شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار تایوان

  • نرخ فعلی:30.671
  • بالاترین قیمت روز:30.725
  • پایین ترین قیمت روز:30.643
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.07
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.15%
  • نرخ بازگشایی بازار:30.665
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۳۵:۰۹
  • نرخ روز گذشته:30.668
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.003

نمودار کندل استیک دلار / دلار تایوان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار تایوان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
30.671 ریال7:35:09
30.671 ریال7:35:09
30.66 ریال7:31:10
30.658 ریال7:29:08
30.682 ریال7:27:09
30.674 ریال7:24:08
30.665 ریال7:15:08
30.665 ریال7:15:08
30.673 ریال7:11:05
30.675 ریال7:07:06
30.663 ریال7:03:08
30.684 ریال6:57:08
30.694 ریال6:55:06
30.661 ریال6:53:06
30.666 ریال6:49:06
30.673 ریال6:47:05
30.676 ریال6:37:31
30.667 ریال6:33:07
30.69 ریال6:31:07
30.702 ریال6:29:05
30.698 ریال6:27:07
30.702 ریال6:26:04
30.695 ریال6:24:09
30.701 ریال6:21:09
30.688 ریال6:19:06
30.69 ریال6:15:10
30.69 ریال6:15:09
30.683 ریال6:13:05
30.693 ریال6:06:08
30.69 ریال6:03:07
30.693 ریال6:01:08
30.695 ریال5:57:08
30.69 ریال5:55:07
30.725 ریال5:53:06
30.686 ریال5:51:08
30.688 ریال5:49:06
30.703 ریال5:45:10
30.703 ریال5:45:09
30.693 ریال5:37:04
30.68 ریال5:35:06
30.68 ریال5:35:06
30.683 ریال5:33:08
30.69 ریال5:31:06
30.683 ریال5:29:05
30.69 ریال5:25:08
30.69 ریال5:25:07
30.685 ریال5:24:08
30.674 ریال5:21:07
30.678 ریال5:19:04
30.694 ریال5:15:09
30.694 ریال5:15:08
30.688 ریال5:13:05
30.683 ریال5:11:04
30.674 ریال5:09:06
30.683 ریال5:07:04
30.669 ریال5:03:06
30.68 ریال5:01:05
30.688 ریال4:59:04
30.69 ریال4:57:07
30.685 ریال4:55:04
30.678 ریال4:53:04
30.68 ریال4:51:06
30.688 ریال4:49:04
30.683 ریال4:47:04
30.655 ریال4:45:08
30.655 ریال4:45:07
30.657 ریال4:41:03
30.665 ریال4:37:04
30.661 ریال4:35:04
30.658 ریال4:33:05
30.645 ریال4:29:05
30.655 ریال4:27:07
30.643 ریال4:25:06
30.643 ریال4:25:06
30.648 ریال4:21:08
30.666 ریال4:19:05
30.655 ریال4:17:05
30.653 ریال4:15:08
30.653 ریال4:15:07
30.708 ریال4:13:06
30.653 ریال4:11:05
30.655 ریال4:09:08
30.653 ریال4:07:05
30.658 ریال4:03:06
30.67 ریال3:57:07
30.666 ریال3:45:09
30.666 ریال3:45:08
30.655 ریال3:37:04
30.694 ریال3:35:05
30.694 ریال3:35:04
30.665 ریال3:33:07
30.685 ریال3:29:04
30.694 ریال3:24:07
30.695 ریال3:17:04
30.667 ریال2:03:05
30.68 ریال2:01:07
30.718 ریال1:31:05
30.653 ریال0:35:04
30.696 ریال0:33:07
30.709 ریال0:31:05
30.708 ریال0:29:04
30.645 ریال0:27:06
30.646 ریال0:23:03
30.716 ریال0:13:05
30.66 ریال0:11:04
30.665 ریال0:09:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات