کالایاب
شاخص یاب

بازارهای کالایی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
گندم 475.12 (0%) 0 461.88 475.38 ۱ شهریور
پنبه 58.18 (0%) 0 58.07 59.54 ۱ شهریور
جو 267 (0%) 0 264.3 267.7 ۱ شهریور
برنج 11.015 (0%) 0 10.883 11.018 ۱ شهریور
ذرت 358 (0%) 0 357.75 362.88 ۱ شهریور
شکر 11.47 (0%) 0 11.46 11.64 ۱ شهریور
سویا 855.12 (0%) 0 855.12 871.88 ۱ شهریور
روغن سویا 28.64 (0%) 0 28.54 29 ۱ شهریور
کنجاله سویا 295.05 (0%) 0 295.05 300.85 ۱ شهریور
عنوان قیمت زنده تغییر؟ کمترین بیشترین زمان
گندم 133.5 (1.5%) 2 133.5 133.5 ۰۲:۰۸:۰۹
کاکائو 1647 (0.12%) 2 1647 1647 ۰۲:۰۸:۰۹
قهوه 1285 (0%) 0 1274 1295 ۱ شهریور
شکر 310.4 (0.55%) 1.7 310.4 310.4 ۰۲:۰۷:۱۰
الوار 359 (1.06%) 3.8 358.3 362.2 ۰۰:۳۴:۰۳
کاکائو 2229.5 (0%) 0 2220 2257 ۱ شهریور
آب پرتقال 95.7 (0%) 0 95.62 97.08 ۱ شهریور
فیدر گاو 137.19 (0%) 0 136.6 138.71 ۱ شهریور
گاو زنده 99.575 (0%) 0 100 99.987 ۱ شهریور

گندم

 • نرخ فعلی : 475.12
 • بالاترین قیمت روز : 475.38
 • پایین ترین قیمت روز : 461.88
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 475.12
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

پنبه

 • نرخ فعلی : 58.18
 • بالاترین قیمت روز : 59.54
 • پایین ترین قیمت روز : 58.07
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 58.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

شکر

 • نرخ فعلی : 11.47
 • بالاترین قیمت روز : 11.64
 • پایین ترین قیمت روز : 11.46
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 11.47
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سویا

 • نرخ فعلی : 855.12
 • بالاترین قیمت روز : 871.88
 • پایین ترین قیمت روز : 855.12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 855.12
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال گندم

مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 469 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 482 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 6.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 503 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 27.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 5.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 478 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 0.61%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
بازار آمریکا / شکر 26.76 (0%) 0 25.75 26.76 ۱۱ مرداد
بازار آمریکا / شکر 11.47 (0%) 0 11.46 12.32 ۱ شهریور
بازار آمریکا / گندم 425 (0%) 0 424 489 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / گندم بهاره 629 (0%) 0 628 654 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / جو 269 (0%) 0 265 275 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / ذرت 347 (0%) 0 346 348 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / برنج 11.28 (0%) 0 10.815 11.28 ۱ شهریور
بازار آمریکا / برنج (p) 11.28 (4.3%) 0.465 11.28 11.28 ۰۵:۳۶:۱۰
بازار آمریکا / پنبه 58.21 (0%) 0 58.08 62.77 ۱ شهریور
بازار آمریکا / قهوه 96.05 (0%) 0 110.45 97.3 ۱ شهریور
بازار آمریکا / کاکائو 2238 (0%) 0 2220 2256 ۱ شهریور
بازار آمریکا / الوار 359.9 (0.81%) 2.9 358.3 362.8 ۰۲:۰۷:۱۰
بازار آمریکا / الوار 286.1 (0%) 0 285.6 291.9 ۲۰ مهر
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
بازار آمریکا / شیر (Class III) 17.22 (0.17%) 0.03 17.19 17.22 ۰۲:۰۷:۱۰
بازار آمریکا / شیر (Class III) 17.22 (1.63%) 0.28 17.22 17.5 ۰۵:۱۳:۱۰
بازار آمریکا / سویا 997 (0%) 0 984 998 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا 295.4 (0%) 0 295.4 316.2 ۱ شهریور
بازار آمریکا / روغن سویا 28.7 (0%) 0 28.56 29.77 ۱ شهریور
بازار آمریکا / سویا (p) 994 (0%) 0 994 994 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) 295.4 (0.82%) 2.4 293 295.4 ۰۵:۴۲:۱۰
بازار آمریکا / روغن سویا (p) 28.7 (7.37%) 1.97 26.73 28.7 ۰۶:۰۵:۱۰
بازار آمریکا / گاو زنده 99.4 (0%) 0 100 99.9 ۱ شهریور
بازار آمریکا / فیدر گاو 132.525 (0%) 0 130.975 135.6 ۱ شهریور
بازار آمریکا / گاو زنده (P) 99.4 (11.17%) 11.1 110.5 99.4 ۰۵:۳۳:۱۰
بازار آمریکا / فیدر گاو (P) 132.525 (2.32%) 3.075 132.525 135.6 ۰۵:۱۳:۱۰
بازار آمریکا / آب پرتقال 98.3 (0%) 0 101.85 99.55 ۱ شهریور