شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / لیلانگنی سویس

  • نرخ فعلی:14.625
  • بالاترین قیمت روز:14.6507
  • پایین ترین قیمت روز:14.587
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.15%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.587
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۴۷:۰۴
  • نرخ روز گذشته:14.6101
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0149

نمودار کندل استیک دلار / لیلانگنی سویس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لیلانگنی سویس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.625 ریال8:47:04
14.621 ریال8:45:09
14.621 ریال8:45:09
14.626 ریال8:43:05
14.619 ریال8:41:04
14.626 ریال8:37:04
14.6408 ریال8:35:04
14.626 ریال8:33:06
14.62 ریال8:31:07
14.625 ریال8:29:05
14.6404 ریال8:27:16
14.6394 ریال8:25:06
14.6394 ریال8:25:05
14.626 ریال8:23:04
14.62 ریال8:21:16
14.626 ریال8:17:05
14.6394 ریال8:15:09
14.6394 ریال8:15:08
14.6395 ریال8:13:04
14.621 ریال8:11:04
14.625 ریال8:09:07
14.623 ریال8:07:04
14.624 ریال8:05:05
14.624 ریال8:05:05
14.628 ریال8:04:05
14.623 ریال7:59:04
14.628 ریال7:57:07
14.6405 ریال7:55:05
14.6405 ریال7:55:04
14.623 ریال7:53:04
14.625 ریال7:51:06
14.624 ریال7:47:04
14.625 ریال7:45:08
14.625 ریال7:45:07
14.624 ریال7:41:04
14.629 ریال7:39:06
14.623 ریال7:33:06
14.625 ریال7:31:05
14.624 ریال7:29:05
14.629 ریال7:27:07
14.6225 ریال7:25:05
14.6225 ریال7:25:05
14.626 ریال7:19:04
14.624 ریال7:17:04
14.631 ریال7:15:08
14.631 ریال7:15:08
14.626 ریال7:09:07
14.629 ریال7:06:07
14.638 ریال7:03:06
14.633 ریال7:01:06
14.634 ریال6:59:04
14.635 ریال6:57:06
14.638 ریال6:53:04
14.634 ریال6:51:07
14.633 ریال6:49:04
14.634 ریال6:47:05
14.6507 ریال6:45:21
14.6507 ریال6:45:21
14.624 ریال6:43:05
14.631 ریال6:41:05
14.6305 ریال6:39:07
14.629 ریال6:37:05
14.625 ریال6:35:06
14.625 ریال6:35:05
14.626 ریال6:33:06
14.621 ریال6:31:06
14.622 ریال6:29:04
14.616 ریال6:27:07
14.617 ریال6:21:07
14.613 ریال6:17:08
14.6297 ریال6:15:10
14.6297 ریال6:15:10
14.613 ریال6:13:06
14.6304 ریال6:11:07
14.612 ریال6:07:08
14.6319 ریال6:05:08
14.6319 ریال6:05:08
14.613 ریال6:03:08
14.612 ریال5:59:07
14.613 ریال5:57:10
14.615 ریال5:55:09
14.615 ریال5:55:08
14.613 ریال5:53:08
14.616 ریال5:51:09
14.612 ریال5:48:09
14.616 ریال5:45:11
14.616 ریال5:45:10
14.612 ریال5:43:15
14.616 ریال5:41:06
14.6295 ریال5:39:20
14.611 ریال5:35:07
14.611 ریال5:35:07
14.612 ریال5:33:09
14.611 ریال5:31:08
14.608 ریال5:29:06
14.6473 ریال5:27:08
14.602 ریال5:26:06
14.601 ریال5:23:06
14.6 ریال5:19:06
14.599 ریال5:17:05
14.6 ریال5:15:09
14.6 ریال5:15:09
14.598 ریال5:13:06
14.599 ریال5:11:05
14.6178 ریال5:09:08
14.6195 ریال5:08:06
14.596 ریال5:05:06
14.596 ریال5:05:05
14.599 ریال5:01:11
14.598 ریال4:59:05
14.6177 ریال4:57:07
14.6 ریال4:55:07
14.599 ریال4:53:04
14.605 ریال4:51:07
14.6197 ریال4:49:10
14.599 ریال4:46:05
14.6179 ریال4:43:08
14.618 ریال4:41:07
14.6 ریال4:39:09
14.598 ریال4:37:12
14.602 ریال4:35:08
14.602 ریال4:35:08
14.598 ریال4:33:09
14.6165 ریال4:31:20
14.603 ریال4:29:07
14.598 ریال4:27:08
14.604 ریال4:23:07
14.6 ریال4:21:09
14.6165 ریال4:19:09
14.599 ریال4:17:07
14.6 ریال4:15:16
14.6 ریال4:15:11
14.599 ریال4:09:09
14.598 ریال4:07:07
14.599 ریال4:05:07
14.599 ریال4:05:07
14.598 ریال4:03:08
14.599 ریال3:57:08
14.598 ریال3:55:07
14.597 ریال3:53:05
14.601 ریال3:49:07
14.603 ریال3:48:07
14.602 ریال3:45:09
14.602 ریال3:45:08
14.598 ریال3:41:05
14.603 ریال3:39:08
14.598 ریال3:35:13
14.598 ریال3:35:12
14.599 ریال3:29:05
14.603 ریال3:27:07
14.599 ریال3:23:05
14.6 ریال3:21:08
14.598 ریال3:19:09
14.599 ریال3:17:05
14.6 ریال3:15:09
14.6 ریال3:15:08
14.599 ریال3:13:07
14.604 ریال3:11:05
14.599 ریال3:07:04
14.601 ریال3:05:05
14.602 ریال3:01:14
14.599 ریال2:53:04
14.6171 ریال2:51:07
14.598 ریال2:49:05
14.599 ریال2:47:05
14.602 ریال2:45:08
14.602 ریال2:45:07
14.601 ریال2:43:05
14.597 ریال2:35:06
14.597 ریال2:35:05
14.598 ریال2:31:07
14.601 ریال2:29:05
14.605 ریال2:25:06
14.605 ریال2:25:05
14.597 ریال2:21:24
14.599 ریال2:19:05
14.6 ریال2:15:09
14.6 ریال2:15:08
14.599 ریال2:13:05
14.598 ریال2:11:04
14.6 ریال2:09:10
14.597 ریال2:07:05
14.6159 ریال2:06:07
14.597 ریال2:04:05
14.599 ریال2:00:22
14.6159 ریال1:59:07
14.599 ریال1:55:05
14.6 ریال1:51:08
14.598 ریال1:49:04
14.597 ریال1:45:08
14.597 ریال1:45:07
14.599 ریال1:43:04
14.603 ریال1:41:04
14.599 ریال1:39:07
14.598 ریال1:35:05
14.598 ریال1:35:05
14.592 ریال1:33:07
14.593 ریال1:31:05
14.594 ریال1:29:05
14.593 ریال1:27:07
14.597 ریال1:25:05
14.597 ریال1:25:05
14.593 ریال1:23:04
14.594 ریال1:21:08
14.592 ریال1:19:05
14.593 ریال1:17:04
14.594 ریال1:15:09
14.594 ریال1:15:09
14.6161 ریال1:13:04
14.593 ریال1:11:04
14.598 ریال1:09:06
14.59 ریال1:07:04
14.598 ریال1:04:04
14.61 ریال1:01:06
14.59 ریال0:59:04
14.6 ریال0:57:06
14.59 ریال0:55:05
14.59 ریال0:55:04
14.6101 ریال0:49:04
14.6 ریال0:47:04
14.6101 ریال0:45:08
14.6101 ریال0:45:07
14.592 ریال0:43:05
14.598 ریال0:41:04
14.6163 ریال0:39:07
14.593 ریال0:37:05
14.602 ریال0:35:08
14.602 ریال0:35:06
14.598 ریال0:33:07
14.6125 ریال0:30:26
14.593 ریال0:29:04
14.6136 ریال0:27:07
14.595 ریال0:25:05
14.595 ریال0:25:05
14.593 ریال0:23:05
14.594 ریال0:21:07
14.593 ریال0:19:05
14.595 ریال0:17:04
14.593 ریال0:15:08
14.593 ریال0:15:08
14.589 ریال0:13:05
14.595 ریال0:11:40
14.593 ریال0:09:06
14.595 ریال0:08:04
14.59 ریال0:05:06
14.587 ریال0:04:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات