کالایاب
شاخص یاب

بازارهای کالایی

  • داده های زنده
  • پیش بینی
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
نفت خام
55.9450 6,513,117 0.49 -0.87% 1.29% -0.49% -17.56% Aug 21 -
برنت
60.4512 7,037,729 0.31 0.52% 1.63% -4.44% -19.16% Aug 21 -
گاز طبیعی
2.1703 252,666 0.05 -2.25% 1.27% -6.13% -26.58% Aug 21 -
بنزین
1.6945 197,274 0.01 0.65% 1.11% -7.30% -18.06% Aug 21 -
سوخت گرمایشی
1.8606 216,611 0 0.13% 0.91% -2.05% -14.19% Aug 21 -
اتانول
1.3380 155,770 0.04 2.76% 6.61% -8.67% 1.36% Aug 21 -
نفتا
448.87 52,257,445 1.01 0.22% -1.75% -10.87% -29.04% Aug 20 -
پروپان
0.39 45,404 0 0.18% -4.74% -20.50% -59.14% Aug 20 -
اورانیوم
25.2000 2,933,784 0.05 0.20% -0.40% -0.20% -3.63% Aug 20 -
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
طلا
1,502.86 174,962,961 4.35 -0.29% -0.87% 5.48% 25.75% Aug 21 -
نقره
17.1324 1,994,554 0.01 -0.04% -0.42% 4.85% 16.32% Aug 21 -
پلاتین
847.64 98,682,249 0.92 -0.11% 0.85% 0.43% 7.03% Aug 21 -
پالادیوم
1,471.00 171,253,820 20.01 -1.34% 3.30% -3.76% 58.90% Aug 21 -
منگنز
37.00 4,307,540 0 0.00% -2.63% 1.37% -10.84% Aug 20 -
نئودیمیم
391,500.00 45,578,430,000 5,000.00 1.29% 1.03% -2.73% -3.93% Aug 20 -
رودیوم
3,930.00 457,530,600 20 0.51% 4.52% 11.33% 65.13% Aug 20 -
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
سویا
858.7791 99,979,063 3.03 0.35% -0.26% -3.32% 0.06% Aug 21 -
گندم
463.2593 53,932,648 3.26 0.71% -2.21% -4.92% -11.93% Aug 21 -
پنبه
59.87 6,970,065 0.7 1.18% 0.44% -4.65% -27.45% Aug 21 -
برنج
10.9129 1,270,480 0.07 -0.61% -5.11% -8.45% 1.05% Aug 21 -
روغن نخل
2,348.00 273,354,160 5 0.21% -2.81% -2.37% 7.56% Aug 21 -
پنیر
1.8290 212,932 0 -0.05% -0.22% 0.99% 17.09% Aug 21 -
شیر
17.57 2,045,499 0.04 -0.23% -0.40% 0.92% 17.13% Aug 21 -
لاستیک
167.90 19,546,918 3.9 -2.27% -11.12% -26.75% 0.78% Aug 21 -
قهوه
92.85 10,809,597 1.4 1.53% -1.69% -11.66% -3.68% Aug 21 -
جو دو سر
270.0066 31,434,168 3 -1.10% -2.44% 1.22% 3.95% Aug 21 -
آب پرتقال
97.90 11,397,518 2.2 2.30% -0.91% -5.00% -37.18% Aug 21 -
چوب
362.30 42,178,966 3.9 -1.06% 4.08% 5.32% -21.00% Aug 21 -
پشم
1,513.00 176,143,460 0 0.00% -9.73% -13.74% -27.08% Aug 20 -
چای
2.75 320,155 0 0.00% 0.00% 9.13% -15.12% Aug 20 -
كاكائو
2,191.00 255,076,220 42 1.95% 2.24% -13.47% -5.15% Aug 21 -
کلزا
453.10 52,749,902 1.7 0.38% 0.64% 1.36% -9.67% Aug 21 -
شکر
11.39 1,326,024 0.05 -0.44% -1.89% -1.47% 11.89% Aug 21 -
ذرت
363.3021 42,295,630 3.25 0.90% 1.20% -13.96% 3.06% Aug 21 -
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
گاو زنده
102.7000 11,956,334 0.9 0.88% 2.50% -5.30% -5.11% Aug 21 -
0
مرغ
4.60 535,532 0.01 -0.22% -1.71% -1.50% 18.56% Aug 20 -
گوشت گاو
10.61 1,235,216 0.03 0.28% 0.38% 0.76% 11.45% Aug 20 -
فیدر گاو
134.9573 15,711,729 1.08 -0.79% 0.36% -5.08% -9.24% Aug 21 -
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
مس
2.5700 299,199 0 -0.16% -0.64% -5.32% -3.69% Aug 21 -
قیر طبیعی
3,440.00 400,484,800 60 1.78% 2.56% -0.69% 8.86% Aug 21 -
فولاد
3,749.00 436,458,580 7 -0.19% -0.92% -7.71% -16.11% Aug 21 -
زغال سنگ
67.20 7,823,424 1 -1.47% -5.49% -10.91% -36.51% Aug 21 -
کبالت
32,600 3,795,292,000 0 0.00% 3.49% 16.43% -49.26% Aug 20 -
سرب
2,051.25 238,806,525 0 0.00% -1.25% 2.43% 2.97% Aug 20 -
آلومینیوم
1,782.00 207,460,440 12 -0.67% -0.17% -1.87% -13.70% Aug 20 -
قلع
16,475.00 1,918,019,500 0 0.00% -3.66% -7.96% -14.95% Aug 20 -
روی
2,226.00 259,150,920 36 -1.59% -4.01% -7.90% -9.77% Aug 20 -
نیکل
15,943.00 1,856,084,060 0 0.00% 1.68% 11.83% 18.60% Aug 20 -
مولیبدن
28.00 3,259,760 0 0.00% 0.00% 2.75% -4.27% Aug 20 -
سنگ آهن
92.00 10,710,640 1 -1.08% 1.10% -23.01% 36.30% Aug 20 -
سودا خاکستر
1,676.67 195,197,921 0 0.00% 0.00% 2.03% -8.31% Aug 21 -
آهن 62٪ آهن
86.5000 10,070,330 7.52 -8.00% -9.05% -27.92% 27.79% Aug 21 -
لیتیم
95.38 11,104,140 0.28 0.29% -1.13% -9.01% -21.98% Aug 20 -
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک
2,061.00 239,941,620 2 0.10% 10.57% -5.93% 18.79% Aug 21 -
صفحه اول CRB
180.18 20,976,556 0.44 0.25% 0.43% -3.90% -8.27% Aug 21 -
صفحه اول LME
2,772.40 322,762,808 0 0.00% 0.66% -2.40% -5.30% Aug 20 -
S & P GSCI
2,364.06 275,223,865 0 0.00% 0.60% -3.82% -12.47% Aug 20 -
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
نفت خام
55.9450 6,513,117 0.49 -0.87%
دلار: 56.242
ریال: 6,547,694
دلار: 54.8227
ریال: 6,382,459
دلار: 53.4437
ریال: 6,221,916
دلار: 52.0937
ریال: 6,064,749
برنت
60.4512 7,037,729 0.31 0.52%
دلار: 62.5264
ریال: 7,279,323
دلار: 61.0142
ریال: 7,103,273
دلار: 59.534
ریال: 6,930,948
دلار: 58.0987
ریال: 6,763,851
گاز طبیعی
2.1703 252,666 0.05 -2.25%
دلار: 2.1334
ریال: 248,370
دلار: 2.0392
ریال: 237,404
دلار: 1.949
ریال: 226,903
دلار: 1.8628
ریال: 216,867
بنزین
1.6945 197,274 0.01 0.65%
دلار: 1.7884
ریال: 208,206
دلار: 1.739
ریال: 202,454
دلار: 1.6908
ریال: 196,843
دلار: 1.6439
ریال: 191,383
سوخت گرمایشی
1.8606 216,611 0 0.13%
دلار: 1.9105
ریال: 222,420
دلار: 1.8729
ریال: 218,043
دلار: 1.8361
ریال: 213,759
دلار: 1.7998
ریال: 209,533
اتانول
1.3380 155,770 0.04 2.76%
دلار: 1.3711
ریال: 159,623
دلار: 1.3508
ریال: 157,260
دلار: 1.3309
ریال: 154,943
دلار: 1.3111
ریال: 152,638
نفتا
448.87 52,257,445 1.01 0.22%
دلار: 490.07
ریال: 57,053,949
دلار: 477.03
ریال: 55,535,833
دلار: 464.34
ریال: 54,058,463
دلار: 452
ریال: 52,621,840
پروپان
0.39 45,404 0 0.18%
دلار: 0.47
ریال: 54,717
دلار: 0.46
ریال: 53,553
دلار: 0.44
ریال: 51,225
دلار: 0.43
ریال: 50,061
اورانیوم
25.2000 2,933,784 0.05 0.20%
دلار: 25.0976
ریال: 2,921,863
دلار: 24.8977
ریال: 2,898,590
دلار: 24.6979
ریال: 2,875,330
دلار: 24.5005
ریال: 2,852,348
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
طلا
1,502.86 174,962,961 4.35 -0.29%
دلار: 1,400.77
ریال: 163,077,643
دلار: 1,388.76
ریال: 161,679,439
دلار: 1,376.75
ریال: 160,281,235
دلار: 1,364.88
ریال: 158,899,330
نقره
17.1324 1,994,554 0.01 -0.04%
دلار: 16.0576
ریال: 1,869,426
دلار: 15.8527
ریال: 1,845,571
دلار: 15.6493
ریال: 1,821,892
دلار: 15.4493
ریال: 1,798,608
پلاتین
847.64 98,682,249 0.92 -0.11%
دلار: 845.66
ریال: 98,451,737
دلار: 832.08
ریال: 96,870,754
دلار: 818.67
ریال: 95,309,561
دلار: 805.44
ریال: 93,769,325
پالادیوم
1,471.00 171,253,820 20.01 -1.34%
دلار: 1,485.40
ریال: 172,930,268
دلار: 1,452.28
ریال: 169,074,438
دلار: 1,419.92
ریال: 165,307,086
دلار: 1,388.17
ریال: 161,610,751
منگنز
37.00 4,307,540 0 0.00%
دلار: 36.18
ریال: 4,212,076
دلار: 35.86
ریال: 4,174,821
دلار: 35.54
ریال: 4,137,567
دلار: 35.23
ریال: 4,101,477
نئودیمیم
391,500.00 45,578,430,000 5,000.00 1.29%
دلار: 375,806.25
ریال: 43,751,363,625
دلار: 369,227.25
ریال: 42,985,436,445
دلار: 362,763.00
ریال: 42,232,868,460
دلار: 356,413.50
ریال: 41,493,659,670
رودیوم
3,930.00 457,530,600 20 0.51%
دلار: 3,515.14
ریال: 409,232,599
دلار: 3,471.00
ریال: 404,093,820
دلار: 3,427.21
ریال: 398,995,788
دلار: 3,383.78
ریال: 393,939,668
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
سویا
858.7791 99,979,063 3.03 0.35%
دلار: 848.6101
ریال: 98,795,188
دلار: 836.1217
ریال: 97,341,288
دلار: 823.8055
ریال: 95,907,436
دلار: 811.7477
ریال: 94,503,667
گندم
463.2593 53,932,648 3.26 0.71%
دلار: 471.6795
ریال: 54,912,927
دلار: 460.6181
ریال: 53,625,159
دلار: 449.75
ریال: 52,359,895
دلار: 439.2199
ریال: 51,133,981
پنبه
59.87 6,970,065 0.7 1.18%
دلار: 62.04
ریال: 7,222,697
دلار: 60.89
ریال: 7,088,814
دلار: 59.76
ریال: 6,957,259
دلار: 58.65
ریال: 6,828,033
برنج
10.9129 1,270,480 0.07 -0.61%
دلار: 11.7379
ریال: 1,366,526
دلار: 11.5627
ریال: 1,346,130
دلار: 11.3912
ریال: 1,326,164
دلار: 11.2208
ریال: 1,306,326
روغن نخل
2,348.00 273,354,160 5 0.21%
دلار: 2,343.71
ریال: 272,854,718
دلار: 2,281.10
ریال: 265,565,662
دلار: 2,220.18
ریال: 258,473,356
دلار: 2,160.94
ریال: 251,576,635
پنیر
1.8290 212,932 0 -0.05%
دلار: 1.771
ریال: 206,180
دلار: 1.7426
ریال: 202,873
دلار: 1.7145
ریال: 199,602
دلار: 1.6868
ریال: 196,377
شیر
17.57 2,045,499 0.04 -0.23%
دلار: 16.98
ریال: 1,976,812
دلار: 16.72
ریال: 1,946,542
دلار: 16.46
ریال: 1,916,273
دلار: 16.2
ریال: 1,886,004
لاستیک
167.90 19,546,918 3.9 -2.27%
دلار: 211.01
ریال: 24,565,784
دلار: 205.37
ریال: 23,909,175
دلار: 199.89
ریال: 23,271,194
دلار: 194.56
ریال: 22,650,675
قهوه
92.85 10,809,597 1.4 1.53%
دلار: 96.95
ریال: 11,286,919
دلار: 94.32
ریال: 10,980,734
دلار: 91.77
ریال: 10,683,863
دلار: 89.28
ریال: 10,393,978
جو دو سر
270.0066 31,434,168 3 -1.10%
دلار: 249.0504
ریال: 28,994,448
دلار: 242.4499
ریال: 28,226,017
دلار: 236.0286
ریال: 27,478,450
دلار: 229.7608
ریال: 26,748,752
آب پرتقال
97.90 11,397,518 2.2 2.30%
دلار: 100.87
ریال: 11,743,285
دلار: 98.36
ریال: 11,451,071
دلار: 95.91
ریال: 11,165,842
دلار: 93.53
ریال: 10,888,763
چوب
362.30 42,178,966 3.9 -1.06%
دلار: 331.83
ریال: 38,631,649
دلار: 320.17
ریال: 37,274,191
دلار: 308.96
ریال: 35,969,123
دلار: 298.09
ریال: 34,703,638
پشم
1,513.00 176,143,460 0 0.00%
دلار: 1,735.41
ریال: 202,036,432
دلار: 1,716.99
ریال: 199,891,976
دلار: 1,698.75
ریال: 197,768,475
دلار: 1,680.86
ریال: 195,685,721
چای
2.75 320,155 0 0.00%
دلار: 2.74
ریال: 318,991
دلار: 2.62
ریال: 305,020
دلار: 2.5
ریال: 291,050
دلار: 2.39
ریال: 278,244
كاكائو
2,191.00 255,076,220 42 1.95%
دلار: 2,287.55
ریال: 266,316,571
دلار: 2,231.50
ریال: 259,791,230
دلار: 2,176.86
ریال: 253,430,041
دلار: 2,123.40
ریال: 247,206,228
کلزا
453.10 52,749,902 1.7 0.38%
دلار: 439.38
ریال: 51,152,620
دلار: 435.3
ریال: 50,677,626
دلار: 431.26
ریال: 50,207,289
دلار: 427.22
ریال: 49,736,952
شکر
11.39 1,326,024 0.05 -0.44%
دلار: 11.92
ریال: 1,387,726
دلار: 11.63
ریال: 1,353,965
دلار: 11.35
ریال: 1,321,367
دلار: 11.08
ریال: 1,289,934
ذرت
363.3021 42,295,630 3.25 0.90%
دلار: 393.8878
ریال: 45,856,418
دلار: 386.9515
ریال: 45,048,894
دلار: 380.1354
ریال: 44,255,363
دلار: 373.4396
ریال: 43,475,838
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
گاو زنده
102.7000 11,956,334 0.9 0.88%
دلار: 105.254
ریال: 12,253,671
دلار: 103.8025
ریال: 12,084,687
دلار: 102.3723
ریال: 11,918,183
دلار: 100.9529
ریال: 11,752,937
مرغ
4.60 535,532 0.01 -0.22%
دلار: 4.59
ریال: 534,368
دلار: 4.53
ریال: 527,383
دلار: 4.48
ریال: 521,562
دلار: 4.42
ریال: 514,576
گوشت گاو
10.61 1,235,216 0.03 0.28%
دلار: 10.37
ریال: 1,207,275
دلار: 10.31
ریال: 1,200,290
دلار: 10.25
ریال: 1,193,305
دلار: 10.19
ریال: 1,186,320
فیدر گاو
134.9573 15,711,729 1.08 -0.79%
دلار: 139.5505
ریال: 16,246,469
دلار: 137.669
ریال: 16,027,425
دلار: 135.8018
ریال: 15,810,046
دلار: 133.9769
ریال: 15,597,591
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
مس
2.5700 299,199 0 -0.16%
دلار: 2.6162
ریال: 304,578
دلار: 2.5747
ریال: 299,747
دلار: 2.5341
ریال: 295,020
دلار: 2.4942
ریال: 290,375
قیر طبیعی
3,440.00 400,484,800 60 1.78%
دلار: 3,358.56
ریال: 391,003,555
دلار: 3,215.43
ریال: 374,340,361
دلار: 3,078.62
ریال: 358,412,940
دلار: 2,947.42
ریال: 343,138,636
فولاد
3,749.00 436,458,580 7 -0.19%
دلار: 3,968.83
ریال: 462,051,189
دلار: 3,856.93
ریال: 449,023,791
دلار: 3,748.30
ریال: 436,377,086
دلار: 3,642.52
ریال: 424,062,178
زغال سنگ
67.20 7,823,424 1 -1.47%
دلار: 73.17
ریال: 8,518,451
دلار: 72.01
ریال: 8,383,404
دلار: 70.86
ریال: 8,249,521
دلار: 69.73
ریال: 8,117,967
کبالت
32,600 3,795,292,000 0 0.00%
دلار: 24,965
ریال: 2,906,425,300
دلار: 23,972
ریال: 2,790,820,240
دلار: 23,018
ریال: 2,679,755,560
دلار: 22,103
ریال: 2,573,231,260
سرب
2,051.25 238,806,525 0 0.00%
دلار: 1,998.02
ریال: 232,609,488
دلار: 1,955.55
ریال: 227,665,131
دلار: 1,913.91
ریال: 222,817,402
دلار: 1,873.08
ریال: 218,063,974
آلومینیوم
1,782.00 207,460,440 12 -0.67%
دلار: 1,778.30
ریال: 207,029,686
دلار: 1,753.96
ریال: 204,196,023
دلار: 1,729.98
ریال: 201,404,272
دلار: 1,706.18
ریال: 198,633,476
قلع
16,475.00 1,918,019,500 0 0.00%
دلار: 17,095.10
ریال: 1,990,211,542
دلار: 16,878.66
ریال: 1,965,013,597
دلار: 16,663.96
ریال: 1,940,018,223
دلار: 16,452.71
ریال: 1,915,424,498
روی
2,226.00 259,150,920 36 -1.59%
دلار: 2,411.05
ریال: 280,694,441
دلار: 2,363.08
ریال: 275,109,774
دلار: 2,316.09
ریال: 269,639,198
دلار: 2,269.84
ریال: 264,254,773
نیکل
15,943.00 1,856,084,060 0 0.00%
دلار: 14,041.37
ریال: 1,634,696,295
دلار: 13,763.46
ریال: 1,602,342,013
دلار: 13,491.29
ریال: 1,570,655,982
دلار: 13,223.41
ریال: 1,539,469,392
مولیبدن
28.00 3,259,760 0 0.00%
دلار: 27
ریال: 3,143,340
دلار: 26.75
ریال: 3,114,235
دلار: 26.5
ریال: 3,085,130
دلار: 26.25
ریال: 3,056,025
سنگ آهن
92.00 10,710,640 1 -1.08%
دلار: 115.46
ریال: 13,441,853
دلار: 112.99
ریال: 13,154,296
دلار: 110.55
ریال: 12,870,231
دلار: 108.17
ریال: 12,593,151
سودا خاکستر
1,676.67 195,197,921 0 0.00%
دلار: 1,645.39
ریال: 191,556,304
دلار: 1,630.95
ریال: 189,875,199
دلار: 1,616.51
ریال: 188,194,094
دلار: 1,602.40
ریال: 186,551,408
آهن 62٪ آهن
86.5000 10,070,330 7.52 -8.00%
دلار: 117.6196
ریال: 13,693,274
دلار: 115.2672
ریال: 13,419,407
دلار: 112.9628
ریال: 13,151,129
دلار: 110.7064
ریال: 12,888,439
لیتیم
95.38 11,104,140 0.28 0.29%
دلار: 101.89
ریال: 11,862,034
دلار: 100.37
ریال: 11,685,075
دلار: 98.88
ریال: 11,511,610
دلار: 97.4
ریال: 11,339,308
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
پیش بینی 2020
۳ ماهه اول
خشک بالتیک
2,061.00 239,941,620 2 0.10%
دلار: 1,798.51
ریال: 209,382,534
دلار: 1,731.64
ریال: 201,597,529
دلار: 1,667.19
ریال: 194,094,260
دلار: 1,605.17
ریال: 186,873,891
صفحه اول CRB
180.18 20,976,556 0.44 0.25%
دلار: 185.51
ریال: 21,597,074
دلار: 183.49
ریال: 21,361,906
دلار: 181.5
ریال: 21,130,230
دلار: 179.51
ریال: 20,898,554
صفحه اول LME
2,772.40 322,762,808 0 0.00%
دلار: 2,813.78
ریال: 327,580,268
دلار: 2,781.04
ریال: 323,768,677
دلار: 2,748.87
ریال: 320,023,445
دلار: 2,716.99
ریال: 316,311,976
S & P GSCI
2,364.06 275,223,865 0 0.00%
دلار: 2,431.14
ریال: 283,033,319
دلار: 2,394.11
ریال: 278,722,286
دلار: 2,357.82
ریال: 274,497,404
دلار: 2,322.02
ریال: 270,329,568