شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / روپیه سیشل

  • نرخ فعلی:13.78
  • بالاترین قیمت روز:14.2416
  • پایین ترین قیمت روز:13.5901
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.46
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:13.895
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۰۹:۲۶
  • نرخ روز گذشته:13.78
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / روپیه سیشل در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روپیه سیشل در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13.78 ریال20:09:26
13.885 ریال20:07:22
13.78 ریال19:27:22
13.885 ریال19:23:19
13.78 ریال19:19:19
13.885 ریال19:15:27
13.885 ریال19:15:27
13.78 ریال18:59:18
13.885 ریال18:57:23
13.78 ریال18:11:20
13.885 ریال18:09:24
13.78 ریال17:41:21
13.885 ریال17:39:27
13.78 ریال16:49:18
13.885 ریال16:47:19
13.78 ریال16:33:22
13.7828 ریال16:31:22
13.78 ریال16:21:24
14.11 ریال16:19:18
13.78 ریال16:15:28
13.78 ریال16:15:27
13.885 ریال16:13:18
13.78 ریال16:03:18
13.885 ریال16:01:24
13.78 ریال15:35:21
13.78 ریال15:35:19
13.885 ریال15:33:25
13.78 ریال11:46:15
14.2416 ریال11:41:07
13.78 ریال10:05:07
13.78 ریال10:05:07
13.5901 ریال10:03:07
13.78 ریال7:21:07
14.2416 ریال7:19:05
13.78 ریال6:59:04
13.895 ریال6:57:07
13.78 ریال6:25:06
13.78 ریال6:25:06
13.895 ریال6:23:05
13.78 ریال5:57:07
13.895 ریال5:55:06
13.895 ریال5:55:05
13.78 ریال2:59:04
13.895 ریال2:57:06
13.78 ریال1:35:05
13.78 ریال1:35:05
13.895 ریال1:33:06
13.78 ریال0:43:04
13.895 ریال0:41:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات