کالایاب
شاخص یاب

دلار / کرون سوئد

  • نرخ فعلی:9.6238
  • بالاترین قیمت روز:9.633
  • پایین ترین قیمت روز:9.6238
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:9.6316
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۴۰:۰۴
  • نرخ روز گذشته:9.631
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0072

نمودار کندل استیک دلار / کرون سوئد در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرون سوئد در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.6238 ریال1:40:04
9.624 ریال1:37:03
9.6243 ریال1:33:06
9.626 ریال1:31:03
9.625 ریال1:28:04
9.6272 ریال1:25:05
9.6272 ریال1:25:04
9.6268 ریال1:22:04
9.6284 ریال1:19:04
9.6278 ریال1:16:03
9.6296 ریال1:13:04
9.6284 ریال1:10:04
9.6289 ریال1:04:04
9.628 ریال1:01:05
9.6283 ریال0:58:03
9.6277 ریال0:55:04
9.6277 ریال0:55:04
9.6283 ریال0:52:04
9.6285 ریال0:49:04
9.6276 ریال0:47:04
9.6267 ریال0:44:03
9.6277 ریال0:39:06
9.6283 ریال0:36:06
9.6279 ریال0:32:04
9.6292 ریال0:29:03
9.626 ریال0:26:03
9.6258 ریال0:23:04
9.6276 ریال0:20:05
9.6276 ریال0:20:04
9.628 ریال0:16:04
9.6299 ریال0:14:04
9.6303 ریال0:10:05
9.6303 ریال0:10:04
9.63 ریال0:07:03
9.633 ریال0:04:04
9.6316 ریال0:03:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات