کالایاب

صرافی جام جم

 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۲:۳۰
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ - ۲:۳۰
یورو / خرید - ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ - ۲:۳۰
یورو / فروش - ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ - ۲:۳۰
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
پوند / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
پوند / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
یوان چین / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
یوان چین / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ - ۲۳:۰۵
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ - ۲۳:۰۵
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ - ۲۳:۰۵
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ - ۲۳:۰۵
حواله آخرین قیمت زمان
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی درهم امارات / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی یوان چین / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
usd-transfer-buy - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
usd-transfer-sell - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
cad-transfer-buy - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
cad-transfer-sell - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
eur-transfer-buy - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
eur-transfer-sell - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
aed-transfer-buy - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
aed-transfer-sell - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
try-transfer-buy - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
try-transfer-sell - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
myr-transfer-buy - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
myr-transfer-sell - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
cny-transfer-buy - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
cny-transfer-sell - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
aud-transfer-buy - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
aud-transfer-sell - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
thb-transfer-buy - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
thb-transfer-sell - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
transfer-thb-buy - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
transfer-thb-sell - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
حواله شرکتی دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
حواله شرکتی یورو / خرید - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
transfer-aed-company-buy - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
transfer-try-company-buy - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
transfer-cny-company-buy - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
سکه گرمی / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۰:۰۰
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۰:۰۰
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید