شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار تایوان

  • نرخ فعلی:30.568
  • بالاترین قیمت روز:30.595
  • پایین ترین قیمت روز:30.535
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:30.59
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۱۳:۳۳
  • نرخ روز گذشته:30.569
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک دلار / دلار تایوان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار تایوان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
30.568 ریال14:13:33
30.558 ریال14:11:31
30.571 ریال14:05:29
30.571 ریال14:05:28
30.568 ریال14:03:27
30.566 ریال13:55:31
30.566 ریال13:55:30
30.546 ریال13:49:23
30.56 ریال13:31:39
30.551 ریال13:29:23
30.541 ریال13:27:28
30.57 ریال13:08:19
30.561 ریال13:05:21
30.561 ریال13:05:20
30.551 ریال13:03:18
30.566 ریال13:01:28
30.55 ریال12:59:20
30.56 ریال12:57:30
30.573 ریال12:51:47
30.563 ریال12:49:18
30.573 ریال12:47:37
30.57 ریال12:45:26
30.57 ریال12:45:25
30.559 ریال12:37:18
30.575 ریال12:35:45
30.575 ریال12:35:44
30.573 ریال12:29:35
30.556 ریال12:23:18
30.567 ریال12:21:24
30.563 ریال12:17:24
30.561 ریال12:13:20
30.558 ریال12:11:22
30.543 ریال11:55:22
30.543 ریال11:55:22
30.536 ریال11:53:17
30.554 ریال11:51:23
30.535 ریال11:49:18
30.551 ریال11:47:15
30.548 ریال11:45:20
30.548 ریال11:45:19
30.568 ریال11:43:16
30.57 ریال11:35:10
30.57 ریال11:35:10
30.561 ریال11:33:10
30.568 ریال11:31:23
30.567 ریال11:29:09
30.564 ریال11:27:14
30.562 ریال11:21:13
30.559 ریال11:19:12
30.564 ریال11:15:35
30.564 ریال11:15:33
30.561 ریال11:13:09
30.574 ریال10:59:07
30.571 ریال10:55:09
30.571 ریال10:55:08
30.572 ریال10:53:07
30.569 ریال10:51:11
30.57 ریال10:49:08
30.569 ریال10:47:07
30.567 ریال10:45:10
30.567 ریال10:45:10
30.555 ریال10:43:07
30.564 ریال10:41:06
30.563 ریال10:39:08
30.574 ریال10:37:07
30.577 ریال10:35:07
30.577 ریال10:35:07
30.564 ریال10:33:08
30.563 ریال10:29:06
30.575 ریال10:27:08
30.576 ریال10:25:08
30.576 ریال10:25:07
30.571 ریال10:23:06
30.559 ریال10:21:11
30.557 ریال10:19:06
30.558 ریال10:17:06
30.551 ریال10:15:11
30.551 ریال10:15:10
30.566 ریال10:09:09
30.567 ریال10:07:05
30.571 ریال10:05:06
30.571 ریال10:05:06
30.572 ریال10:03:07
30.561 ریال10:01:09
30.582 ریال9:55:07
30.582 ریال9:55:07
30.584 ریال9:53:05
30.582 ریال9:51:08
30.571 ریال9:49:05
30.584 ریال9:45:10
30.584 ریال9:45:08
30.582 ریال9:39:09
30.57 ریال9:35:07
30.57 ریال9:35:06
30.582 ریال9:33:07
30.578 ریال9:23:05
30.573 ریال9:11:07
30.57 ریال9:01:17
30.569 ریال8:59:07
30.57 ریال8:55:09
30.57 ریال8:55:09
30.573 ریال8:39:09
30.574 ریال8:37:08
30.561 ریال8:33:09
30.575 ریال8:17:06
30.573 ریال8:03:07
30.578 ریال7:51:08
30.562 ریال7:49:07
30.575 ریال7:47:06
30.559 ریال7:45:09
30.559 ریال7:45:09
30.573 ریال7:41:06
30.574 ریال7:39:09
30.573 ریال7:35:06
30.563 ریال7:31:16
30.57 ریال7:23:05
30.56 ریال7:19:11
30.563 ریال7:17:05
30.578 ریال7:11:05
30.579 ریال7:09:07
30.578 ریال7:05:06
30.578 ریال7:05:05
30.565 ریال7:03:06
30.575 ریال7:01:14
30.557 ریال6:59:05
30.58 ریال6:57:07
30.578 ریال6:55:08
30.58 ریال6:51:08
30.583 ریال6:49:06
30.584 ریال6:47:05
30.583 ریال6:39:09
30.573 ریال6:37:05
30.586 ریال6:35:04
30.58 ریال6:33:06
30.587 ریال6:31:06
30.59 ریال6:29:05
30.593 ریال6:27:08
30.588 ریال6:23:08
30.583 ریال6:19:05
30.589 ریال6:17:10
30.593 ریال6:07:05
30.58 ریال6:06:09
30.591 ریال6:03:07
30.585 ریال6:01:08
30.587 ریال5:59:04
30.58 ریال5:57:07
30.585 ریال5:55:06
30.585 ریال5:55:06
30.57 ریال5:53:05
30.575 ریال5:51:07
30.58 ریال5:49:05
30.568 ریال5:45:09
30.568 ریال5:45:08
30.574 ریال5:43:05
30.584 ریال5:41:08
30.59 ریال5:39:07
30.578 ریال5:37:05
30.59 ریال5:35:09
30.589 ریال5:33:07
30.591 ریال5:31:06
30.593 ریال5:29:05
30.577 ریال5:27:08
30.595 ریال5:25:06
30.595 ریال5:25:06
30.585 ریال5:23:04
30.587 ریال5:21:07
30.581 ریال5:19:04
30.565 ریال5:17:04
30.578 ریال5:15:09
30.578 ریال5:15:08
30.563 ریال5:11:06
30.565 ریال5:09:08
30.554 ریال5:07:04
30.555 ریال5:05:08
30.565 ریال5:03:06
30.555 ریال4:59:05
30.552 ریال4:57:06
30.543 ریال4:55:06
30.543 ریال4:55:05
30.549 ریال4:53:05
30.559 ریال4:51:07
30.573 ریال4:49:05
30.575 ریال4:47:04
30.558 ریال4:43:05
30.57 ریال4:41:05
30.573 ریال4:39:07
30.568 ریال4:37:09
30.576 ریال4:35:06
30.576 ریال4:35:06
30.583 ریال4:33:06
30.575 ریال4:29:05
30.58 ریال4:27:07
30.576 ریال4:25:07
30.576 ریال4:25:06
30.574 ریال4:23:04
30.568 ریال4:17:05
30.576 ریال4:15:08
30.576 ریال4:15:07
30.575 ریال4:11:04
30.574 ریال4:05:05
30.574 ریال4:05:05
30.571 ریال4:03:06
30.575 ریال3:57:10
30.574 ریال3:55:06
30.574 ریال3:55:06
30.572 ریال3:53:04
30.57 ریال3:51:07
30.574 ریال3:49:05
30.575 ریال3:47:26
30.576 ریال3:43:06
30.59 ریال3:41:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات