شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رند آفریقای جنوبی / دلار

  • نرخ فعلی:0.0678
  • بالاترین قیمت روز:0.0679
  • پایین ترین قیمت روز:0.0676
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0677
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۵:۲۷
  • نرخ روز گذشته:0.0678
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک رند آفریقای جنوبی / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک رند آفریقای جنوبی / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0678 ریال13:35:27
0.0677 ریال13:27:29
0.0678 ریال13:13:22
0.0677 ریال12:57:31
0.0676 ریال12:53:25
0.0677 ریال12:45:27
0.0677 ریال12:45:26
0.0678 ریال12:43:35
0.0677 ریال12:31:26
0.0678 ریال12:25:41
0.0678 ریال12:25:41
0.0677 ریال12:21:25
0.0678 ریال12:01:27
0.0677 ریال11:55:22
0.0677 ریال11:55:22
0.0678 ریال11:53:17
0.0677 ریال11:41:20
0.0676 ریال11:35:10
0.0676 ریال11:35:10
0.0677 ریال11:33:12
0.0676 ریال11:23:07
0.0677 ریال11:19:13
0.0676 ریال11:17:08
0.0677 ریال11:13:09
0.0676 ریال10:59:07
0.0677 ریال10:55:09
0.0677 ریال10:55:08
0.0676 ریال10:41:07
0.0677 ریال10:39:09
0.0676 ریال10:29:06
0.0677 ریال10:23:06
0.0678 ریال10:21:11
0.0677 ریال10:03:07
0.0676 ریال9:29:05
0.0677 ریال9:23:05
0.0678 ریال9:17:05
0.0677 ریال9:15:16
0.0678 ریال9:03:09
0.0677 ریال9:01:17
0.0678 ریال8:59:07
0.0677 ریال8:39:09
0.0678 ریال8:37:08
0.0677 ریال8:35:09
0.0677 ریال8:35:08
0.0678 ریال6:45:09
0.0678 ریال6:45:09
0.0679 ریال6:43:06
0.0678 ریال6:19:05
0.0679 ریال6:17:10
0.0678 ریال6:07:05
0.0677 ریال6:06:09
0.0678 ریال4:17:05
0.0677 ریال3:25:07
0.0677 ریال3:25:06
0.0678 ریال3:23:04
0.0677 ریال3:19:06
0.0676 ریال3:15:08
0.0676 ریال3:15:08
0.0677 ریال3:13:05
0.0676 ریال3:11:05
0.0677 ریال3:03:06
0.0678 ریال2:59:04
0.0676 ریال1:47:04
0.0677 ریال1:37:04
0.0676 ریال1:35:07
0.0677 ریال0:33:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات