شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / هریونیا اوکراین

  • نرخ فعلی:25.05
  • بالاترین قیمت روز:25.1175
  • پایین ترین قیمت روز:24.9575
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:25.05
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۲۹:۲۳
  • نرخ روز گذشته:25.1055
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0555

نمودار کندل استیک دلار / هریونیا اوکراین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / هریونیا اوکراین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
25.05 ریال13:29:23
24.9575 ریال13:27:28
25.05 ریال13:05:21
25.05 ریال13:05:20
24.9575 ریال13:03:18
25.05 ریال13:01:28
24.9575 ریال12:59:20
25.05 ریال12:45:26
25.05 ریال12:45:26
25.015 ریال12:43:35
25.05 ریال12:21:25
25.015 ریال12:19:18
25.05 ریال12:15:57
25.05 ریال12:15:57
25.0125 ریال12:13:20
25.05 ریال12:11:22
25.0155 ریال12:09:22
25.05 ریال12:05:48
25.05 ریال12:05:47
25.015 ریال12:03:19
25.05 ریال12:01:27
25.0275 ریال11:59:19
25.05 ریال11:55:22
25.05 ریال11:55:22
25.0475 ریال11:53:17
25.0375 ریال11:51:23
25.0225 ریال11:47:15
25.025 ریال11:45:21
25.025 ریال11:45:19
25.02 ریال11:41:19
25.0225 ریال11:39:19
25.027 ریال11:35:10
25.027 ریال11:35:10
25.022 ریال11:33:11
25.0275 ریال11:31:23
25.0175 ریال11:25:11
25.0175 ریال11:25:10
25.0225 ریال11:23:07
25.04 ریال11:21:13
25.026 ریال11:19:12
25.0325 ریال11:17:08
25.0374 ریال11:15:35
25.0374 ریال11:15:34
25.032 ریال11:13:09
25.03 ریال11:11:08
25.0225 ریال11:03:08
25.04 ریال11:01:15
25.0475 ریال10:59:07
25.0575 ریال10:57:09
25.0725 ریال10:55:09
25.0725 ریال10:55:08
25.0425 ریال10:53:07
25.0475 ریال10:51:11
25.0575 ریال10:43:07
25.085 ریال10:41:06
25.09 ریال10:39:08
25.1175 ریال10:37:07
25.05 ریال9:31:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات