شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / شیلینگ اوگانادا

  • نرخ فعلی:3716
  • بالاترین قیمت روز:3718
  • پایین ترین قیمت روز:3690
  • بیشترین مقدار نوسان روز:21
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,699
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۹:۲۰
  • نرخ روز گذشته:3,700
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:16

نمودار کندل استیک دلار / شیلینگ اوگانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / شیلینگ اوگانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,716 ریال17:29:20
3,705 ریال17:07:46
3,716 ریال17:05:19
3,716 ریال17:05:18
3,717 ریال16:49:21
3,715 ریال16:37:18
3,710 ریال16:35:19
3,710 ریال16:35:18
3,711 ریال16:27:30
3,718 ریال16:15:47
3,718 ریال16:15:47
3,710 ریال16:08:18
3,708 ریال16:05:19
3,708 ریال16:05:18
3,710 ریال15:55:25
3,710 ریال15:55:24
3,705 ریال15:53:15
3,710 ریال15:49:18
3,709 ریال15:45:22
3,709 ریال15:45:22
3,708 ریال15:19:17
3,710 ریال15:15:23
3,710 ریال15:15:22
3,713 ریال15:13:16
3,692 ریال15:11:15
3,710 ریال15:09:19
3,711 ریال15:07:16
3,707 ریال15:06:39
3,710 ریال14:33:23
3,715 ریال14:31:19
3,707 ریال14:07:25
3,710 ریال13:59:18
3,713 ریال13:57:57
3,707 ریال13:51:21
3,708 ریال13:47:28
3,692 ریال13:45:22
3,692 ریال13:45:21
3,708 ریال13:21:32
3,710 ریال13:15:20
3,710 ریال13:15:19
3,708 ریال13:13:22
3,705 ریال13:11:15
3,707 ریال13:01:42
3,710 ریال12:55:17
3,710 ریال12:55:17
3,705 ریال12:45:37
3,705 ریال12:45:37
3,707 ریال12:41:13
3,705 ریال12:31:17
3,710 ریال12:25:29
3,710 ریال12:25:28
3,707 ریال12:23:12
3,710 ریال12:19:13
3,705 ریال12:17:13
3,707 ریال12:15:18
3,690 ریال12:13:19
3,705 ریال11:47:17
3,703 ریال11:41:09
3,705 ریال11:37:07
3,704 ریال11:35:10
3,704 ریال11:35:10
3,703 ریال11:31:12
3,705 ریال11:19:05
3,704 ریال11:15:10
3,704 ریال11:15:10
3,698 ریال11:13:10
3,700 ریال11:06:09
3,702 ریال10:57:08
3,700 ریال10:33:19
3,701 ریال9:47:05
3,698 ریال9:33:10
3,700 ریال9:21:08
3,697 ریال9:11:05
3,700 ریال8:49:05
3,699 ریال8:45:10
3,699 ریال8:45:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات