شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ZAR/VEF Ask

  • نرخ فعلی:2843.331
  • بالاترین قیمت روز:2851.102
  • پایین ترین قیمت روز:2842.2451
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5.14
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,843.9519
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۲۱:۲۴
  • نرخ روز گذشته:2,725.6638
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.32%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:117.6672

نمودار کندل استیک ZAR/VEF Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک ZAR/VEF Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,843.331 ریال14:21:24
2,842.2451 ریال13:56:21
2,844.2625 ریال13:42:23
2,849.4061 ریال13:21:22
2,850.7705 ریال12:56:22
2,851.102 ریال12:42:22
2,846.9535 ریال12:21:21
2,849.075 ریال11:56:22
2,850.9168 ریال11:42:22
2,848.335 ریال11:21:21
2,846.1466 ریال10:56:21
2,845.9134 ریال10:42:21
2,846.4479 ریال10:21:21
2,847.0021 ریال9:56:21
2,846.7785 ریال9:42:23
2,846.4674 ریال9:21:20
2,846.6132 ریال8:56:19
2,847.3523 ریال8:42:21
2,847.3133 ریال8:21:19
2,847.4106 ریال7:56:19
2,847.5857 ریال7:42:19
2,847.7122 ریال7:21:19
2,847.576 ریال6:56:19
2,847.5468 ریال6:42:18
2,847.5565 ریال6:21:21
2,848.1014 ریال5:56:22
2,847.3717 ریال5:42:23
2,846.691 ریال5:21:21
2,847.2258 ریال4:56:19
2,845.5345 ریال4:42:20
2,845.4276 ریال4:21:19
2,846.3799 ریال3:56:18
2,846.5452 ریال3:42:18
2,846.6521 ریال2:56:18
2,847.0313 ریال2:42:18
2,846.4091 ریال2:21:18
2,846.8757 ریال1:56:19
2,846.1078 ریال1:42:20
2,843.0304 ریال1:21:19
2,843.1467 ریال0:56:17
2,843.2049 ریال0:42:19
2,843.9519 ریال0:21:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات