شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صرافی جام جم

 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۲:۳۰
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ - ۲:۳۰
یورو / خرید - ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ - ۲:۳۰
یورو / فروش - ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ - ۲:۳۰
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
پوند / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
پوند / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
یوان چین / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
یوان چین / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ - ۲:۱۰
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ - ۲:۱۰
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ - ۲:۱۰
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ - ۲:۱۰
حواله آخرین قیمت زمان
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی درهم امارات / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی یوان چین / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
usd-transfer-buy - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
usd-transfer-sell - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
cad-transfer-buy - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
cad-transfer-sell - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
eur-transfer-buy - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
eur-transfer-sell - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
aed-transfer-buy - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
aed-transfer-sell - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
try-transfer-buy - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
try-transfer-sell - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
myr-transfer-buy - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
myr-transfer-sell - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
cny-transfer-buy - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
cny-transfer-sell - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
aud-transfer-buy - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
aud-transfer-sell - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
thb-transfer-buy - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
thb-transfer-sell - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
transfer-thb-buy - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
transfer-thb-sell - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
حواله شرکتی دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
حواله شرکتی یورو / خرید - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
transfer-aed-company-buy - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
transfer-try-company-buy - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
transfer-cny-company-buy - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲:۱۰
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
سکه گرمی / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۰:۰۰
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۰:۰۰
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید