کالایاب
صفحات مرتبط

صرافی قاسمی فرد

2223750 - 713
2242960 - 713
شیراز
شیراز - خیابان زند - حدفاصل چهار راه زند و کوچه پارک هتل
 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید 113000 ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ - ۱۸:۰۳
دلار آمریکا / فروش 115500 ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ - ۱۸:۰۳
یورو / خرید 127000 ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ - ۱۸:۰۳
یورو / فروش 130500 ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ - ۱۸:۰۳
پوند / خرید 135000 ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ - ۰:۰۰
پوند / فروش 140000 ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ - ۰:۰۰
دلار کانادا / خرید 89500 ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ - ۱۸:۰۳
دلار کانادا / فروش 92500 ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ - ۱۸:۰۳
درهم امارات / خرید 29500 ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ - ۱۱:۰۴
درهم امارات / فروش 31600 ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ - ۱۸:۰۳
دلار استرالیا / خرید 77000 ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ - ۱۸:۰۳
دلار استرالیا / فروش 82000 ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ - ۱۸:۰۳
لیر ترکیه / خرید 21000 ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ - ۱۱:۰۴
لیر ترکیه / فروش 22300 ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ - ۱۱:۰۴
حواله آخرین قیمت زمان
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۲:۴۲
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۲:۴۲
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۲:۴۲
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۲:۴۲
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۲:۴۲
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۲:۴۲
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۲:۴۲
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۲:۴۲
حواله شرکتی درهم امارات / فروش - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۲:۴۲
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۲:۴۲
حواله شرکتی دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۲:۴۲
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۲:۴۲
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۲:۴۲
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲۲:۴۲
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید