شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط

صرافی قاسمی فرد

2223750 - 713
2242960 - 713
شیراز
شیراز - خیابان زند - حدفاصل چهار راه زند و کوچه پارک هتل
 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید 112000 ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / فروش 114000 ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ - ۰:۰۰
یورو / خرید 121000 ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ - ۰:۰۰
یورو / فروش 125500 ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ - ۰:۰۰
پوند / خرید 134000 ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ - ۰:۰۰
پوند / فروش 140000 ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ - ۰:۰۰
دلار کانادا / خرید 85500 ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ - ۰:۰۰
دلار کانادا / فروش 89500 ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ - ۰:۰۰
درهم امارات / خرید 30000 ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ - ۰:۰۰
درهم امارات / فروش 31000 ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / خرید 74000 ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / فروش 81000 ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / خرید 19500 ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / فروش 20900 ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ - ۰:۰۰
حواله آخرین قیمت زمان
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۴۷
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۴۷
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۴۷
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۴۷
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۴۷
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۴۷
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۴۷
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۴۷
حواله شرکتی درهم امارات / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۴۷
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۴۷
حواله شرکتی دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۴۷
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۴۷
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۴۷
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۴۷
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید