شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / راند آفریقای جنوبی

  • نرخ فعلی:14.6258
  • بالاترین قیمت روز:14.6385
  • پایین ترین قیمت روز:14.5879
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.5879
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۴۷:۰۴
  • نرخ روز گذشته:14.5882
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0376

نمودار کندل استیک دلار / راند آفریقای جنوبی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / راند آفریقای جنوبی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.6258 ریال8:47:04
14.6214 ریال8:45:09
14.6214 ریال8:45:09
14.6216 ریال8:43:04
14.6258 ریال8:39:08
14.6257 ریال8:37:04
14.6258 ریال8:33:06
14.6257 ریال8:31:07
14.625 ریال8:29:04
14.6259 ریال8:27:16
14.6213 ریال8:25:05
14.626 ریال8:23:04
14.6258 ریال8:21:16
14.6257 ریال8:19:05
14.6258 ریال8:17:04
14.6208 ریال8:15:09
14.6208 ریال8:15:08
14.6258 ریال8:13:04
14.6209 ریال8:11:03
14.6234 ریال8:09:07
14.6229 ریال8:07:04
14.6239 ریال8:05:05
14.6239 ریال8:05:04
14.624 ریال8:04:04
14.6234 ریال7:59:04
14.6225 ریال7:57:07
14.6235 ریال7:55:05
14.6235 ریال7:55:04
14.6236 ریال7:53:03
14.6248 ریال7:51:06
14.6237 ریال7:49:04
14.6236 ریال7:47:03
14.6235 ریال7:45:08
14.6235 ریال7:45:07
14.6237 ریال7:41:03
14.6232 ریال7:39:06
14.6234 ریال7:35:05
14.6234 ریال7:35:04
14.6233 ریال7:33:06
14.6237 ریال7:31:05
14.6239 ریال7:29:04
14.6294 ریال7:27:07
14.626 ریال7:25:05
14.626 ریال7:25:04
14.6309 ریال7:23:04
14.6251 ریال7:21:07
14.6304 ریال7:19:04
14.6235 ریال7:17:04
14.6258 ریال7:15:08
14.6258 ریال7:15:08
14.6314 ریال7:13:04
14.6258 ریال7:11:04
14.6315 ریال7:09:07
14.6286 ریال7:06:07
14.6377 ریال7:03:06
14.6379 ریال7:01:06
14.6331 ریال6:59:04
14.6379 ریال6:57:06
14.6381 ریال6:55:05
14.6381 ریال6:55:04
14.6382 ریال6:53:04
14.634 ریال6:51:07
14.6385 ریال6:49:04
14.634 ریال6:47:05
14.6331 ریال6:45:21
14.6331 ریال6:45:21
14.6327 ریال6:43:04
14.6312 ریال6:41:04
14.6304 ریال6:39:07
14.6284 ریال6:37:04
14.6245 ریال6:35:05
14.6245 ریال6:35:04
14.627 ریال6:33:06
14.6216 ریال6:31:05
14.6203 ریال6:29:04
14.6178 ریال6:27:07
14.6177 ریال6:25:06
14.6177 ریال6:25:06
14.6128 ریال6:23:04
14.6126 ریال6:21:07
14.6131 ریال6:19:07
14.617 ریال6:17:06
14.6123 ریال6:15:10
14.6123 ریال6:15:10
14.6125 ریال6:13:06
14.6126 ریال6:11:07
14.6173 ریال6:09:08
14.6135 ریال6:07:08
14.6124 ریال6:05:08
14.6124 ریال6:05:08
14.612 ریال6:03:08
14.6127 ریال6:01:12
14.6123 ریال5:59:07
14.6125 ریال5:57:09
14.6117 ریال5:55:08
14.6117 ریال5:55:08
14.6134 ریال5:53:07
14.6125 ریال5:51:09
14.6127 ریال5:49:16
14.6121 ریال5:48:09
14.6164 ریال5:45:11
14.6164 ریال5:45:10
14.6115 ریال5:43:15
14.6112 ریال5:37:06
14.6113 ریال5:33:09
14.6136 ریال5:31:07
14.6081 ریال5:29:06
14.6187 ریال5:27:08
14.6014 ریال5:26:06
14.6009 ریال5:23:05
14.6008 ریال5:21:09
14.6006 ریال5:19:06
14.6001 ریال5:17:05
14.6051 ریال5:15:09
14.6051 ریال5:15:09
14.5985 ریال5:13:06
14.5986 ریال5:11:04
14.6 ریال5:09:07
14.5965 ریال5:08:06
14.5964 ریال5:05:05
14.5964 ریال5:05:05
14.5992 ریال5:04:05
14.5989 ریال5:01:10
14.5993 ریال4:59:05
14.5992 ریال4:57:07
14.5989 ریال4:55:07
14.599 ریال4:53:04
14.6052 ریال4:51:07
14.6053 ریال4:49:09
14.5986 ریال4:46:04
14.5999 ریال4:43:07
14.5996 ریال4:41:06
14.5983 ریال4:39:09
14.5975 ریال4:37:11
14.6027 ریال4:35:08
14.6027 ریال4:35:08
14.5975 ریال4:33:09
14.6032 ریال4:31:20
14.6031 ریال4:29:07
14.5982 ریال4:27:08
14.6038 ریال4:25:12
14.6038 ریال4:25:11
14.599 ریال4:23:07
14.6007 ریال4:21:09
14.5987 ریال4:19:08
14.5989 ریال4:17:07
14.5999 ریال4:15:16
14.5999 ریال4:15:11
14.5993 ریال4:13:06
14.5992 ریال4:11:06
14.5987 ریال4:09:09
14.5982 ریال4:07:06
14.5985 ریال4:03:08
14.5983 ریال4:01:09
14.5994 ریال3:59:08
14.5995 ریال3:57:08
14.5982 ریال3:55:07
14.5982 ریال3:55:06
14.5966 ریال3:53:05
14.6007 ریال3:51:08
14.5978 ریال3:49:07
14.5991 ریال3:48:07
14.5979 ریال3:45:09
14.5979 ریال3:45:08
14.5974 ریال3:43:06
14.5977 ریال3:41:05
14.5979 ریال3:39:08
14.5984 ریال3:37:05
14.5972 ریال3:35:12
14.5972 ریال3:35:11
14.6013 ریال3:33:07
14.5989 ریال3:31:09
14.5977 ریال3:29:05
14.6008 ریال3:27:07
14.5992 ریال3:25:09
14.5992 ریال3:25:06
14.5993 ریال3:23:05
14.6002 ریال3:21:08
14.5984 ریال3:19:09
14.5999 ریال3:17:05
14.5995 ریال3:15:09
14.5995 ریال3:15:08
14.5992 ریال3:13:06
14.6066 ریال3:11:04
14.5993 ریال3:09:07
14.5991 ریال3:07:04
14.604 ریال3:05:06
14.604 ریال3:05:05
14.5992 ریال3:03:06
14.5996 ریال3:01:13
14.5991 ریال2:59:05
14.5979 ریال2:57:08
14.599 ریال2:55:06
14.599 ریال2:55:05
14.5986 ریال2:53:04
14.6046 ریال2:51:07
14.6052 ریال2:49:04
14.5977 ریال2:47:05
14.6014 ریال2:45:08
14.6014 ریال2:45:07
14.5992 ریال2:43:04
14.6044 ریال2:41:05
14.5977 ریال2:39:08
14.597 ریال2:37:05
14.5973 ریال2:35:06
14.5973 ریال2:35:05
14.5975 ریال2:31:06
14.6006 ریال2:29:05
14.5998 ریال2:25:05
14.5998 ریال2:25:05
14.6034 ریال2:23:05
14.5972 ریال2:21:24
14.5997 ریال2:17:05
14.5996 ریال2:15:09
14.5996 ریال2:15:08
14.5984 ریال2:13:04
14.5991 ریال2:11:04
14.5973 ریال2:09:10
14.5992 ریال2:07:04
14.5995 ریال2:06:07
14.5997 ریال2:04:04
14.5989 ریال2:00:22
14.5991 ریال1:59:07
14.599 ریال1:57:07
14.598 ریال1:55:05
14.598 ریال1:55:05
14.5997 ریال1:53:06
14.5995 ریال1:51:08
14.5999 ریال1:49:04
14.5972 ریال1:45:08
14.5972 ریال1:45:07
14.5985 ریال1:43:04
14.603 ریال1:41:04
14.6043 ریال1:39:07
14.5987 ریال1:37:11
14.5979 ریال1:35:05
14.5979 ریال1:35:04
14.6029 ریال1:33:07
14.5916 ریال1:31:05
14.5939 ریال1:29:05
14.5933 ریال1:27:07
14.5924 ریال1:25:05
14.5924 ریال1:25:05
14.5925 ریال1:23:04
14.5977 ریال1:21:08
14.5922 ریال1:19:04
14.5929 ریال1:17:04
14.594 ریال1:15:09
14.594 ریال1:15:09
14.5943 ریال1:13:04
14.5904 ریال1:11:04
14.5903 ریال1:09:06
14.5904 ریال1:07:04
14.5976 ریال1:04:04
14.5901 ریال1:01:06
14.5896 ریال0:59:04
14.6003 ریال0:57:06
14.5901 ریال0:55:05
14.5901 ریال0:55:04
14.5934 ریال0:53:07
14.5935 ریال0:49:04
14.6003 ریال0:47:04
14.5907 ریال0:45:08
14.5907 ریال0:45:07
14.5894 ریال0:43:05
14.5955 ریال0:41:04
14.5973 ریال0:39:07
14.6017 ریال0:37:04
14.6015 ریال0:35:07
14.6015 ریال0:35:06
14.5982 ریال0:33:07
14.5922 ریال0:30:26
14.5925 ریال0:29:04
14.5933 ریال0:27:07
14.5936 ریال0:25:05
14.5936 ریال0:25:04
14.5932 ریال0:23:04
14.5948 ریال0:21:07
14.5929 ریال0:19:04
14.5936 ریال0:17:04
14.5929 ریال0:15:08
14.5929 ریال0:15:08
14.589 ریال0:13:05
14.5946 ریال0:11:37
14.5931 ریال0:09:06
14.5949 ریال0:08:04
14.5927 ریال0:05:06
14.5879 ریال0:04:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات