شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازارهای کالایی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
گندم 507.38 (0.07%) 0.38 504.62 507.62 ۱۵:۳۵:۱۶
پنبه 63.44 (0.02%) 0.01 63.06 63.82 ۱۵:۳۵:۱۶
جو 297.4 (0.47%) 1.4 295.6 297.7 ۱۵:۲۸:۴۷
برنج 11.89 (0.11%) 0.013 11.888 11.898 ۰۴:۵۳:۴۴
ذرت 390.62 (0.58%) 2.26 389.38 393 ۱۵:۳۵:۱۶
شکر 12.45 (0.96%) 0.12 12.43 12.54 ۱۵:۳۵:۱۶
سویا 934.38 (0.11%) 1 931.38 936.38 ۱۵:۳۴:۱۳
روغن سویا 30.39 (0.07%) 0.02 30.3 30.43 ۱۵:۳۲:۱۳
کنجاله سویا 307.95 (0.06%) 0.2 307.35 308.35 ۱۵:۳۵:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین بیشترین زمان
گندم 133.6 (1.42%) 1.9 133.6 133.6 ۰۱:۰۶:۰۹
کاکائو 1934 (1.9%) 36 1934 1934 ۰۱:۰۶:۰۹
قهوه 1199 (3.25%) 39 1196 1236 ۱۵:۳۵:۴۴
شکر 347.6 (0.7%) 2.4 347.6 347.6 ۰۱:۰۶:۰۹
الوار 374.8 (0.75%) 2.8 374.8 374.8 ۱۴:۳۰:۱۹
کاکائو 2510 (0.46%) 11.5 2493 2517 ۱۵:۳۵:۵۲
آب پرتقال 100.48 (0.2%) 0.2 100.08 100.48 ۱۵:۳۵:۵۲
فیدر گاو 145.88 (0.19%) 0.27 145.88 145.88 ۱۴:۳۱:۴۵
گاو زنده 113.3 (0.2%) 0.225 113.3 113.3 ۱۴:۳۰:۴۱

گندم

 • نرخ فعلی : 507.38
 • بالاترین قیمت روز : 507.62
 • پایین ترین قیمت روز : 504.62
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.22%
 • نرخ بازگشایی بازار : 507.25
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۳۵:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 507
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.38
جدول نرخ های امروز زمان
507.38 دلار 15:35:16
506.88 دلار 15:34:13
506.62 دلار 15:33:14
506 دلار 15:31:16
505.88 دلار 15:30:25
506.12 دلار 15:28:15
506 دلار 15:27:14
505.62 دلار 15:25:15
505.88 دلار 15:20:17
506.12 دلار 15:19:14
505.88 دلار 15:18:11
506.12 دلار 15:15:15
505.75 دلار 15:13:15
505.88 دلار 15:11:13
505.62 دلار 15:09:14
505.38 دلار 15:08:13
505.12 دلار 15:07:14
504.88 دلار 14:54:14
504.62 دلار 14:53:14
505.12 دلار 14:42:16
505.38 دلار 14:35:17
505.12 دلار 14:17:13
505.25 دلار 14:16:15
505.38 دلار 14:14:14
505.25 دلار 14:13:16
505.38 دلار 14:12:17
505.12 دلار 14:00:25
505.38 دلار 13:57:13
505.12 دلار 13:52:17
505.25 دلار 13:51:14
505.38 دلار 13:50:15
505.62 دلار 13:45:14
505.38 دلار 13:43:13
505.62 دلار 13:42:14
505.38 دلار 13:40:17
505.12 دلار 13:39:12
505.62 دلار 13:38:12
505.75 دلار 13:36:14
505.88 دلار 13:35:15
505.75 دلار 13:33:14
505.25 دلار 13:32:16
505.38 دلار 13:30:22
505.12 دلار 13:28:15
505.25 دلار 13:26:13
505.38 دلار 13:25:17
505.62 دلار 13:22:15
505.38 دلار 13:21:15
505.75 دلار 13:20:19
505.88 دلار 13:18:14
506.12 دلار 13:16:18
506.25 دلار 13:11:15
506.38 دلار 13:06:15
506.62 دلار 12:59:15
506.12 دلار 12:58:14
506.38 دلار 12:57:13
506.62 دلار 12:55:17
506.88 دلار 12:54:15
506.62 دلار 12:51:16
506.88 دلار 12:40:19
506.62 دلار 12:35:19
506.88 دلار 12:09:18
507.38 دلار 12:08:18
507.62 دلار 12:05:24
507.38 دلار 12:02:23
507.12 دلار 12:01:27
506.62 دلار 11:54:20
506.88 دلار 11:50:21
506.62 دلار 11:47:18
506.38 دلار 11:45:18
506.62 دلار 11:40:26
506.38 دلار 11:39:19
506.62 دلار 11:38:16
506.38 دلار 11:35:18
506.62 دلار 11:28:17
506.38 دلار 11:26:16
506.62 دلار 11:24:17
506.75 دلار 11:21:17
506.62 دلار 11:19:17
506.88 دلار 11:18:15
506.75 دلار 11:15:16
506.38 دلار 11:14:14
506.62 دلار 11:13:14
506.38 دلار 11:08:27
506.12 دلار 11:06:26
505.88 دلار 11:01:33
505.62 دلار 10:57:27
505.38 دلار 10:55:29
505.62 دلار 10:54:27
505.38 دلار 10:52:26
505.12 دلار 10:46:26
505.62 دلار 10:44:24
505.5 دلار 10:43:25
505.38 دلار 10:42:25
505.12 دلار 10:40:34
505.38 دلار 10:34:23
505.12 دلار 10:33:26
505.38 دلار 10:32:27
505.88 دلار 10:29:21
506.12 دلار 10:23:22
505.88 دلار 10:22:24
505.62 دلار 10:12:24
505.88 دلار 10:11:21
505.75 دلار 10:10:24
505.88 دلار 09:58:23
505.38 دلار 09:44:21
505.12 دلار 09:43:19
505.38 دلار 09:35:19
505.5 دلار 09:33:16
505.62 دلار 09:31:21
505.88 دلار 09:30:25
506 دلار 09:29:17
505.88 دلار 09:27:17
505.62 دلار 09:05:18
505.5 دلار 09:04:19
505.62 دلار 09:01:22
505.5 دلار 08:59:15
505.62 دلار 08:51:14
505.88 دلار 08:47:15
505.62 دلار 08:43:15
505.88 دلار 08:40:19
506.12 دلار 08:32:16
506.38 دلار 08:31:17
506.62 دلار 08:30:20
506.38 دلار 08:21:13
506.12 دلار 08:17:14
506.38 دلار 08:15:15
506.12 دلار 08:14:14
506.25 دلار 08:13:15
506.38 دلار 08:05:14
506.12 دلار 08:01:19
506.25 دلار 07:59:13
506.12 دلار 07:56:13
506.38 دلار 07:52:15
506.5 دلار 07:51:13
506.62 دلار 07:49:13
506.38 دلار 07:31:39
506.5 دلار 07:26:11
506.38 دلار 07:25:14
506.62 دلار 07:21:14
506.5 دلار 07:20:15
506.62 دلار 07:19:13
506.38 دلار 07:02:12
506.5 دلار 07:01:13
506.38 دلار 06:57:12
506.5 دلار 06:56:12
506.38 دلار 06:53:13
506.62 دلار 06:41:10
506.75 دلار 06:40:14
506.62 دلار 06:36:11
506.88 دلار 06:34:32
506.62 دلار 06:31:14
506.88 دلار 06:29:11
507 دلار 06:26:10
506.88 دلار 06:25:12
507 دلار 06:24:11
506.5 دلار 06:22:11
506.88 دلار 06:18:09
507 دلار 06:17:10
507.12 دلار 06:16:11
507 دلار 06:14:12
506.88 دلار 06:12:11
506.12 دلار 06:08:11
506.38 دلار 06:07:10
506.62 دلار 06:04:11
506.38 دلار 06:01:13
506.5 دلار 06:00:17
506.62 دلار 05:47:11
506.5 دلار 05:46:12
506.62 دلار 05:37:11
506.38 دلار 05:36:11
506.62 دلار 05:34:11
506.88 دلار 05:33:09
506.25 دلار 05:28:11
506.38 دلار 05:21:11
506.62 دلار 05:18:10
506.38 دلار 05:17:09
506.62 دلار 05:14:09
506.38 دلار 05:10:12
506 دلار 05:06:11
506.12 دلار 05:01:11
505.88 دلار 04:58:11
506 دلار 04:56:09
505.88 دلار 04:54:09
506.12 دلار 04:44:09
506.38 دلار 04:43:10
506.12 دلار 04:42:09
505.88 دلار 04:36:11
506.38 دلار 04:33:10
506.12 دلار 04:31:13
506 دلار 04:30:17
505.88 دلار 04:25:11
505.75 دلار 04:23:11
505.62 دلار 04:21:10
505.88 دلار 04:19:10
505.62 دلار 04:18:10
505.88 دلار 04:08:09
506.12 دلار 04:05:11
506.38 دلار 04:04:09
506.12 دلار 03:59:09
506 دلار 03:58:10
506.38 دلار 03:57:09
506.62 دلار 03:54:10
506.38 دلار 03:52:09
506.62 دلار 03:49:09
506.38 دلار 03:44:08
506.12 دلار 03:40:11
505.88 دلار 03:39:09
506.12 دلار 03:35:10
506.38 دلار 03:32:09
506.12 دلار 03:31:10
506.25 دلار 03:30:12
507.25 دلار 01:15:11

پنبه

 • نرخ فعلی : 63.44
 • بالاترین قیمت روز : 63.82
 • پایین ترین قیمت روز : 63.06
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.15
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.6%
 • نرخ بازگشایی بازار : 63.39
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۳۵:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 63.43
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01
جدول نرخ های امروز زمان
63.44 دلار 15:35:16
63.45 دلار 15:34:13
63.48 دلار 15:33:14
63.44 دلار 15:32:14
63.43 دلار 15:31:15
63.51 دلار 15:30:24
63.49 دلار 15:29:14
63.48 دلار 15:28:15
63.47 دلار 15:27:13
63.45 دلار 15:25:15
63.43 دلار 15:24:14
63.42 دلار 15:22:13
63.46 دلار 15:21:14
63.52 دلار 15:20:16
63.53 دلار 15:19:14
63.56 دلار 15:18:11
63.54 دلار 15:17:14
63.52 دلار 15:16:14
63.53 دلار 15:15:14
63.62 دلار 15:14:13
63.7 دلار 15:13:14
63.77 دلار 15:12:15
63.79 دلار 15:11:13
63.82 دلار 15:10:17
63.67 دلار 15:09:13
63.7 دلار 15:08:13
63.74 دلار 15:07:14
63.77 دلار 15:04:17
63.78 دلار 15:03:12
63.76 دلار 15:02:14
63.63 دلار 15:01:17
63.62 دلار 14:59:13
63.65 دلار 14:58:16
63.59 دلار 14:57:15
63.56 دلار 14:52:14
63.57 دلار 14:51:14
63.56 دلار 14:50:17
63.59 دلار 14:49:15
63.58 دلار 14:48:14
63.59 دلار 14:47:12
63.6 دلار 14:45:18
63.64 دلار 14:44:15
63.61 دلار 14:41:13
63.62 دلار 14:40:18
63.63 دلار 14:37:13
63.61 دلار 14:36:15
63.59 دلار 14:35:17
63.6 دلار 14:34:14
63.59 دلار 14:33:14
63.68 دلار 14:30:23
63.67 دلار 14:29:14
63.65 دلار 14:28:14
63.66 دلار 14:27:14
63.63 دلار 14:25:16
63.64 دلار 14:24:14
63.63 دلار 14:22:17
63.61 دلار 14:21:15
63.62 دلار 14:18:13
63.6 دلار 14:17:13
63.61 دلار 14:16:15
63.58 دلار 14:14:14
63.59 دلار 14:13:15
63.6 دلار 14:12:16
63.59 دلار 14:11:15
63.56 دلار 14:09:14
63.52 دلار 14:08:14
63.55 دلار 14:07:13
63.48 دلار 14:06:14
63.45 دلار 14:00:24
63.44 دلار 13:59:14
63.42 دلار 13:58:14
63.45 دلار 13:56:15
63.4 دلار 13:50:15
63.39 دلار 13:48:13
63.41 دلار 13:47:13
63.39 دلار 13:46:14
63.34 دلار 13:45:14
63.35 دلار 13:44:16
63.36 دلار 13:43:13
63.35 دلار 13:40:16
63.39 دلار 13:39:12
63.38 دلار 13:33:14
63.4 دلار 13:28:15
63.38 دلار 13:27:14
63.39 دلار 13:26:13
63.41 دلار 13:22:15
63.44 دلار 13:21:14
63.41 دلار 13:12:15
63.4 دلار 13:09:14
63.42 دلار 13:08:16
63.45 دلار 13:06:15
63.4 دلار 13:03:12
63.45 دلار 13:01:23
63.4 دلار 13:00:23
63.44 دلار 12:59:15
63.38 دلار 12:58:14
63.37 دلار 12:55:17
63.36 دلار 12:54:15
63.37 دلار 12:53:13
63.39 دلار 12:52:16
63.32 دلار 12:51:16
63.31 دلار 12:50:18
63.3 دلار 12:48:16
63.28 دلار 12:47:17
63.25 دلار 12:46:17
63.26 دلار 12:44:15
63.23 دلار 12:38:15
63.24 دلار 12:37:16
63.23 دلار 12:36:20
63.22 دلار 12:35:19
63.23 دلار 12:33:19
63.28 دلار 12:32:20
63.3 دلار 12:31:28
63.28 دلار 12:28:19
63.32 دلار 12:22:20
63.34 دلار 12:20:23
63.33 دلار 12:19:19
63.31 دلار 12:16:19
63.32 دلار 12:11:19
63.31 دلار 12:07:19
63.3 دلار 12:06:18
63.31 دلار 12:04:21
63.3 دلار 12:03:17
63.31 دلار 11:57:18
63.3 دلار 11:55:20
63.31 دلار 11:52:21
63.32 دلار 11:51:19
63.34 دلار 11:49:18
63.3 دلار 11:46:16
63.26 دلار 11:43:16
63.23 دلار 11:41:18
63.24 دلار 11:40:25
63.28 دلار 11:39:18
63.27 دلار 11:38:15
63.28 دلار 11:36:18
63.27 دلار 11:35:18
63.28 دلار 11:34:15
63.26 دلار 11:33:18
63.25 دلار 11:32:19
63.27 دلار 11:31:21
63.31 دلار 11:30:21
63.34 دلار 11:29:15
63.33 دلار 11:28:17
63.34 دلار 11:27:17
63.32 دلار 11:26:16
63.3 دلار 11:25:17
63.32 دلار 11:23:15
63.34 دلار 11:19:16
63.32 دلار 11:18:15
63.34 دلار 11:17:14
63.27 دلار 11:16:16
63.24 دلار 11:15:16
63.2 دلار 11:14:14
63.21 دلار 11:13:14
63.2 دلار 11:06:26
63.19 دلار 11:05:26
63.2 دلار 11:02:32
63.19 دلار 10:58:27
63.18 دلار 10:57:27
63.22 دلار 10:55:29
63.23 دلار 10:53:23
63.21 دلار 10:52:25
63.2 دلار 10:51:24
63.18 دلار 10:49:25
63.13 دلار 10:46:26
63.12 دلار 10:34:23
63.11 دلار 10:31:26
63.09 دلار 10:30:29
63.11 دلار 10:29:21
63.12 دلار 10:25:24
63.09 دلار 10:21:23
63.07 دلار 10:20:29
63.08 دلار 10:19:24
63.09 دلار 10:11:21
63.08 دلار 10:10:24
63.11 دلار 10:08:22
63.12 دلار 10:06:20
63.11 دلار 10:05:22
63.07 دلار 10:04:21
63.1 دلار 10:03:17
63.09 دلار 10:02:22
63.12 دلار 10:00:33
63.13 دلار 09:59:19
63.14 دلار 09:53:20
63.12 دلار 09:51:21
63.09 دلار 09:50:24
63.08 دلار 09:49:20
63.09 دلار 09:43:19
63.07 دلار 09:42:18
63.08 دلار 09:40:24
63.11 دلار 09:27:17
63.09 دلار 09:21:21
63.08 دلار 09:20:22
63.09 دلار 09:12:20
63.14 دلار 09:09:17
63.13 دلار 09:07:18
63.12 دلار 09:06:19
63.1 دلار 09:04:18
63.07 دلار 09:02:18
63.09 دلار 08:59:15
63.12 دلار 08:53:14
63.11 دلار 08:41:16
63.12 دلار 08:40:19
63.13 دلار 08:35:15
63.11 دلار 08:31:17
63.13 دلار 08:28:17
63.15 دلار 07:59:13
63.13 دلار 07:40:15
63.15 دلار 07:32:15
63.13 دلار 07:13:12
63.15 دلار 06:58:13
63.14 دلار 06:46:15
63.16 دلار 06:43:11
63.17 دلار 06:42:11
63.18 دلار 06:34:26
63.17 دلار 06:33:29
63.2 دلار 06:32:11
63.22 دلار 06:29:11
63.21 دلار 06:28:12
63.16 دلار 06:23:10
63.17 دلار 06:21:10
63.18 دلار 06:19:10
63.24 دلار 06:17:10
63.22 دلار 06:16:11
63.26 دلار 06:15:11
63.25 دلار 06:13:11
63.26 دلار 06:12:11
63.25 دلار 06:02:12
63.27 دلار 06:01:13
63.22 دلار 06:00:17
63.2 دلار 05:59:10
63.19 دلار 05:56:11
63.2 دلار 05:54:11
63.17 دلار 05:53:11
63.16 دلار 05:46:12
63.15 دلار 05:40:12
63.14 دلار 05:38:10
63.12 دلار 05:35:11
63.13 دلار 05:34:11
63.14 دلار 05:32:12
63.15 دلار 05:30:16
63.21 دلار 05:28:11
63.22 دلار 05:27:12
63.19 دلار 05:26:11
63.14 دلار 05:24:11
63.11 دلار 05:23:10
63.14 دلار 05:21:11
63.12 دلار 05:20:12
63.1 دلار 05:19:10
63.08 دلار 05:18:10
63.1 دلار 05:17:09
63.08 دلار 05:13:10
63.07 دلار 05:12:10
63.06 دلار 05:11:09
63.09 دلار 05:09:10
63.08 دلار 05:08:09
63.1 دلار 05:07:10
63.18 دلار 05:06:11
63.21 دلار 05:05:10
63.22 دلار 05:04:09
63.16 دلار 05:03:09
63.14 دلار 05:02:11
63.11 دلار 05:01:11
63.14 دلار 05:00:14
63.08 دلار 04:58:11
63.1 دلار 04:57:10
63.08 دلار 04:56:09
63.12 دلار 04:55:10
63.06 دلار 04:54:09
63.11 دلار 04:53:10
63.1 دلار 04:52:10
63.09 دلار 04:51:09
63.14 دلار 04:50:11
63.19 دلار 04:49:10
63.21 دلار 04:48:11
63.26 دلار 04:47:09
63.28 دلار 04:44:09
63.26 دلار 04:43:10
63.28 دلار 04:42:09
63.25 دلار 04:37:13
63.26 دلار 04:36:11
63.24 دلار 04:32:13
63.38 دلار 04:31:13
63.39 دلار 04:30:17

شکر

 • نرخ فعلی : 12.45
 • بالاترین قیمت روز : 12.54
 • پایین ترین قیمت روز : 12.43
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.16%
 • نرخ بازگشایی بازار : 12.54
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۳۵:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 12.57
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.96%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12
جدول نرخ های امروز زمان
12.45 دلار 15:35:16
12.44 دلار 15:34:13
12.43 دلار 15:30:24
12.45 دلار 15:29:14
12.46 دلار 15:19:14
12.47 دلار 15:18:11
12.46 دلار 15:10:17
12.48 دلار 15:03:12
12.46 دلار 15:02:14
12.47 دلار 15:01:17
12.48 دلار 14:57:15
12.46 دلار 14:53:13
12.47 دلار 14:52:14
12.48 دلار 14:50:17
12.46 دلار 14:44:15
12.48 دلار 14:42:15
12.46 دلار 14:31:16
12.45 دلار 14:24:14
12.46 دلار 13:26:13
12.48 دلار 13:23:15
12.46 دلار 12:59:15
12.48 دلار 12:34:18
12.5 دلار 12:32:20
12.51 دلار 12:31:28
12.5 دلار 12:25:21
12.52 دلار 12:20:23
12.5 دلار 12:16:19
12.52 دلار 12:14:17
12.5 دلار 12:06:18
12.52 دلار 11:43:16
12.54 دلار 11:42:15
12.52 دلار 11:23:15
12.5 دلار 11:20:18
12.52 دلار 11:19:16
12.51 دلار 11:18:15
12.52 دلار 11:16:16
12.5 دلار 11:11:14
12.52 دلار 11:09:27
12.5 دلار 11:03:23
12.52 دلار 11:01:33
12.54 دلار 11:00:40

سویا

 • نرخ فعلی : 934.38
 • بالاترین قیمت روز : 936.38
 • پایین ترین قیمت روز : 931.38
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.27%
 • نرخ بازگشایی بازار : 933.25
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۳۴:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 933.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.11%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1
جدول نرخ های امروز زمان
934.38 دلار 15:34:13
933.88 دلار 15:33:14
934.12 دلار 15:30:25
934.38 دلار 15:27:14
933.88 دلار 15:26:13
933.62 دلار 15:25:15
933.38 دلار 15:23:13
933.25 دلار 15:21:14
933.12 دلار 15:20:17
933.38 دلار 15:19:14
933.12 دلار 15:18:11
933.38 دلار 15:15:15
933.25 دلار 15:14:13
933.12 دلار 15:13:15
933.38 دلار 15:11:13
933.25 دلار 15:08:13
933.38 دلار 15:03:13
933.25 دلار 15:01:18
933.38 دلار 14:55:15
933.12 دلار 14:54:14
933.62 دلار 14:50:17
933.5 دلار 14:49:15
933.38 دلار 14:48:14
933.62 دلار 14:47:12
933.5 دلار 14:46:16
933.62 دلار 14:45:18
933.38 دلار 14:44:15
933.5 دلار 14:42:16
933.62 دلار 14:39:15
933.5 دلار 14:38:13
933.62 دلار 14:37:13
933.5 دلار 14:36:15
933.38 دلار 14:35:17
933.12 دلار 14:34:14
933.38 دلار 14:31:17
933.12 دلار 14:27:14
932.88 دلار 14:26:14
933.12 دلار 14:23:15
933 دلار 14:22:17
932.88 دلار 14:14:14
932.62 دلار 14:13:16
933.38 دلار 14:12:17
933.12 دلار 14:06:14
932.88 دلار 13:59:14
933.12 دلار 13:53:13
932.88 دلار 13:44:16
932.62 دلار 13:42:14
932.12 دلار 13:41:12
932.38 دلار 13:33:14
932.12 دلار 13:31:17
932.38 دلار 13:30:22
932.12 دلار 13:29:13
931.75 دلار 13:28:15
931.38 دلار 13:27:14
931.62 دلار 13:26:13
931.88 دلار 13:25:17
933.38 دلار 13:23:15
933.5 دلار 13:22:15
933.38 دلار 13:21:15
933.62 دلار 13:19:14
933.38 دلار 13:18:14
933.62 دلار 13:17:14
933.88 دلار 13:15:16
933.62 دلار 13:04:15
933.38 دلار 13:01:23
933.12 دلار 12:55:17
933.38 دلار 12:54:15
933.88 دلار 12:53:13
934.12 دلار 12:52:16
934.38 دلار 12:46:17
934.12 دلار 12:43:15
934.38 دلار 12:39:15
934.12 دلار 12:38:15
934 دلار 12:37:16
933.88 دلار 12:35:19
934.12 دلار 12:32:21
934.38 دلار 12:31:28
933.88 دلار 12:12:23
934.12 دلار 12:06:19
934.38 دلار 12:01:27
934.12 دلار 11:55:20
934.38 دلار 11:54:20
934.88 دلار 11:51:19
934.62 دلار 11:41:18
934.88 دلار 11:33:19
935 دلار 11:31:21
935.12 دلار 11:30:22
935.25 دلار 11:28:17
935.12 دلار 11:24:17
935.38 دلار 11:19:17
935.62 دلار 11:15:16
935.38 دلار 11:14:14
935.5 دلار 11:13:14
935.38 دلار 11:11:14
935.62 دلار 11:08:27
935.38 دلار 11:06:26
935.25 دلار 11:03:23
935.12 دلار 11:02:32
935.38 دلار 11:00:41
935.12 دلار 10:59:24
935.38 دلار 10:55:29
935.25 دلار 10:54:27
934.88 دلار 10:53:23
934.62 دلار 10:51:25
934.5 دلار 10:50:29
934.62 دلار 10:48:29
934.38 دلار 10:46:26
934.62 دلار 10:42:25
934.12 دلار 10:41:26
934.38 دلار 10:40:34
934.12 دلار 10:39:24
934 دلار 10:38:23
934.12 دلار 10:36:24
934.62 دلار 10:27:24
934.38 دلار 10:26:24
934.88 دلار 10:25:24
934.62 دلار 10:23:22
934.25 دلار 10:22:24
933.88 دلار 10:18:18
933.62 دلار 10:17:20
933.25 دلار 10:16:23
933.38 دلار 10:14:20
933.5 دلار 10:13:22
933.62 دلار 10:11:21
933.5 دلار 10:10:24
933.62 دلار 10:06:21
933.88 دلار 10:04:22
933.75 دلار 10:03:17
933.88 دلار 10:02:22
933.62 دلار 10:00:34
933.88 دلار 09:58:23
933.75 دلار 09:57:21
933.88 دلار 09:56:20
933.75 دلار 09:55:23
933.88 دلار 09:51:22
934.12 دلار 09:43:19
934.38 دلار 09:32:20
934.12 دلار 09:31:21
934.88 دلار 09:28:21
934.62 دلار 09:27:17
934.38 دلار 09:26:18
934.12 دلار 09:21:21
934.38 دلار 09:18:15
934.62 دلار 09:05:18
934.38 دلار 09:04:19
934.12 دلار 08:59:15
934.38 دلار 08:54:14
934.12 دلار 08:53:14
934.38 دلار 08:52:16
934.12 دلار 08:51:14
934.25 دلار 08:50:19
934.12 دلار 08:40:19
934.38 دلار 08:39:15
934.25 دلار 08:38:16
933.88 دلار 08:32:16
934.12 دلار 08:31:17
934.38 دلار 08:30:20
934.12 دلار 08:27:13
933.88 دلار 08:25:15
933.75 دلار 08:24:14
934.12 دلار 08:19:15
934 دلار 08:18:13
934.12 دلار 08:03:12
934.25 دلار 08:02:14
934.38 دلار 08:01:19
934.62 دلار 08:00:20
934.38 دلار 07:54:13
934.62 دلار 07:53:13
934.88 دلار 07:49:13
934.62 دلار 07:46:13
934.38 دلار 07:45:14
934.62 دلار 07:44:13
934.88 دلار 07:39:12
934.75 دلار 07:37:13
934.62 دلار 07:35:14
934.5 دلار 07:34:13
934.88 دلار 07:23:12
934.62 دلار 07:18:10
934.38 دلار 07:16:12
934.62 دلار 07:14:14
934.38 دلار 07:12:15
934.5 دلار 07:11:13
934.62 دلار 07:04:12
934.88 دلار 07:02:12
935.12 دلار 07:01:13
934.88 دلار 07:00:18
934.62 دلار 06:56:12
934.38 دلار 06:54:13
934.62 دلار 06:52:12
934.88 دلار 06:42:11
934.75 دلار 06:40:14
934.88 دلار 06:36:11
934.62 دلار 06:35:29
934.75 دلار 06:34:32
934.88 دلار 06:33:35
935 دلار 06:32:11
934.88 دلار 06:31:14
935.38 دلار 06:30:17
935.62 دلار 06:29:11
935.5 دلار 06:28:12
935.62 دلار 06:23:10
935.38 دلار 06:22:11
935.62 دلار 06:20:12
935.88 دلار 06:19:10
935.62 دلار 06:18:09
936.38 دلار 06:15:11
935.88 دلار 06:13:11
936.12 دلار 06:12:11
935.38 دلار 06:11:10
935.12 دلار 06:10:12
934.88 دلار 06:09:10
934.62 دلار 06:08:11
934.88 دلار 06:05:10
934.62 دلار 06:04:11
934.38 دلار 06:03:10
934.62 دلار 05:59:10
934.5 دلار 05:58:11
934.25 دلار 05:57:11
934.5 دلار 05:56:11
934.62 دلار 05:44:11
934.88 دلار 05:43:12
935.12 دلار 05:41:11
934.88 دلار 05:39:10
935.12 دلار 05:34:11
935.25 دلار 05:33:09
934.75 دلار 05:32:12
934.38 دلار 05:28:11
934.12 دلار 05:22:11
934.25 دلار 05:21:11
934.62 دلار 05:14:09
934.12 دلار 05:08:09
933.88 دلار 05:00:14
933.62 دلار 04:57:10
933.38 دلار 04:49:10
933.5 دلار 04:48:11
933.25 دلار 04:47:10
932.88 دلار 04:46:11
933.38 دلار 04:45:13
933.62 دلار 04:43:10
933.38 دلار 04:42:09
933.12 دلار 04:40:14
932.75 دلار 04:39:11
932.88 دلار 04:37:13
933 دلار 04:36:11
933.38 دلار 04:32:13
933.12 دلار 04:31:13
932.75 دلار 04:30:17
932.38 دلار 04:29:10
932.62 دلار 04:25:11
932.38 دلار 04:24:11
932.12 دلار 04:17:09
932.38 دلار 04:16:10
932.5 دلار 04:15:10
932.38 دلار 04:14:09
932.62 دلار 04:11:09
932.88 دلار 04:09:10
932.62 دلار 04:06:09
932.88 دلار 04:05:11
933 دلار 04:04:09
932.88 دلار 04:00:13
933.12 دلار 03:57:09
933.38 دلار 03:48:10
933.12 دلار 03:46:10
932.88 دلار 03:44:08
932.75 دلار 03:43:10
932.88 دلار 03:42:09
933.12 دلار 03:40:11
932.88 دلار 03:39:09
932.62 دلار 03:38:09
932.75 دلار 03:37:10
932.88 دلار 03:36:09
932.62 دلار 03:35:10
932.38 دلار 03:34:10
931.88 دلار 03:33:09
932.12 دلار 03:32:09
932.38 دلار 03:30:12
933.25 دلار 01:15:11

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال گندم

مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 498 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.38 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 492 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 15.38 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 3.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 484 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 23.38 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 4.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 485 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 22.38 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 4.61%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
بازار آمریکا / شکر 25.5 (0%) 0 25.5 25.8 ۱۶ مهر
بازار آمریکا / شکر 12.48 (0.88%) 0.11 11.92 12.59 ۱۵:۳۵:۱۶
بازار آمریکا / گندم 425 (0%) 0 424 489 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / گندم بهاره 629 (0%) 0 628 654 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / جو 269 (0%) 0 265 275 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / ذرت 347 (0%) 0 346 348 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / برنج 11.88 (0.04%) 0.005 11.88 12.17 ۰۵:۵۱:۱۰
بازار آمریکا / برنج (p) 11.885 (0%) 0 11.885 11.99 ۲۳ مهر
بازار آمریکا / پنبه 63.7 (0.27%) 0.17 63.05 65.97 ۱۵:۳۵:۱۶
بازار آمریکا / قهوه 93.05 (1.5%) 1.4 107.2 94.45 ۱۵:۳۵:۱۶
بازار آمریکا / کاکائو 2501 (0.84%) 21 2495 2522 ۱۵:۳۵:۱۶
بازار آمریکا / الوار 372.7 (0.19%) 0.7 372 372.7 ۰۱:۰۷:۰۹
بازار آمریکا / الوار 286.1 (0%) 0 285.6 291.9 ۲۰ مهر
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
بازار آمریکا / شیر (Class III) 18.12 (3.2%) 0.58 18.12 18.72 ۰۵:۵۹:۱۰
بازار آمریکا / شیر (Class III) 18.68 (2.19%) 0.4 18.28 18.68 ۰۵:۰۸:۰۹
بازار آمریکا / سویا 997 (0%) 0 984 998 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا 307.9 (0.03%) 0.1 307.4 322.3 ۱۵:۳۱:۱۶
بازار آمریکا / روغن سویا 30.34 (0.16%) 0.05 30.3 31.53 ۱۵:۳۵:۱۶
بازار آمریکا / سویا (p) 994 (0%) 0 994 994 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) 307.8 (0.59%) 1.8 306 307.8 ۰۴:۴۵:۱۳
بازار آمریکا / روغن سویا (p) 30.39 (1.64%) 0.49 29.9 30.39 ۰۵:۰۵:۱۰
بازار آمریکا / گاو زنده 113.45 (0%) 0 112.95 113.65 ۲۳ مهر
بازار آمریکا / فیدر گاو 146.075 (0%) 0 145.3 146.55 ۲۳ مهر
بازار آمریکا / گاو زنده (P) 113.45 (2.21%) 2.45 111 113.45 ۰۴:۲۴:۱۰
بازار آمریکا / فیدر گاو (P) 146.075 (0.74%) 1.075 145 146.075 ۰۵:۰۹:۱۰
بازار آمریکا / آب پرتقال 100.15 (0%) 0 100 99.95 ۲۳ مهر