شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / لیلانگنی سویس

  • نرخ فعلی:14.6659
  • بالاترین قیمت روز:14.726
  • پایین ترین قیمت روز:14.6618
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.23%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.714
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۳:۱۸
  • نرخ روز گذشته:14.713
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.32%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0471

نمودار کندل استیک دلار / لیلانگنی سویس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لیلانگنی سویس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.6659 ریال1:33:18
14.6661 ریال1:31:04
14.7 ریال1:29:04
14.701 ریال1:25:04
14.706 ریال1:23:04
14.7 ریال1:21:12
14.703 ریال1:19:03
14.7 ریال1:17:04
14.6618 ریال1:15:20
14.6618 ریال1:15:20
14.702 ریال1:13:04
14.705 ریال1:11:04
14.725 ریال1:07:04
14.726 ریال1:05:04
14.724 ریال1:03:11
14.7009 ریال1:00:17
14.718 ریال0:59:03
14.714 ریال0:57:12
14.7018 ریال0:55:04
14.714 ریال0:53:04
14.717 ریال0:49:04
14.71 ریال0:47:03
14.717 ریال0:43:03
14.716 ریال0:41:03
14.719 ریال0:39:11
14.714 ریال0:37:04
14.706 ریال0:35:04
14.707 ریال0:33:17
14.709 ریال0:31:05
14.708 ریال0:29:03
14.706 ریال0:27:11
14.715 ریال0:25:04
14.713 ریال0:23:04
14.714 ریال0:21:11
14.711 ریال0:19:04
14.718 ریال0:17:03
14.7075 ریال0:15:19
14.7075 ریال0:15:19
14.724 ریال0:13:04
14.7235 ریال0:11:03
14.7185 ریال0:09:11
14.716 ریال0:07:03
14.6964 ریال0:05:04
14.6964 ریال0:05:03
14.714 ریال0:04:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات