شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط

صرافی آراد

۰۱۳-۴۴۴۵۱۳۵۰ / ۰۱۳-۴۴۴۵۱۳۶۰ / ۰۱۳-۴۴۴۵۱۳۶۰| ۰۲۱-۶۶۷۳۸۷۰۷ / ۰۲۱-۶۶۷۵۷۲۳۷ / ۰۲۱-۶۶۷۵۷۲۳۷
۰۱۳-۴۴۴۵۱۵۹۹/ ۰۲۱-۶۶۷۳۸۷۰۷
بندر انزلی
گیلان، بندر انزلی، منطقه آزاد انزلی، فاز تجاری، مجتمع ونوس، طبقه اول، پلاک ۴۰۹
 
ارز آخرین قیمت زمان
پوند / خرید - ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ - ۰:۰۰
پوند / فروش - ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ - ۰:۰۰
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ - ۰:۰۰
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ - ۰:۰۰
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ - ۰:۰۰
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ - ۰:۰۰
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ - ۰:۰۰
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ - ۰:۰۰
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ - ۰:۰۰
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ - ۰:۰۰
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ - ۰:۰۰
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ - ۰:۰۰
یوان چین / خرید - ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ - ۰:۰۰
یوان چین / فروش - ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ - ۰:۰۰
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ - ۰:۰۰
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ - ۰:۰۰
درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ - ۰:۰۰
درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ - ۰:۰۰
ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ - ۰:۰۰
ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ - ۰:۰۰
یورو / خرید - ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ - ۰:۰۰
یورو / فروش - ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ - ۰:۰۰
حواله آخرین قیمت زمان
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۰
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۰
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۰
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ساعت ۰:۰۰
حواله ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ساعت ۰:۰۰
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۰:۰۰
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۰:۰۰
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ساعت ۰:۰۰
حواله ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ساعت ۰:۰۰
حواله ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی یوان چین / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ساعت ۰:۰۰
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۰:۰۰
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۵۶
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۵۶
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۵۶
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۵۶
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۵۶
transfer-jpy-company-sell - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۵۶
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۵۶
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۵۶
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۵۶
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۵۶
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۵۶
حواله شرکتی دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۵۶
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۵۶
transfer-aud-sell2 - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۵۶
transfer-dkk-buy - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۵۶
transfer-dkk-sell - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۵۶
transfer-chf-buy - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۵۶
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۵۶
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۵۶
transfer-amd-sell - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۵۶
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۵۶
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۵۶
transfer-sek-company-sell - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۵۶
transfer-dkk-company-sell - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۵۶
حواله شرکتی رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۵۶
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱:۵۶
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۰:۰۰
سکه گرمی / فروش - ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۰:۰۰
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید