شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازارهای کالایی

  • داده های زنده
  • پیش بینی
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
نفت خام
53.0655 6,043,630 0.15 0.28% 0.90% -10.57% -23.92% Oct 16 -
برنت
58.6431 6,678,863 0.04 -0.07% 0.55% -9.15% -26.74% Oct 16 -
گاز طبیعی
2.3540 268,097 0.02 0.81% 5.37% -11.77% -29.10% Oct 16 -
بنزین
1.6102 183,386 0.01 -0.37% 1.46% -3.87% -16.08% Oct 16 -
سوخت گرمایشی
1.9206 218,737 0.01 0.37% 0.07% -3.47% -16.90% Oct 16 -
اتانول
1.4251 162,305 0.01 -0.42% -4.74% 3.42% 11.33% Oct 16 -
نفتا
483.01 55,010,009 4.73 -0.97% 3.28% -2.58% -29.29% Oct 15 -
پروپان
0.46 52,389 0 -0.56% -1.88% -2.24% -54.84% Oct 15 -
اورانیوم
24.9000 2,835,861 0.05 -0.20% -1.19% -1.58% -9.95% Oct 15 -
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
طلا
1,483.92 169,003,649 0.53 0.04% -1.42% -1.22% 21.41% Oct 16 -
نقره
17.2951 1,969,739 0.11 -0.63% -2.29% -4.00% 18.38% Oct 16 -
پلاتین
878.55 100,058,060 9.96 -1.12% -1.48% -6.84% 5.66% Oct 16 -
پالادیوم
1,746.53 198,912,302 13.53 0.78% 3.84% 9.24% 63.38% Oct 16 -
منگنز
36.25 4,128,513 0 0.00% -2.03% -2.03% -12.65% Oct 15 -
نئودیمیم
397,500.00 45,271,275,000 0 0.00% -2.45% -4.33% -2.45% Oct 15 -
رودیوم
5,340.00 608,172,600 40 0.75% 3.69% 6.80% 113.60% Oct 15 -
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
سویا
935.2444 106,514,985 0.5 -0.05% 1.24% 4.64% 5.59% Oct 16 -
گندم
506.2500 57,656,813 0.75 -0.15% 1.20% 4.54% -2.17% Oct 16 -
پنبه
63.67 7,251,376 0.14 0.22% 4.36% 5.90% -18.29% Oct 16 -
برنج
11.8800 1,353,013 0.01 -0.04% 0.34% -2.74% 8.39% Oct 16 -
روغن نخل
2,410.00 274,474,900 25 1.05% 0.63% -1.55% 11.78% Oct 16 -
پنیر
1.9590 223,111 0 -0.10% 0.46% 2.51% 24.07% Oct 15 -
شیر
18.60 2,118,354 0.01 0.05% 0.00% 1.42% 19.08% Oct 15 -
لاستیک
149.10 16,980,999 1.5 -1.00% -0.53% -14.06% -5.51% Oct 16 -
قهوه
93.05 10,597,465 1.4 -1.48% -2.51% -3.92% -24.07% Oct 16 -
جو دو سر
297.0468 33,830,660 0.55 0.18% 4.41% 5.62% 0.61% Oct 16 -
آب پرتقال
100.15 11,406,084 0.75 0.75% -2.10% -1.86% -29.84% Oct 15 -
چوب
372.70 42,446,803 7.8 -2.05% 2.96% 1.39% 11.69% Oct 15 -
پشم
1,543.00 175,732,270 0 0.00% 2.12% 0.52% -23.73% Oct 15 -
چای
3.14 357,615 0 0.00% 1.62% -1.26% -4.56% Oct 15 -
كاكائو
2,500.00 284,725,000 22 -0.87% 3.86% 4.43% 12.31% Oct 16 -
کلزا
461.30 52,537,457 0.1 -0.02% -0.43% 1.94% -6.75% Oct 16 -
شکر
12.46 1,419,069 0.13 -1.03% 0.40% 13.89% -9.25% Oct 16 -
ذرت
390.1310 44,432,020 3.5 -0.89% -1.04% 6.01% 4.24% Oct 16 -
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
گاو زنده
108.7548 12,386,084 2.25 -2.03% 0.54% 10.97% -3.69% Oct 16 -
0
مرغ
4.69 534,144 0.03 0.64% 2.18% 2.85% 6.59% Oct 15 -
گوشت گاو
11.29 1,285,818 0.09 0.80% 3.01% 5.02% 9.29% Oct 15 -
فیدر گاو
144.9300 16,506,078 0.1 -0.07% 2.05% 6.14% -5.94% Oct 16 -
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
مس
2.5708 292,788 0.04 -1.34% 0.35% -1.48% -7.09% Oct 16 -
قیر طبیعی
3,032.00 345,314,480 8 -0.26% -3.75% -14.40% -18.71% Oct 16 -
فولاد
3,452.00 393,148,280 198 -5.42% -5.40% -9.63% -24.30% Oct 16 -
زغال سنگ
68.12 7,758,187 0.06 0.09% -2.20% -5.26% -37.17% Oct 15 -
کبالت
36,000 4,100,040,000 0 0.00% 4.35% -1.37% -41.70% Oct 15 -
سرب
2,144.50 244,237,105 19.25 0.91% 0.06% 2.89% 5.56% Oct 15 -
آلومینیوم
1,728.00 196,801,920 8 0.47% -1.34% -3.63% -14.54% Oct 15 -
قلع
16,680.00 1,899,685,200 160 0.97% 1.74% -2.74% -12.58% Oct 15 -
روی
2,438.00 277,663,820 18 0.74% 6.09% 3.09% -8.52% Oct 15 -
نیکل
17,103.00 1,947,860,670 418 2.51% -3.23% -2.05% 39.07% Oct 15 -
مولیبدن
27.27 3,105,780 0 0.00% -1.55% -1.55% -6.93% Oct 15 -
سنگ آهن
90.50 10,307,045 1 -1.09% -2.69% -6.22% 28.37% Oct 15 -
سودا خاکستر
1,776.67 202,344,946 0 0.00% 2.11% 2.11% -7.60% Oct 16 -
آهن 62٪ آهن
92.6200 10,548,492 0.39 0.42% 0.08% -1.85% 31.23% Oct 15 -
لیتیم
96.36 10,974,440 0.05 0.05% 2.52% -3.08% -18.32% Oct 15 -
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک
1,898.00 216,163,220 18 -0.94% 5.39% -17.87% 22.14% Oct 15 -
صفحه اول CRB
184.33 20,993,344 0.24 -0.13% 0.86% -4.45% -10.12% Oct 15 -
صفحه اول LME
2,800.10 318,903,389 3.3 0.12% 0.98% -1.36% -6.01% Oct 15 -
S & P GSCI
2,396.56 272,944,218 11.04 -0.46% 1.07% -7.24% -14.95% Oct 15 -
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
نفت خام
53.0655 6,043,630 0.15 0.28%
دلار: 52.6086
ریال: 5,991,593
دلار: 51.0975
ریال: 5,819,494
دلار: 49.6297
ریال: 5,652,327
دلار: 48.2052
ریال: 5,490,090
برنت
58.6431 6,678,863 0.04 -0.07%
دلار: 57.7671
ریال: 6,579,095
دلار: 56.1567
ریال: 6,395,687
دلار: 54.5878
ریال: 6,217,005
دلار: 53.0666
ریال: 6,043,755
گاز طبیعی
2.3540 268,097 0.02 0.81%
دلار: 2.2212
ریال: 252,972
دلار: 2.1215
ریال: 241,618
دلار: 2.0263
ریال: 230,775
دلار: 1.9352
ریال: 220,400
بنزین
1.6102 183,386 0.01 -0.37%
دلار: 1.5222
ریال: 173,363
دلار: 1.4741
ریال: 167,885
دلار: 1.4276
ریال: 162,589
دلار: 1.3825
ریال: 157,453
سوخت گرمایشی
1.9206 218,737 0.01 0.37%
دلار: 1.8584
ریال: 211,653
دلار: 1.8156
ریال: 206,779
دلار: 1.7739
ریال: 202,029
دلار: 1.733
ریال: 197,371
اتانول
1.4251 162,305 0.01 -0.42%
دلار: 1.5253
ریال: 173,716
دلار: 1.5003
ریال: 170,869
دلار: 1.4757
ریال: 168,067
دلار: 1.4515
ریال: 165,311
نفتا
483.01 55,010,009 4.73 -0.97%
دلار: 465.8
ریال: 53,049,962
دلار: 452.52
ریال: 51,537,503
دلار: 439.62
ریال: 50,068,322
دلار: 427.11
ریال: 48,643,558
پروپان
0.46 52,389 0 -0.56%
دلار: 0.43
ریال: 48,973
دلار: 0.42
ریال: 47,834
دلار: 0.4
ریال: 45,556
دلار: 0.39
ریال: 44,417
اورانیوم
24.9000 2,835,861 0.05 -0.20%
دلار: 25.4474
ریال: 2,898,204
دلار: 25.2473
ریال: 2,875,415
دلار: 25.0472
ریال: 2,852,626
دلار: 24.8497
ریال: 2,830,132
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
طلا
1,483.92 169,003,649 0.53 0.04%
دلار: 1,461.37
ریال: 166,435,429
دلار: 1,447.80
ریال: 164,889,942
دلار: 1,434.38
ریال: 163,361,538
دلار: 1,420.96
ریال: 161,833,134
نقره
17.2951 1,969,739 0.11 -0.63%
دلار: 16.7934
ریال: 1,912,600
دلار: 16.5394
ریال: 1,883,672
دلار: 16.2904
ریال: 1,855,314
دلار: 16.0449
ریال: 1,827,354
پلاتین
878.55 100,058,060 9.96 -1.12%
دلار: 867.8
ریال: 98,833,742
دلار: 853.86
ریال: 97,246,115
دلار: 840.11
ریال: 95,680,128
دلار: 826.52
ریال: 94,132,363
پالادیوم
1,746.53 198,912,302 13.53 0.78%
دلار: 1,637.27
ریال: 186,468,680
دلار: 1,600.94
ریال: 182,331,057
دلار: 1,565.44
ریال: 178,287,962
دلار: 1,530.61
ریال: 174,321,173
منگنز
36.25 4,128,513 0 0.00%
دلار: 36.71
ریال: 4,180,902
دلار: 36.42
ریال: 4,147,874
دلار: 36.13
ریال: 4,114,846
دلار: 35.85
ریال: 4,082,957
نئودیمیم
397,500.00 45,271,275,000 0 0.00%
دلار: 400,246.50
ریال: 45,584,073,885
دلار: 393,115.25
ریال: 44,771,895,823
دلار: 386,106.25
ریال: 43,973,640,813
دلار: 379,260.25
ریال: 43,193,949,873
رودیوم
5,340.00 608,172,600 40 0.75%
دلار: 5,235.24
ریال: 596,241,484
دلار: 5,137.07
ریال: 585,060,902
دلار: 5,041.04
ریال: 574,124,046
دلار: 4,947.15
ریال: 563,430,914
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
سویا
935.2444 106,514,985 0.5 -0.05%
دلار: 892.4858
ریال: 101,645,208
دلار: 880.2698
ریال: 100,253,928
دلار: 868.2349
ریال: 98,883,273
دلار: 856.2905
ریال: 97,522,925
گندم
506.2500 57,656,813 0.75 -0.15%
دلار: 473.3565
ریال: 53,910,572
دلار: 462.4553
ریال: 52,669,034
دلار: 451.8447
ریال: 51,460,593
دلار: 441.428
ریال: 50,274,235
پنبه
63.67 7,251,376 0.14 0.22%
دلار: 58.6
ریال: 6,673,954
دلار: 57.48
ریال: 6,546,397
دلار: 56.37
ریال: 6,419,979
دلار: 55.29
ریال: 6,296,978
برنج
11.8800 1,353,013 0.01 -0.04%
دلار: 11.8491
ریال: 1,349,494
دلار: 11.6905
ریال: 1,331,431
دلار: 11.5332
ریال: 1,313,516
دلار: 11.3795
ریال: 1,296,011
روغن نخل
2,410.00 274,474,900 25 1.05%
دلار: 2,306.48
ریال: 262,685,007
دلار: 2,244.63
ریال: 255,640,911
دلار: 2,184.43
ریال: 248,784,733
دلار: 2,125.89
ریال: 242,117,612
پنیر
1.9590 223,111 0 -0.10%
دلار: 1.8764
ریال: 213,703
دلار: 1.8492
ریال: 210,605
دلار: 1.8223
ریال: 207,542
دلار: 1.7959
ریال: 204,535
شیر
18.60 2,118,354 0.01 0.05%
دلار: 18.05
ریال: 2,055,715
دلار: 17.82
ریال: 2,029,520
دلار: 17.59
ریال: 2,003,325
دلار: 17.36
ریال: 1,977,130
لاستیک
149.10 16,980,999 1.5 -1.00%
دلار: 152.06
ریال: 17,318,113
دلار: 147.74
ریال: 16,826,109
دلار: 143.54
ریال: 16,347,771
دلار: 139.46
ریال: 15,883,099
قهوه
93.05 10,597,465 1.4 -1.48%
دلار: 98.43
ریال: 11,210,193
دلار: 95.78
ریال: 10,908,384
دلار: 93.21
ریال: 10,615,687
دلار: 90.7
ریال: 10,329,823
جو دو سر
297.0468 33,830,660 0.55 0.18%
دلار: 268.5126
ریال: 30,580,900
دلار: 261.2831
ریال: 29,757,532
دلار: 254.2743
ریال: 28,959,300
دلار: 247.4311
ریال: 28,179,928
آب پرتقال
100.15 11,406,084 0.75 0.75%
دلار: 97.11
ریال: 11,059,858
دلار: 94.53
ریال: 10,766,022
دلار: 92.03
ریال: 10,481,297
دلار: 89.59
ریال: 10,203,405
چوب
372.70 42,446,803 7.8 -2.05%
دلار: 353.89
ریال: 40,304,532
دلار: 342.17
ریال: 38,969,741
دلار: 330.86
ریال: 37,681,645
دلار: 319.88
ریال: 36,431,133
پشم
1,543.00 175,732,270 0 0.00%
دلار: 1,582.77
ریال: 180,261,675
دلار: 1,557.03
ریال: 177,330,147
دلار: 1,531.61
ریال: 174,435,063
دلار: 1,506.67
ریال: 171,594,646
چای
3.14 357,615 0 0.00%
دلار: 3.01
ریال: 342,809
دلار: 2.88
ریال: 328,003
دلار: 2.75
ریال: 313,198
دلار: 2.63
ریال: 299,531
كاكائو
2,500.00 284,725,000 22 -0.87%
دلار: 2,386.57
ریال: 271,806,457
دلار: 2,332.35
ریال: 265,631,342
دلار: 2,279.36
ریال: 259,596,310
دلار: 2,227.59
ریال: 253,700,225
کلزا
461.30 52,537,457 0.1 -0.02%
دلار: 447.28
ریال: 50,940,719
دلار: 443.31
ریال: 50,488,576
دلار: 439.34
ریال: 50,036,433
دلار: 435.46
ریال: 49,594,539
شکر
12.46 1,419,069 0.13 -1.03%
دلار: 11.68
ریال: 1,330,235
دلار: 11.44
ریال: 1,302,902
دلار: 11.2
ریال: 1,275,568
دلار: 10.97
ریال: 1,249,373
ذرت
390.1310 44,432,020 3.5 -0.89%
دلار: 378.687
ریال: 43,128,662
دلار: 371.3102
ریال: 42,288,519
دلار: 364.0493
ریال: 41,461,575
دلار: 356.9815
ریال: 40,656,623
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
گاو زنده
108.7548 12,386,084 2.25 -2.03%
دلار: 103.037
ریال: 11,734,884
دلار: 101.4782
ریال: 11,557,352
دلار: 99.9508
ریال: 11,383,397
دلار: 98.4443
ریال: 11,211,821
مرغ
4.69 534,144 0.03 0.64%
دلار: 4.44
ریال: 505,672
دلار: 4.39
ریال: 499,977
دلار: 4.34
ریال: 494,283
دلار: 4.29
ریال: 488,588
گوشت گاو
11.29 1,285,818 0.09 0.80%
دلار: 10.85
ریال: 1,235,707
دلار: 10.79
ریال: 1,228,873
دلار: 10.73
ریال: 1,222,040
دلار: 10.68
ریال: 1,216,345
فیدر گاو
144.9300 16,506,078 0.1 -0.07%
دلار: 140.4596
ریال: 15,996,944
دلار: 138.2478
ریال: 15,745,042
دلار: 136.0787
ریال: 15,498,003
دلار: 133.9525
ریال: 15,255,850
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
مس
2.5708 292,788 0.04 -1.34%
دلار: 2.5225
ریال: 287,288
دلار: 2.4846
ریال: 282,971
دلار: 2.4474
ریال: 278,734
دلار: 2.4106
ریال: 274,543
قیر طبیعی
3,032.00 345,314,480 8 -0.26%
دلار: 3,057.30
ریال: 348,195,897
دلار: 2,928.34
ریال: 333,508,643
دلار: 2,804.81
ریال: 319,439,811
دلار: 2,686.39
ریال: 305,952,957
فولاد
3,452.00 393,148,280 198 -5.42%
دلار: 3,557.66
ریال: 405,181,897
دلار: 3,464.87
ریال: 394,614,044
دلار: 3,374.28
ریال: 384,296,749
دلار: 3,286.24
ریال: 374,269,874
زغال سنگ
68.12 7,758,187 0.06 0.09%
دلار: 70.49
ریال: 8,028,106
دلار: 69.32
ریال: 7,894,855
دلار: 68.17
ریال: 7,763,881
دلار: 67.04
ریال: 7,635,186
کبالت
36,000 4,100,040,000 0 0.00%
دلار: 35,550
ریال: 4,048,789,500
دلار: 34,155
ریال: 3,889,912,950
دلار: 32,815
ریال: 3,737,300,350
دلار: 31,531
ریال: 3,591,065,590
سرب
2,144.50 244,237,105 19.25 0.91%
دلار: 2,016.44
ریال: 229,652,352
دلار: 1,976.95
ریال: 225,154,836
دلار: 1,938.08
ریال: 220,727,931
دلار: 1,900.23
ریال: 216,417,195
آلومینیوم
1,728.00 196,801,920 8 0.47%
دلار: 1,713.66
ریال: 195,168,737
دلار: 1,692.67
ریال: 192,778,186
دلار: 1,671.85
ریال: 190,406,997
دلار: 1,651.20
ریال: 188,055,168
قلع
16,680.00 1,899,685,200 160 0.97%
دلار: 15,889.66
ریال: 1,809,673,377
دلار: 15,652.55
ریال: 1,782,668,920
دلار: 15,420.28
ریال: 1,756,215,689
دلار: 15,189.62
ریال: 1,729,945,822
روی
2,438.00 277,663,820 18 0.74%
دلار: 2,261.58
ریال: 257,571,346
دلار: 2,220.34
ریال: 252,874,523
دلار: 2,180.03
ریال: 248,283,617
دلار: 2,140.41
ریال: 243,771,295
نیکل
17,103.00 1,947,860,670 418 2.51%
دلار: 16,986.53
ریال: 1,934,595,902
دلار: 16,641.49
ریال: 1,895,299,296
دلار: 16,303.39
ریال: 1,856,793,087
دلار: 15,972.23
ریال: 1,819,077,275
مولیبدن
27.27 3,105,780 0 0.00%
دلار: 27.49
ریال: 3,130,836
دلار: 27.28
ریال: 3,106,919
دلار: 27.07
ریال: 3,083,002
دلار: 26.87
ریال: 3,060,224
سنگ آهن
90.50 10,307,045 1 -1.09%
دلار: 90.7
ریال: 10,329,823
دلار: 88.46
ریال: 10,074,709
دلار: 86.28
ریال: 9,826,429
دلار: 84.15
ریال: 9,583,844
سودا خاکستر
1,776.67 202,344,946 0 0.00%
دلار: 1,724.34
ریال: 196,385,083
دلار: 1,708.85
ریال: 194,620,927
دلار: 1,693.37
ریال: 192,857,909
دلار: 1,678.23
ریال: 191,133,615
آهن 62٪ آهن
92.6200 10,548,492 0.39 0.42%
دلار: 90.8102
ریال: 10,342,374
دلار: 88.7569
ریال: 10,108,523
دلار: 86.7501
ریال: 9,879,969
دلار: 84.7897
ریال: 9,656,699
لیتیم
96.36 10,974,440 0.05 0.05%
دلار: 95.31
ریال: 10,854,856
دلار: 93.8
ریال: 10,682,882
دلار: 92.32
ریال: 10,514,325
دلار: 90.86
ریال: 10,348,045
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
خشک بالتیک
1,898.00 216,163,220 18 -0.94%
دلار: 1,785.32
ریال: 203,330,095
دلار: 1,716.43
ریال: 195,484,213
دلار: 1,650.13
ریال: 187,933,306
دلار: 1,586.44
ریال: 180,679,652
صفحه اول CRB
184.33 20,993,344 0.24 -0.13%
دلار: 181.58
ریال: 20,680,146
دلار: 179.35
ریال: 20,426,172
دلار: 177.17
ریال: 20,177,891
دلار: 175.02
ریال: 19,933,028
صفحه اول LME
2,800.10 318,903,389 3.3 0.12%
دلار: 2,750.87
ریال: 313,296,584
دلار: 2,722.52
ریال: 310,067,803
دلار: 2,694.45
ریال: 306,870,911
دلار: 2,666.65
ریال: 303,704,769
S & P GSCI
2,396.56 272,944,218 11.04 -0.46%
دلار: 2,385.95
ریال: 271,735,846
دلار: 2,344.43
ریال: 267,007,133
دلار: 2,303.64
ریال: 262,361,560
دلار: 2,263.57
ریال: 257,797,987