کالایاب
شاخص یاب

دلار / لیره ترکیه

  • نرخ فعلی:5.7613
  • بالاترین قیمت روز:5.7725
  • پایین ترین قیمت روز:5.7567
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:5.7672
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۴:۰۴
  • نرخ روز گذشته:5.7712
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0099

نمودار کندل استیک دلار / لیره ترکیه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لیره ترکیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5.7613 ریال1:34:04
5.7614 ریال1:31:04
5.7567 ریال1:28:04
5.7625 ریال1:25:05
5.7625 ریال1:25:04
5.7627 ریال1:22:03
5.7725 ریال1:19:03
5.7635 ریال1:16:04
5.7625 ریال1:13:04
5.7651 ریال1:10:05
5.7651 ریال1:10:04
5.7631 ریال1:07:03
5.7632 ریال1:04:03
5.7657 ریال1:01:04
5.7659 ریال0:58:04
5.7614 ریال0:56:04
5.7634 ریال0:54:06
5.7666 ریال0:51:06
5.7707 ریال0:47:04
5.7694 ریال0:45:07
5.7694 ریال0:45:06
5.7695 ریال0:39:06
5.7681 ریال0:36:06
5.7707 ریال0:32:04
5.7679 ریال0:29:03
5.7688 ریال0:26:04
5.7701 ریال0:23:04
5.7676 ریال0:20:06
5.7676 ریال0:20:05
5.769 ریال0:16:03
5.7691 ریال0:14:03
5.7698 ریال0:10:05
5.7698 ریال0:10:04
5.7674 ریال0:07:04
5.7686 ریال0:04:03
5.7672 ریال0:03:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات