70.2 : 88.7 ٪

آرژانتین

0 2019 08 58.7 48.16 : 84.1 ٪

آفریقای جنوبی

0 2019 06 81.7 76.9 : 86.2 ٪

استونی

0 2019 09 73.5 52.2 : 79.4 ٪

اندونزی

0 2019 09 77.18 62.43 : 79.78 ٪

اسلواکی

0 2019 09 89.1 46.8 : 89.4 ٪

اسلوونی

0 2019 09 84.8 68.9 : 86.2 ٪

انگلستان

79.00 2019 09 80.7 38 : 85.2 ٪

اتحادیه اروپا

83.20 2019 03 83.4 69.9 : 85.1 ٪

اتریش

0 2019 09 87.2 75.9 : 88.9 ٪

استرالیا

0 2019 09 82.04 78.24 : 84.62 ٪

ایتالیا

0 2019 06 76.8 64.9 : 81 ٪

اسپانیا

0 2019 09 80.5 68.86 : 90 ٪

ایالات متحده

77.50 2019 09 77.9 66.69 : 89.39 ٪

بلغارستان

0 2019 09 78 52 : 78.5 ٪

بورکینا فاسو

0 2019 06 72.1 29.4 : 100 ٪

بنین

0 2019 06 60.4 46.9 : 78.3 ٪

بلژیک

0 2019 09 80.4 69.7 : 85 ٪

برزیل

0 2019 08 77.7 75.9 : 84.6 ٪

پرتغال

0 2019 06 78.71 68.47 : 85.37 ٪

ترکیه

0 2019 09 76.6 58.7 : 82 ٪

تایلند

0 2019 08 67.21 42.11 : 70.77 نقاط شاخص

توگو

0 2019 06 76.1 40.7 : 76.1 ٪

ترینیداد و توباگو

0 2019 03 65.7 62.7 : 74 ٪

چین

0 2019 09 76.4 72.9 : 78 ٪

دانمارک

0 2019 09 81.3 70.9 : 88.9 ٪

روسیه

0 2019 09 63 38 : 66 ٪

رومانی

0 2019 09 75.2 71 : 86.4 ٪

ژاپن

0 2019 08 102 68.6 : 136 نقاط شاخص

سریلانکا

0 2018 12 81 69 : 82 ٪

سوئیس

0 2019 09 81.82 75.04 : 90 ٪

سنگال

0 2018 09 70.8 50 : 72.7 ٪

ساحل عاج

0 2019 06 69.4 50.8 : 78.6 ٪

سوئد

0 2019 06 90.8 76 : 91.2 ٪

فنلاند

0 2019 09 80.8 63.9 : 88.8 ٪

فیلیپین

0 2019 08 84.35 74.3 : 84.41 ٪

فرانسه

0 2019 09 84.4 71.4 : 90.3 ٪

کره جنوبی

0 2019 08 102 3.8 : 105 نقاط شاخص

کانادا

0 2019 06 81.1 72.7 : 87.3 ٪

کلمبیا

0 2019 06 80.97 63.9 : 85.3 ٪

گینه بیسائو

0 2018 09 48.2 40.4 : 97.7 ٪

لهستان

0 2019 09 81.4 67.4 : 83.5 ٪

لتونی

0 2019 09 76.9 43.7 : 77.4 ٪

لوکزامبورگ

0 2019 09 79.7 62.2 : 88.2 ٪

لیتوانی

0 2019 09 76.9 44.1 : 77.8 ٪

مکزیک

0 2019 08 82.6 74.1 : 82.6 ٪

مجارستان

0 2019 09 85.2 67.8 : 87.9 ٪

مالدیو

0 2019 08 53.1 41.5 : 89.4 ٪

منطقه یورو

0 2019 09 82.8 69.6 : 85.3 ٪

مالی

0 2019 06 86.9 36 : 99.9 ٪

مالت

0 2019 09 78.2 17 : 94.9 ٪

نیجریه

0 2018 12 54.6 48.5 : 60.5 ٪

نیجر

0 2019 06 44.8 33.9 : 88.2 ٪

نروژ

0 2019 06 79.3 76.2 : 85.5 ٪

نیوزیلند

0 2019 06 92.8 86.33 : 93.7 ٪

هند

0 2019 03 75.9 71 : 83.2 ٪

هلند

0 2019 09 84.3 74.4 : 86.5 ٪

یونان

0 2019 08 72.1 61.3 : 83.8 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

انگلستان

79.00 2019 09 79.4 79.5 79.4 79.6 ٪

اتحادیه اروپا

83.20 2019 03 83.7 83.7 84.5 83.8 ٪

ایالات متحده

77.50 2019 09 77.8 77.5 77.8 78 ٪